OBAVJEŠTENJE IZ VODOVODA; Voda nije za piće u ovim naseljima

Obavještavamo naše potrošače da je nakon današnjeg zemljotresa, koji je zabilježen u 12:10 časova, uočena povećana mutnoća vode u nekim dijelovima naselja.

Nakon uzimanja uzoraka radi utvrđivanja činjeničnog stanja na svim bunarima: B3, B3/2, B4, B5, EB2, EB3 i PB3, na rezervoaru Pašinac i na nekim tačkama iz mreže, utvrđeno je da je značajno povećana mutnoća na bunarima EB2 i EB3.

Sa ova dva bunara snabdijevaju se sljedeća naselja: Hambarine, Rizvanovići, Bišćani, Jugovci, dio Volara, Cikote, Ljeskare, Gornja i Donja Ljubija, Dubočaj, Raškovac, Puharska, Čejreci, Gašića naselje, Čirkin Polje, gornji dio Ulice 25. Maja, Aerodromsko naselje, Ljubičići i krak vodosnabdijevanja prema Kozarcu: Gornji Orlovci, Janjića Pumpa, Kozaruša, Kozarac, Trnopolje, Petrov Gaj, Kamičani.

Povodom novonastale situacije Vodovod je posjetio i gradonačelnik Dalibor Pavlović, kojeg je direktor Vlado Reljić upoznao sa problemom i planovima za preduzimanje potrebnih mjera.

Zajednička preporuka gradonačelnika i uprave Vodovoda za potrošače iz navedenih naselja je da voda trenutno nije za piće i da ju je potrebno prokuhavati. Voda se može koristiti samo za sanitarne potrebe.

Potrošači u gradu i svim ostalim naseljima imaju ispravnu vodu za piće.

Ekipe Vodovoda neprekidno prate stanje na terenu, uzimaju i analiziraju uzorke, o čemu će izvještavati javnost u kontinuitetu.

Nakon obavljenih konsultacija sa stručnjacima hirogeološke sturke, došli smo do saznanja da su ovakva dešavanja moguća nakon zamljotresa na izvorištima poput izvorišta u Prijedoru, a to su bunari bušeni u krečnjacima.

Ukoliko problem ne bude otklonjen do sutra, planira se snabdijevanje stanovništva u navedenim naseljima obezbjeđenjem cisterni sa pitkom vodom, o čemu će potrošači biti obaviješteni.

(prijedor24h)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.