“Ja mogu, ja hoću, ja želim da učim” – otvaranje novog kabineta u našoj školi

Projekat pod nazivom “Ja mogu, ja hoću, ja želim da učim” sa modernom tehnologijom, koji je apliciran prošle školske godine kod d.d. BH Telecom Sarajevo, danas je konačno završen manifestacijom “Moj bolji virtualni svijet zahvaljući BH Telecomu” i otvaranjem kabineta za upotrebu.

Cilj projekta je unapređenje znanja, rada sa modernom tehnologijom, koja pruža učenicima lakše učenje u novom okruženju, poučavanje s ciljem aktiviranja učeničkih intelektualnih sposobnosti, mijenja ulogu učenika uključujući ga u dijalog s računarom, samostalno dolaženje do potrebnih informacija, učenje putem igre i još mnogo toga.

Prilagođavanje učenika savremenom svijetu i pripreme za naredni korak obrazovanja i učenja te snalaženje u životu omogućava upotreba savremene tehnologije. Cilj naše škole je da učenici napreduju, da budu što bolji i da bez velikih prepreka savladaju izazove koje predstavlja škola i učenje.

Zahvaljujući donaciji d.d. BH Telecoma iz Sarajeva kupovinom pet računara naša škola je od danas bogatija za kabinet jezika u kome će nastavnici bosanskog, engleskog i njemačkog jezika zajedno sa učenicima usavršavati znanja.

Projekat su realizovali: Jasna Salihbašić – direktor škole, Erna Pehadžić-Menzil – bachelor bosanskog jezika i književnosti, Alma Samardžić, Nikolina Klepić, pedagog i psiholog škole i Nedžmija Kulašić, prof.engleskog i njemačkog jezika, koje su radile na izradi brošure i uređenju novog kabineta.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.