YIHR: Vladavina prava u BiH je ugrožena

Na treningu "Povezivanje, istraživanje, zagovaranje", održanom u Mostaru od 30. novembra do 2. decembra, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) u BiH uz podršku USAID Justice Sector Development Project II, organizirala je prvo okupljanje mladih iz cijele zemlje koji će u narednih godinu dana raditi na izgradnji kapaciteta i zagovaranju novih rješenja u cilju reforme pravosudnih institucija i očuvanja vladavine prava u zemlji

Predavači na treningu bili su istaknuti eksperti, ali i aktivisti iz civilnog društva – Darko Brkan, Sanel Huskić, Ivan Rozić, Elma Demir, Emin Mahmutović i Nedim Jahić, a suština treninga bila je izgradnja osnova za strateški pristup pitanju zaštite vladavine prava u BiH kroz program "Mladi za pravdu", saopćeno je u nedjelju iz YIHR-a.

Na skupu je posebna pažnja posvećena posljednjem dogovoru SNSD-a i SDP-a koji zalazi u izmjene statusa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Upozoreno je i da se velika pažnja u ovom slučaju posvećuje pitanju izbora sudija i tužilaca, ali da je bitnija činjenica dalje političke kontrole njihovog razrješenja, što mora biti zaustavljeno.

Aktivisti iz programa "Mladi za pravdu" dolaze s pravnih fakulteta i fakulteta političkih nauka iz Mostara, Sarajeva, Banja Luke, Bihaća, Tuzle, Srebrenice, Zenice i Pala, gradova koji će biti i središte aktivnosti planiranih javnih konsultacija o pravosuđu.

Ovom prilikom najavljena je i izrada ekspertskih analiza o harmonizaciji zakonskih propisa i ujednačavanju sudske prakse, koje će Inicijativa realizirati u saradnji s Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Naredno okupljanje planirano je za 21. decembar u Banja Luci, kada će Inicijativa, zajedno s omladinskim ograncima političkih partija te predstavnicima deset lokalnih partnerskih organizacija i studentskih udruženja, pristupiti izradi medijske strategije i plana javne kampanje.

Cilj te kampanje je da u 2013. godini pitanje reforme pravosuđa vrati u centar pažnje javnosti te zaustavi izvaninstitucionalno dogovoranje bez građanskog učešća.

(FENA)

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.