Javni poziv: Pozicija koordinatora za dijasporu

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” traži osobu za rad na poziciji koordinatora/ice za dijasporu, uz probni period od mjesec dana. Riječ o punom angažmanu u trajanju od osam sati u toku petodnevne radne sedmice, te će se veći dio poslova u prvom periodu obavljati u Sarajevu, uz povremena putovanja sa timom. Od ljeta će se očekivati češći odlasci na teren po Bosni i Hercegovini, te eventualno u inostranstvo. Sve aplikacije možete dostaviti na e-mail info@prvimart.ba (sa naznakom za poziciju:koordinator za dijasporu) do 15.02.2013. godine (23:59h). Prijavljeni koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju 20.02.2013. putem e-maila.

Uslovi:

Završen fakultet društvenog usmjerenja ili apsolvent fakulteta društvenog usmjerenja
Aktivno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
Iskustvo u koordinaciji i organiziranju događaja ili komunikaciji sa udruženjima građana
Poznavanje rada na računaru, korištenja e-maila i korištenje faxa
Poznavanje osnova ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i osnova izbornog procesa

Potrebno dostaviti:

Diploma o završenom fakultetu ili potvrda o statusu na fakultetu
Motivaciono pismo
Biografija – CV
Reference za provjeru radnog iskustva
Broj telefona, e-mail, adresu stanovanja

Dodatni intervju:

Po izvršenoj selekciji bit će izvršen intervju sa provjerom:

a) Podataka navedenih u CV-u

b) Aktivnog znanja engleskog ili njemačkog jezika

c) Poznavanja rada na računaru – sastavljanje pisma/odgovora na upit

d) Poznavanje osnova ustavnog uređenja i izbornog procesa

e) Razgovor o povjerljivosti i drugim bitnim pitanjima o aktivnostima koalicije “Prvi mart”

Opis poslova:

Prikupljanje podataka i klasifikacija udruženja izbjeglih lica u dijaspori
Prikupljanje podataka o građanima i građankama Bosne i Hercegovine u inostranstvu
Rad na uspostavi koordinatora i štabova za registraciju i mobilizaciju
Prikupljanje informacija o strukturi koordinatora i štabova za registraciju i mobilizaciju u dijaspori
Koordinacija rada štabova za registraciju i mobilizaciju u dijaspori
Koordinacija i saradnja sa državnim i entitetskim institucijama nadležnim za pitanja dijaspore
Organiziranje sastanaka i planiranje putovanja za članove tima po dijaspori
Praćenje važnih velikih okupljanja bosanskohercegovačke dijaspore
Saradnja sa koordinatorom za ljudska prava i pravna pitanja na zagovaranju izmjena postojećih propisa i pojednostavljenje procedura za pristup dijaspore izbornom procesu
Povezivanje web i drugih medija u dijaspori sa IT koordinatorom
Utvrđivanje sadržaja brošura i informacijskih paketa u saradnji sa koordinatorom za ljudska prava i pravna pitanja
Utvrđivanje promotivnih strategija i ciljanih skupina za prikupljanje sredstava u saradnji sa koordinatorom za fundraising i koordinatorom za odnose sa javnošću

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.