Sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Šan Dong vezan za izgradnju auto-puta Prijedor – Banja Luka.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković sa saradnicima prisustvovao je trećem sastanku sa predstavnicima kineske kompanije Šan Dong /SDHG / koji je održan u Gradskoj upravi Prijedor, a vezan je za izgradnju auto-puta Prijedor – Banja Luka.

Gradonačelnik je naveo da su do sada održana dva sastanka, te da je prvi sastanak bio sa jednim od konsultanata, a potom jedan sastanak sa predstavnicima kompanije SDHG.

Gradonačelnik Đaković je istakao da je njegov tim razmijenio mišljenja za predloženu trasu i naveo primjedbe koje se odnose na postojanje jedne petlje od Prijedora do Banja Luke uzimajući u obzir da postoje dva naselja Kozarac i Omarska koja bi trebala imati priključak na autoput.

Gradonačelnik je sa svojim timom iznio prijedloge predstavnicima komapanije Šang – Dong. Jedan od prijedloga se odnosi na gradnju autoputa do izlaza za Kozarsku Dubicu, odakle bi se kasnije nastavljala gradnja prema Novom Gradu i Kozarskoj Dubici.

Gradonačelnik je rekao da se sa ovim prijedlogom nije ulazilo u cijenu investicije i naveo da se svi prijedlozi i izmjene trase odnose na prostore koji su manje naseljeni i da su prijedlozi praktičniji za realizaciju.

Xu Jun, predstavnik kompanije SDHS-CSI BiH, je izjavio da mu je drago što je sastanku prisustvovao gradonačelnik sa svojim timom, te što se tiče pitanja i prijedloga iste su zapisani i biće nakadno prostudirani.

Takođe, Xu Jun je izjavio da je raspisan tender za izradu glavnog i izvedbenog projekta, kao i da će 20.09.2019 imati i potvrdu ko će biti projektant na ovome projektu. Što se tiče aktivnosti na izradi idejnog projekta, procjenu uticaja na životnu sredinu i studiju izvodljivosti i lokacijske uslove sa ovim aktivnostima se započelo prije tri mjeseca. Trenutno se došlo do faze u kojoj se razrađuje trasa. Xu Jun je naveo da mu je drago da može da dobije sugestije od strane gradonačelnikovog tima a vezano za realizaciju istog, i još jednom se zahvalio gradonačelniku i njegovom timu na zakazivanju sastanka.

Gradonačelnik se tokom sastanka interesovao i za mogućnost izgradnje plinovoda u sklopu izgradnje autoputa, kao i pitanje vezano za rekonstrukciju željezničke pruge. Xu Jun je naveo da trenutno nema informacije vezano za izgradnju cjevastog plinovoda.

Učesnici sastanka su konstatovali da je trasa doživjela korekcije u odnosu na postojeću te su predstavnici grada iznijeli prijedloge da se uvrste tri petlje u Prijedoru, Kozarcu i Omarskoj.

Mile Mitrović, predstavnik kompanije SDHS-CSI BiH, je naveo da ovakav položaj trase nije moguć iz razloga što bi bili veliki radijusi krivina i ne bi se mogle dobiti odgovarajuće brzine. Takođe, naveo je da postoje tehničke smjernice kojih se projektanti prilikom projektovanja moraju pridržavati

Gradonačelnik je naveo da zahtjevi možda nisu odgovarajući sa tehničke strane, te da se u ovome slučaju grad bori za interes svojih građana, odnosno mjesnog stanovništva. Takođe, gradonačelnik smatra da će se uvažiti predloženi zahtjevi iz razloga opšteg zadovoljstva.

Xu Jun, je izjavio zadovoljstvo sastankom i rekao da će u narednom zajedno sa projektantima pokušati pronaći zajedničko rješenje.

(GradPrijedor)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.