Dzuma…

 

“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Hvala Allahu Uzvišenom koji nas je poučio Knjizi jasnoj, koji nas je učinio da budemo od onih koji upućuju istini neprolaznoj i odlikovao znanjem koje izvodi ljude iz tmine na svjetlo dana. Neka je Njegov blagoslov i selam na prvaka među odabranim, našeg uzora i miljenika, Muhammeda, s.a.v.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga budu slijedili na putu istine.

Dolazi nam blagoslovljeni i među mjesecima najodabraniji mjesec, ramazani-šerif. Skoro da je nemoguće pobrojati blagodati koje se kriju u njemu. To je mjesec posta u kojem se pravovjerni sustežu od jela i pića i svih prohtjeva koji su im inače dopušteni. Na taj način oni nastoje eliminisati griješenje i oponašati bezgrešna duhovna bića meleke, koji su neprekidno u pokornosti svome Stvoritelju. Uz to, pripisanim i dobrovoljnim ibadetima oni se nadaju Božijem oprostu i proviđenju na oba svijeta.

Ramazan je predmet posebnog respekta, čak i onih koji nisu revnosni u svakodnevnom prakticiranju vjere. Radost u srcima ljudi zbog dolaska mjeseca ramazana jasan je pokazatelj njihovog imana. U jednoj predaji stoji da će svakog onog ko bude obradovan dolaskom ramazana, Allah poštedjeti od vatre. Također se kaže: Kada nastupi prva noć ramazana Uzvišeni Allah rekne: ‘Ko je taj što Nas voli, pa da i Mi njega volimo, ko je taj što Nas traži, pa da i Mi njega potražimo, ko je taj što Nas moli za oprost, pa da mu oprostimo svetošću ramazana.’ Poslije Uzvišeni Allah naredi melekima, kiramen katibinima, da u ramazanu takvima pišu samo dobra djela, a ne upisuju loša, a Allah im pobriše ranije učinjene grijehe.

Od Ibn Abasa navodi se predaja da je Allahov poslanik, s.a.v.s, rekao: “Kada bi sljedbenici moga ummeta bili svjesni ramazana, željeli bi da cijela godina bude ramazan.”

To zbog toga što su u njemu sabrana mnoga dobra, pokornost Allahu, dž.š, primljena, dove uslišane, grijesi oprošteni, a Džennet jedva čeka da poštovaoce ramazana što prije primi.

U djelu Durretun-nasihin kaže se: “Dženet čezne za četvericom: za onim ko uči Kur'an, za onim ko kontroliše i čuva svoj jezik, za onim koji opskrbljuje gladne osobe i za onim koji posti mjesec ramazan.”

U predaji koja govori o važnosti ramazana kaže se: “Kada se pojavi mlađak i najavi dolazak ramazana, obraduje se Arš i Kursijj, meleki i ono što je ispod njih, govoreći: ‘Blago li se ummetu Muhammedovom, s.a.v.s, zbog onog što im je dato. Za njih mole oprost Sunce, Mjesec, zvijezde, ptice u zraku, ribe u vodi i sve što je živo na zemlji, danju i noću, osim šejtana prokletnika. Tako, kada muslimani uz ramazan ujutro osvanu, ne bude ostavljen nijedan a da mu ne bude oprošteno. Uzvišeni Allah rekne melekima: ‘Darujte vaše namaze i zikr u ramazanu ummetu Muhamedovom, s.a.v.s.'”

Od Omera bin el-Hattaba spominje se predaja da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: “Kada se jedan od vas u ramazanskoj noći probudi pa se preokrene s jedne na drugu stranu u postelji, melek mu rekne: ‘Kum barekellahu fike ve rahime kellah – Ustani, Allah te blagoslovio i smilovao ti se’. Ako ustane s nijetom da klanja namaz, za njega moli postelja govoreći: ‘Allahu daj mu postelju uzdignutu’, a ako obuče odjeću, ona moli: ‘Gospodaru, podaj mu dženetsku odjeću’, a ako obuče nešto od obuće, obuća moli: ‘Gospodaru, učvrsti mu noge na pravom putu’, a ako uzme posudu, ona moli: ‘Gospodaru, daruj mu dženetsko posuđe’, a ako uzme abdest, voda moli: ‘Gospodaru, očisti ga od grijeha i pogrešaka’, a ako ustane i klanja namaz, njegova kuća rekne: ‘Gospodaru, učini njegov kabur prostranim i svijetlim i povećaj svoju milost na njega’. Allah ga tada pogleda pogledom milosti i rekne mu dok mu se on obraća dovom: ‘O moj robe, od tebe je dova, a od Nas je uslišanje, od tebe je molba, a od Nas je udovoljenje, od tebe je traženje oprosta, a od Nas je praštanje.'”

U hadisu Allahovog poslanika, s.a.v.s, koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, kaže se: “Ko ramazanske noći provede u ibadetu: klanjajući (teravih namaze i druge nafile), vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi.”

Zato je poželjno da svaki musliman maksimalno poštuje svetost mubarek ramazana apstinirajući od svih nevaljalština i mobilišući svoje snage u pokornosti Allahu, dž.š. To će učiniti ako bude ustrajan u namazu, u zahvaljivanju i slavljenju Allaha, dž.š, u čestom spominjanju njegovog imena i učenju Kur'ana. Spominje se da je Uzvišeni Allah rekao Musau, a.s., da je dao ummetu Muhammedovom, s.a.v.s, dva svjetla, kako im ne bi naudile dvije tmine. Musa je upitao: ‘Ja Rabbi, koja su to dva svjetla?’, a Uzvišeni mu je odgovorio: ‘To su svjetlo ramazana i svjetlo Kur'ana.’ Musa, a.s, je na to dodao: ‘A koje su to dvije tmine, Gospodaru?’, a Uzvišeni je rekao: ‘Tmina u kaburu i tmina na Sudnjem danu’.

