KONKURS za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz FONDA SOLIDARNOSTI

KONKURS za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz FONDA SOLIDARNOSTI

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na području Medžlisa IZ Kozarac, za akademsku/školsku 2015/16. godine.

II

Visina stipendije će se odrediti prema raspoloživim sredstvima i isplaćivat će se mjesečno za period septembar – juni 2016. godine (deset mjeseci).

III

Učenici i studenti moraju ispunjavati slijedeće uslove za dodjelu stipendija:
1. da su članovi Medžlisa IZ Kozarac,
2. da su državljani BiH,
3. da imaju mjesto prebivališta na području Medžlisa IZ-e Kozarac,
4. da imaju prosječnu ocjenu iz prethodne godine studija najmanje 7,5, a učenici najmanje 4,0.
5. da imaju status redovnog studenta (samo za studente)

IV

Uz prijavu za dodjelu stipendije, učesnici Konkursa su dužni dostaviti:
1. Fotokopijа indeksа
2. Svjedočanstvo o završenom razredu ili potvrdu o prosjeku ocjena (za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole)
3. Izjavu da ne prima stipendiju od drugih davalaca stipendije,
4. Kućna lista,
Ukoliko se na konkurs prijavi veći broj kandidata koji ispunjavaju prethodne uslove za dodjelu stipendije od broja obezbjeđenih stipendija prednost će se dati onima koji su:
– slabog imovinskog stanja,
– djeca iz šehidskih porodica i porodica ratnih vojnih invalida,
– nosioci nagrada i priznanja sa mektebskih takmičenja, kao i takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti nauke, kulture, sporta i umjetnosti,
– svršenicima hatmi
– sa većim prosjekom ocjena

V

Prijave kandidata na konkurs razmatra i odluku o dodjeli stipendija donosi Izvršni odbor Medžlisa IZ Kozaracu roku od 20 (dvadeset) dana od dana zatvaranja Konkursa, a prema kriterijumima utvrđenim ovim konkursom.

VI

Izvršni odbor će na osnovu dostavljenih prijava na konkurs:
1. odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave,
2. odbiti prijave kandidata koji ne ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na stipendiju,
3. sačiniti bodovnu listu u skladu sa kriterijumima propisanima u ovom konkursu.

VII

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je do 12. 10. 2015.. Prijave dostaviti u prostorije medžlisa ili poslati na adresu Medžlisa IZ Kozarac sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje“ ul. M. Tita bb, 72 202 Kozarac.

U Kozarcu, 24. 09. 2015.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.