Mladiću će se suditi za genocid

 

Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je održalo sjednicu kako bi donijelo odluku po zahtjevu podnesenom u skladu s pravilom 98bis za, oslobađanje od krivice u postupku protiv Ratka Mladića.

Pravilo 98bis predviđa mogućnost da optuženi, nakon dokaznog postupka Haškog tužilaštva, zatraži oslobađanje po nekim ili svim tačkama optužnice za koje, prema mišljenju odbrane, optužba nije izvela dokaze koji bi mogli dovesti do osuđujuće presude.

Mladićeva odbrana je od Vijeća zatražila da odbaci tačke u vezi s genocidom, kao i optužbe za više pojedinačnih zločina obuhvaćenih drugim tačkama optužnice. Sudsko vijeće to nije prihvatilo.

Vijeće je na početku sjednice odlučilo da neće razmatrati i raspravljati o pojedinim incidentima u velikom broju tačaka, jer su smatrali da je prikladno razmotriti prijedloge optužbe isključivo u vezi sa cijelim tačkama optužnice, a ne samo pojedinim optužbama unutar neke tačke optužnice.

Vijeće je utvrdilo da osporavanja koje je odbrana Ratka Mladića iznijela ne idu do nivoa osporavanja općih elemenata i elemenata nadležnosti.

Razmatranje dokaznog materijala u cjelini

Isčitane su i objašnjene sve tačke optužnice, tačnije njih 11.

“Obim dokaza i priroda postupka po pravilu ne omogućavaju sveobuhvatnu diskusiju o dokazima. Vijeće je razmotrilo dokazni materijal u cjelini. Konkretni dokazi predstavljaju skoncentrisani sažetak i selekciju onoga što je Sudsko vijeće smatralo da je važno za ove odluke.

Sudsko vijeće je provjeravalo da li se dokazi odnose na sve elemente svakog zločina i da li se dokazi odnose i ispinjavaju sve uslove za krivičnu odgovornost optuženog. U pogledu svakog zločina za koji se tereti Sudsko vijeće je provjeravalo da li dokazi mogu navesti razumnog presuditelja o činjenicama da zaključi izvanrazumne sumnje da su zločini počinjeni i da optuženi snosi odgovornost”, kazao je sudija Alphons Orie.

Orie je iznio svjedočenja o ubistvima navedenim u optužnicama, nakon čega je Sudsko vijeće donijelo odluku o tome da li su dokazi dovoljni da određene tačke optužnice ostanu na snazi.

Postojanje genocidne namjere

Sudija Alphons Orie je kazao da dokaze koji koje su izneseni ukazuju da je postojala genocidna namjera u BiH i Srebrenici te da su prekršena prava i običaji ratovanja.

Sudsko vijeće na osnovu dokaza smatra da je širom opština (Banja Luka, Bijeljina, Foča, Ilidža, Kalinovik, Ključ, Kotor Varoš, Novi Grad, Pale, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac, Trnovo i Vlasenica) kao posljedica masovnog protjerivanja nesrpskog stanovništva više od 30.000 muslimana i Hrvata iselilo samo iz opštine Prijedor i to zbog straha ili nepodnošljivih uvjeta života.

Također, sudija Orie je istakao da postoje dokazi da osobe koje su zatvarane u logore držane tamo isključivo zbog nacionalnosti.

Mladić učesnik udruženog zločinačkog poduhvata

“Sudsko vijeće na osnovu dokaza smatra da postoje dokazi na osnovu kojih bi razuman presuditelj o činjenicama mogao biti uvjeren vanrazumne sumnje da je postojao udruženi zločinački poduhvat u koje je bilo uključeno rukovodstvo Vojske Republike Srpske, među kojima su i Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Cilj je bio da se bosanski muslimani i Hrvati trajno uklone iz teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo čineći krivična djela.

Postoje dokazi da je optuženi Ratko Mladić sproveo određene mjere u cilju ostvarenja strateških ciljeva
potpomažući realizaciju toga udruženim zločinačkim poduhvatom”, rekao je Orie.

Sudsko vijeće smatra da zbog svih iznesenih dokaza tačke optužnice 1, 3, 5 i 6 ostaju na snazi.

Tačkom 1 Mladić se tereti za genocid, tačkom 3 za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi tačnije zločin protiv čovječnosti, tačkom 5 Mladić se tereti za ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, a tačkom 6 se tereti za kršenje zakona i običaja ratovanja.

Mladić će morati iznijeti odbranu po svim tačkama optužnice

“Udruženi zločinački poduhvat za Srebrenicu je postojao i sproveden je u djelo, zaključilo je Vijeće na osnovu dokaza”, rekao je sudija.

Vijeće smatra da postoji dovoljno dokaza da je Mladić učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu i na značajan način mu doprinio.

“Tačka 2 ostaje na snazi, odnosno tačka kojom se Mladić tereti za genocid u Srebrenici”, kazao je sudija Orie, a zatim dodao da na osnovu iznijetih dokaza optuženi mora iznijeti svoju odbranu po svim tačkama optužbe.

Odnosno, niti jedna tačka optužnice protiv Mladića nije odbačena.

 

(Klix.ba)

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.