Dzuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Koliko mi kao vjernici razmišljamo o Kur'anu, koliko o njemu vodimo računa, koliki je udio Allahove Knjige u našim životima?

Kako posmatramo Kur'an? Da li samo kao izvor propisa i dokaza, ili kao nešto više?

Kur'an nam ukazuje na viziju svijeta koju svaki musliman mora nositi u svojim grudima. Da, Kur'an nam govori kako svaki musliman treba da gleda na događaje u ovom prolaznom svijetu i na budućem, a takođe nam ukazuje na bitnost razmišljanja o njegovim porukama, ajetima našeg Gospodara.

Kur'an kao Allahova posljednja Objava, sadrži mnoštvo riječi i izraza emocionalnog značenja. Njihov spomen ukazuje na bitnost emocija unutar pojedinca kao jedinke, i društva u cjelini.

Doista, ljudski život je obojen raznovrsnim emocijama koje utiču na njegov unutarnji bitak, kao i vanjsku manifestaciju u formi djela i radnji.

Ukratko ćemo pokušati navesti osnovne oblasti psihičkog i emocionalnog zdravlja, uz kur'anske ajete koji ih dokazuju.

Domaći zadatak za svakog jeste da nakon i u toku čitanja ovog teksta razmišlja o ajetima koje ćemo navesti  i da sam sebe analizira u njihovom svjetlu.

Spoznaja suštine naših vlastitih osjećanja

Svijest o samom sebi je jedno od najvažnijih područja na koje se odnosi emocionalna inteligencija. Poznavanje sebe uključuje svijest o vlastitim emocionalnim stanjima. Bez svijesti o vlastitim emocijama, upravljanje njima je nemoguće.

Sve dok čovjek ne spozna prirodu svojih emocija, on  ih nije sposoban razumjeti niti shvatiti ono što drugi osjećaju. Što više poznaje svoja emocionalna stanja, osoba će biti u povoljnijoj poziciji da izabere način na koji će reagirati u pojedinim situacijama.

Preduvjet koji dovodi do osvještavanja emocija u čovjeku, je mogućnost razlikovanja između onog što čovjek osjeća i onog što misli. Nakon što osoba postane svjesna svojih emocija, trebala bi provoditi samokontrolu svojih emocionalnih stanja.

Emocionalna inteligencija se temelji na prepoznavanju osjećaja u trenutku kad je do njih došlo. U neprekidnu pažnju unutarnjih emocionalnih procesa, uključuje se i um, koji dok preispituje iskustvo, u to preispitivanje uključuje i preispitivanje emocija.

Kur'an kao Allahova posljednja objava čovječanstvu, savjetuje i podstiče muslimane da proniknu u bit svojih emocija, da ih nastoje protumačiti i prihvatiti.

Svijest o samome sebi osnova je samopouzdanja, i jedna od pet temeljnih odrednica emocionalne inteligencije. U islamskom učenju je ona duboko integrirana, te na nju ukazuju brojni ajeti Časnog Kur'ana.

Ajeti za razmišljanje i pouku

”Mi znamo da tebe doista žalosti to što oni govore.  Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi.’‘(El-En'am, 33.)

Pitanja:

-Možemo li zamisliti ili osjetiti kako se je Poslanik, s.a.v.s., osjećao dok su ga ljudi optuživali i klevetali?

-Kako se mi osjećamo danas kad o nama drugi ružno govore?

-Kako mi reagujemo na tuđe ponašanje?

-Da li uzvraćamo istom mjerom ili osaburamo?

-Kako planirate popraviti vlastito ponašanje?

-Da li smo u toku dana i noći svjesni da nas Uzvišeni vidi i zna naše osjećaje i stanja?

-Kad nas zadesi kušnja, kome iznosimo naše jade i tugu? I zašto?

”Sam čovjek će protiv sebe svjedočiti.“ (El-Kijameh, 14)

-Zašto je bitno da čovjek vodi računa o svojim djelima i stanjima duše i srca?

-Hoće li čovjek imati opravdanja na Sudnjem danu, il sva ona nestaju kad bude insan sam protiv sebe svjedočio? Šta znači svjedočenje protiv samih sebe?

-Možemo li se staviti u poziciju onoga koji svjedoči protiv sebe, i svjestan je svojih grijeha i zuluma, i zna da ga čeka teška kazna? Možemo li osjetiti težinu njegovog stanja, kajanje u njegovoj duši, suze u očima, tamu na licu?

-Možemo li se staviti na mjesto dobročinitelja na Sudnjem danu? Osjetiti njihovu sreću, zadovoljstvo, zahvalnost Uzvišenom i ljubav prema Njemu?

”Pa zašto oni pouku izbjegavaju?” (El-Muddessir, 49.)

-Zašto ljudi izbjegavaju pouku? Koji je uticaj okoline, porodice, imetka, društvenog položaja na njihovo bježanje od Istine i samih sebe?

-Da li je insan u današnjem vremenu zaboravio sebe?

-Kako pomoći takvim ljudima? Kako biti sebeb njihove upute?

-Možemo li nekome pomoći ako sami nismo dovoljno vezani za Allaha, dž.š., i ako ne živimo islam?

Posjedovanje istinskih emocija kao put ka empatiji

Emocionalna inteligencija je okretanje ka našim osjećanjma i ka osjećanjima onih oko nas. Ona zahtijeva pravilan, pažljiv i samilostan odgovor na tuđa osjećanja. Empatija znači biti u mogućnosti da sagledamo problem iz perspektive druge osobe.

Kur'an upućuje poziv na pokušaj shvatanja emocija drugih, i razvoj suosjećanja s njihovim stanjem.

Razmislimo i o slijedećim ajetima:

”On se namrštio i okrenuo zato što je slijepac njemu prišao.”(‘Abese, 1.)

-Zašto je Uzvišeni spomenuo ovaj detalj iz života Poslanika, s.a.v.s., u suri Abese?

-Zbog čega je to bitno i nama danas?

-Kakav je naš odnos prema socijalnim slučajevima, slabima, nemoćnima, bolesnima?

-Da li smo dobri s ljudima samo s ljudima koji su uticajni u društvu, a izbjegavamo li one koji nam ne mogu obezbjediti kakav dunjalučki interes?

-Koliko imamo lica u odnosu prema ljudima? Da li smo lijepog ahlaka samo među onima višeg položaja, a ružno se ophodimo prema familijama, ili bliskim ljudima?

-Koliko ljude volimo čisto u ime Allaha ili nam se u nijjet upleo i neki drugi interes?

”Neka lica toga dana bit će blistava, nasmijana, radosna. A na nekim licima tog dana bit će prašina, tama će ih prekrivati.”(‘Abese, 38.-41.)

-Šta saznajemo iz opisa lica sretnika i nesretnika u ovom časnom ajetu? Šta im se vidi na licima?

-Kako to znamo?

-Možemo li na ljudima oko nas primijetiti kad su sretni, a kad tužni? Kako?

-Da li nas to upućuje na važnost neverbalne komunikacije?

-Da li smo u stanju da susojećamo s emocionalnim stanjima drugih ljudi?

-Kako izražavamo naše osjećaje prema njima?

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.