Prva godišnjica djelovanja Aktiva žena MIZ Kozarac

Inicijativa za osnivanje Aktiva žena Medžlisa Islamske zajednice Kozarac pokrenuta je krajem novembra 2015. godine. Glavni imam je za koordinatoricu za područje Medžlisa imenovao Refiju-Refku Arifagić.

Dok su prema prijedlozima džematskih imama za koordinatorice ispred kozaračkih džemata imenovane: Bešić Sebina (Dera), Bešić Hava i Toromanović Suada (Brđani), Buza Lejla, Hadžić Sadeta i Sušić Mirela (Kalata), Velić Almedina i Žerić Adisa (Kozaruša), Hrnić Munira i Nukić Emina (Hrnići), Velić Merima (Kevljani), Beganović Asmira (Alići-Softići), Čajlaković Edina, Đonlagić Fatima i Huskić Šeherzada (Kamičani), Mujkanović Merdžana (Mujkanovići).

Aktiv je od samog početka svoga organiziranja, a zatim rada na polju ženskog aktivizma pri Islamskoj zajednici, pokazao svoju ozbiljnu posvećenost radu sa ženskim dijelom džemata.

Zahvaljujući entuzijazmu koordinatorice za područje medžlisa, gosp. Refije Arifagić, te aktivnog učešća svih koordinatorica kozaračkih džemata u toku prve godine djelovanja ovog Aktiva realiziran je izrazito velik broj aktivnosti. U tom periodu realizirane su sljedeće značajnije aktivnosti:

-Održano je četvero mjesečnih okupljanja za žene na kojima su realizirani programi koji su se sastojali od učenja Kur'ana, predavanja, te učenja ilahija i druženje prisutnih žena nakon programa uz kahvu i slatko. Programi su realizirani u džamijama u: Mutniku (28. 12. 2015.), Deri (06. 03. 2016.), Kozaruša (24. 04. 2016.) i Kamičani (24. 05. 2016.). Predavanja su održale: Šuhra Terzić, Avdagić Hadisa, Hrnić Munira i Elvedina Plasto. Prilikom obilježavanja 24. maja ugošćene su članice Aktiva žena MIZ-e Kakanj. Tom prilikom je gošćama priređen i ručak.

-Predavanje za žene u toku ramazana. Predavanja su realizirana na svih sedamnaest mjesta na kojima se u toku proteklog ramazana obavljale vjerske aktivnosti. Ova predavanja su realizirale muallime: Asmira Beganović, Munira Hrnić i Suada Toromanović.

-Učestvovale u pripremi iftara u džematima Mutnik i Hrnići, te organizirale iftar za žene u mesdžidu Alići-Softići.

-Dio aktiva je posjetio dvije naše džematlinke koje su aktivne u radu sa ženama, a koje su na svijet donijele novorođenčad u ovoj godini, te im tom prigodom dodijelile skromne poklone ispred Medžlisa i od strane koordinatorica.

-Koordinatorice su zajedno sa zainteresiranim džematlinkama posjetile izložbu „Upoznaj Poslanika a.s.“ u Bihaću, manifestaciju u organizaciji Aktiva žena MIZ Kakanj „Proljeće srca mog“ u Kaknju, te program za žene organiziran u banjalučkoj Ferhadiji džamiji.

-Od oktobra mjeseca pokrenule su halku Kur'ana za žene. Halke se organiziraju u kozaračkim džamijama najmanje dva puta mjesečno. Tom prigodom više žena uči Kur'an dok ostale učestvuju slušajući ih.

Aktiv je, pored realiziranih aktivnosti, započeo realizaciju prikupljanja pomoći za Fond solidarnosti, učenja sufare za žene, te organiziranja sekcije hora za djevojčice.

(Aktiva žena MIZ Kozarac)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.