Država mora učiniti više da zaštiti žene žrtve rata

Osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, a koje nastoje da ostvare pristup adekvatnoj i efektivnoj pravdi, susreću se sa ozbiljnim preprekama koje im onemogućavaju puno uživanje ljudskih i ženskih prava, zagarantovanih međunarodnim standardima – rečeno je na konferenciji o ovoj temi u Sarajevu.

Cilj skupa pod nazivom "Osiguravanje pravde, reparacija i rehabilitacija za žrtve seksualnog nasilja u ratu“ jeste iniciranje uspostavljanja regionalne mreže za zagovaranje po pitanjima prava preživjelih osoba seksualnog nasilja u ratu, te dobijanje uvida u aktivnosti koje implementiraju nevladin sektor i državni organi u regionu.

Cilj konferencije je i identifikovanje konkretnih koraka koji su neophodni kako bi riješili pitanje statusa i omogućili ostvarivanje ljudskih žrtava seksualnog nasilja u ratu.

Generalna sekretarka Međunarodne lige žena za mir i slobodu Madeleine Rees istakla je da se seksualno nasilje u ratu, kao što je silovanje i seksualno ropstvo, u međunarodnom pravnom okviru tretira kao kršenje ljudskih prava i kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

"Izostanak ili zakašnjeli odgovor država na ovu vrstu kršenja ljudskih prava predstavlja neuspjeh države da adekvatno i blagovremeno ispoštuje svoje obaveze u smislu prevencije, sprovođenja istrage, krivičnog gonjenja i kažnjavanja nasilja nad ženama, te na kraju omogući programe naknade za žrtve ovih zločina", istakla je Madeleine Rees.

Ona je navela da su se na dvodnevnoj konferenciji okupile žene žrtve rata iz regiona kako bi razgovarale o gorućim i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti ratnog zločina, odnosno reintegraciji žena u normalan život.

Rees je istakla da to podrazumijeva politički i ekonomski aspekt – kako žene osnažiti da učestvuju u političkom životu i kako riješiti pitanje reparacije u sistemu socijalne pomoći.

Saliha čuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH izjavila je da je status žena, žrtava seksualnog nasilja u BiH poboljšan u poređenju sa prethodnim godinama, ali da se ukupan položaj kada je riječ o rehabilitaciji, resocijalizaciji i obeštećenju nije promijenio.

Ona je navela da se pokušava definisati pravni okvir na nivou BiH, odnosno jedinstven mehanizam koji bi osigurao jednak pristup svim ženama žrtvama rata.

čuderija je istakla da zemlje regiona imaju jedan sistem i jedinstven pravni okvir koji osigurava adekvatan oblik zaštite, zbog čega su zemlje regiona u prednosti nad BiH.

Konferenciju je organizovala Kancelarija Populacijskog fonda UN u BiH (UNFPA) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 

(Srna)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.