ODRŽANA VANREDNA SKUPÅ TINA MEDŽLISA IZ KOZARAC

 

Vanredna Skupština MIZ-e Kozarac je održana u ”Prvoj džamiji” u džematu Kozaruša u subotu, 28. 04. 2012. godine (07. Džumade-l-uhra 1433. h.g.).

Sazivanje skupštine je pobudilo veliko interesovanje te se istoj, pored članova Izvršnog odbora,  odazvalo 49 džematskih predstavnika. Uzimajući u obzir razlog sazivanja ove skupštine predložena je samo jedna tačka dnevnog reda, te je ista i usvojena i o njoj se jedino i diskutovalo. Tema skupštine je bila ”medijska propaganda oko rušenja nelegalno izgrađenog spomenika u mezarju džemata Brđani”.

Nakon obilne i produktivne diskusije jednoglasno su donešeni sljedeći zaključci:

1.    Skupština MIZ-e Kozarac u potpunosti podržava Odluku o korištenju i uređenju mezarja kao i njeno dosljedno sprovođenje od strane džematskih odbora i Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Kozarac kao i sve korake koji su poduzeti u primjeni iste u proteklom vremenu i onih koji će u budućnosti biti primjenuti u skladu sa istom.

2.    Predsjednik i Glavni imam Medžlisa IZ-e Kozarac su predstavnici legalno izabranih organa našeg medžlisa, sa zadatkom da ispravno prezentiraju i sprovode stavove i odluke organa koje predstavljaju, a organi su nosioci odgovornosti koju ovi predstavnici iznose u ime njih i sprovode u skladu sa Ustavom IZ-e u Bosni i Hercegovini, pravilnicima i odlukama koje donose organi IZ-e prema definisanim nadležnostima, te važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.

3.    Bez obzira što mediji  neistinama, negativnim stavovima i propagandom pokušavaju satanizirati rad Medžlisa IZ-e Kozarac, legalno izabrani organi Medžlisa moraju i dalje svoju ulogu i povjerene im obaveze i nadležnosti sprovoditi u skladu sa normativnim aktima Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i zakonima države u kojoj živimo, pa i u pitanju Odluke o korištenju i uređenju mezarja.

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE KOZARAC

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.