Anketiranje domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka

Tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini, Republički zavod za statistiku RS, Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku, od 17. septembra 2019. godine su počeli da sprovode anketiranje domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka.

Projekat traje tri godine, kroz 12 kvartala, predviđeno trajanje popisivanja za jedan kvartal je 22 dana, a 17. septembra 2019. godine počeo je terenski rad za prvi kvartal. Anketiranje će sprovesti ovlašćeni anketari zvaničnih statističkih institucija u BiH.

Sprovođenje ovog važnog projekta je od izuzetnog značaja za statističke institucije, budući da glavni okvir uzorka služi kao osnova za anketna istraživanja kao što su Anketa o radnoj snazi, Anketa o potrošnji domaćinstava i dr.

Upitnik sadrži 13 pitanja, počevši od pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, pitanja o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi, obrazovnim karakteristikama. Prikupljeni podaci iz Ankete su strogo povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe.

Na teritoriji RS, u prvom kvartalu anketiranja biće obuhvaćeno oko 30 000 domaćinstava u 51 jedinici lokalne samouprave.

Anketari će umjesto upitnika na papiru koristiti laptope sa instaliranom aplikacijom, pomoću koje će se vršiti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi.

Ova aktivnost se realizuje kroz projekat „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”, uz finansijsku podršku delegacije EU u Bosni i Hercegovini.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.