Kozarac.ba

Ukinut pritvor optuženima u predmetu Slobodan Taranjac i dr. i određene mjere zabrane

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 13. januara 2017. godine donio rješenje kojim je prema optuženima Taranjac Slobodanu, Glušac Miodragu, Babić Ranku, Došenović Ranku, Praštalo Marinku, Panić Zdravku, Vukić Trivi i Vukić Milanu ukinut pritvor i istovremeno određene sljedeće mjere zabrane:

Zabrana napuštanja mjesta boravišta (uz obavezu nadležne policijske stanice da vrši nasumičnu kontrolu poštivanja ove mjere:

Zabrana putovanja, uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine;

Zabrana sastajanja sa određenim osobama – sastajanje ili povezivanje (posredno ili neposredno) na bilo koji način, uključujući i približavanje u rastojanju od najmanje 100m (stotinu metara) sa svjedocima Tužilaštva BiH;

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba, odnosno do drugačije odluke Suda, a kontrola opravdanosti mjera zabrane vršit će se svaka dva mjeseca.

U slučaju da optuženi prekrše izrečene mjere zabrane, može im se odrediti mjera pritvora.

Taranjac Slobodan, Glušac Miodrag, Babić Ranko, Došenović Ranko, Praštalo Marinko, Zekanović Rade, Panić Zdravko, Vukić Trivo i Vukić Milan optuženi su za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

(Sud BiH)

Dodaj komentar

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.