Već smo kazali da je jedna od glavnih odlika ramazana propisani post i objavljivanje Kur'ani kerima. U hadisi kudsiji (posebnom obraćanju Allaha, dž.š, Poslaniku, s.a.v.s.) stoji da je Uzvišeni rekao: “Svako djelo pripada čovjeku osim posta, post je moj i ja ću posebno za njega nagraditi.”

To je zato što je post tajna između roba i njegovog Gospodara i što njegovo manifestiranje ne može posvjedočiti niko, što nije slučaj s drugim ibadetima i dobrim djelima. To je tajna koju poznaje samo Allah, dž.š, zbog koje se obavezao na posebnu nagradu. Neki islamski učenjaci kažu da je nagrada za svaki drugi oblik pobožnosti Džennet, a za post je nagrada susret sa Allahom i gledanje u Njega, subhanehu ve teala, kao i neposredni razgovor između roba i Gospodara, bez prevodioca i bilo kakvog posrednika. Zato se u nekim predajama navodi: “Kada nastupi Sudnji dan pojavit će se ljudi krilati poput ptica, pa će letjeti iznad dženetskih perivoja. Jedan od dženetskih čuvara će ih upitati: ‘Ko ste vi?’ ‘Mi smo iz ummeta Muhammedovog, s.a.v.s.’ Čuvari će ponovo upitati: ‘Jeste li polagali račun?’ Reći će: ‘Nismo!’ Oni će upitati i drugi put: ‘A jeste li prešli Sirat ćupriju?’ Odgovorit će: ‘Nismo.’ ‘Pa kako ste onda dospjeli na ove položaje?’ Oni će odgovoriti: ‘Robovali smo Allahu tajno na dunjaluku, pa smo i na ahiretu u Džennet dospjeli tajno.’

Veličanstvenost ramazana ogleda se i u tome što je objavljivanje Kur'ana otpočelo u ovom blagoslovljenom mjesecu. Allah, subhanehu ve teala, je u svojoj Knjizi kazao: ‘U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.’

Iz hadisa koji prenosi Ahmed bin Hanbel od Vaila bin Eska'a da se razumjeti da se specifičnost ramazana ogleda, pored ostalog, i u tome što su i neke druge relevantne objave objavljene u mjesecu ramazanu. Tako u hadisu spomenuti prenosilac navodi, da ja Allahov poslanik, s.a.v.s, rekao: “Suhufi (poslanice Ibrahimove) su objavljeni prve noći mjeseca ramazana, Tevrat je objavljen šeste noći mjeseca ramazan, Indžil trinaeste noći mjeseca ramazana, a Allah je objavio Kur'an dvadesetčetvrte noći mjeseca ramazana.”

Druženje s Kur'anom, a posebno u ramazani-šerifu od izuzetne je važnosti. Učenje Kur'ana najbolje je sjećanje na Allaha i Njegovo spominjanje kako je Resulullah, s.a.v.s, rekao: “Najbolji među vama je onaj koji uči Kur'an i njemu druge poučava.”

Pored ostalog, to je i zbog toga što je Kur'an Allahov govor i što u sebi sadrži lijek za srce, kao što Uzvišeni veli: ‘Mi objavljujemo u Kur'ano ono što je lijek i milost vjernicima.’

U tom smislu, Svevišnji također kaže: ‘Oni koji Allahovu knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onog čime ih mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati, a da ih On prema onome što su radili na nagradi i još im iz obilja svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.’

Jedan od velikih zaljubljenika u Kur'an i najbolji učač među ashabima, r.a, Abdullah bin Mesud je rekao: “Ko hoće da sazna da li voli Allaha, neka se provjeri s Kur'anom, pa ako se ispostavi da voli Kur'an, neka zna da voli i Allaha, jer je Kur'an Allahov govor.”

Znaj, brate i sestro, da su zdravlje i život u ramazanu Allahova milost i počast – zbog toga što je to za tebe idealna prilika da se kroz poslušnost Stvoritelju uzdigneš u duhovne sfere iz dunjalučkog blata u koje su mnogi zapali. Raduj se njegovom dolasku i trudi se da ga što spremnije dočekaš. Isto tako, žali za njegovim odlaskom jer za njim žale nebesa i zemlja, kao i duhovna bića koja su svjesna njegovih odlika i vrijednosti.

Od Džabira se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s. rekao: “‘Kada nastupi zadnja noć ramazana, rasplaču se nebesa i zemlja i meleki zbog onoga što je snašlo ummet Muhammedov, s.a.v.s.’ Neko je upitao: ‘Allahov Poslaniče, a šta je to što zadesi ummet te noći?’ A on je odgovorio: ‘Odlazak ramazana je musibet zbog toga što su dove u njemu uslišane, sadake primljene, dobročinstva umnožena, a kažnjavanje odgođeno.’

I zaista rastanak s ramazanom teško pada. Ako za njim plaču nebesa, zemlja i meleki, kako bi tek trebalo da mi plačemo?

Gospodaru naš, očisti naša srca i zbliži ih! Daruj nam mnogo ramazana i učini da naš život bude u zadovoljstvu Tebi, o Najmilostiviji. Odagnaj od nas zulum, zavist, i neprijateljstvo naših dušmana i budi nam zaštitnik i pomagač. O kako si Ti divan Zaštitnik i divan Pomagač!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.