Medžlis IZ Kozarac; SAOPČENJE ZA JAVNOST

 

Želeći da javnost na vrijeme informiramo o slučaju koji se putem medijske propagande neistinama pokušava pogrešno tumačiti i u krivom smjeru usmjeriti, dajemo obrazloženje koje je dovelo do rušenja nelegalno izgrađenog nadgrobnog spomenika na vakufskom mezarju u džematu Brđani čiji je naručioc Mujić Armina, a izvođač kamenorazačka radnja ”Kamen Bare” iz Sarajeva. Medžlis IZ-e Kozarac daje:

OBRAZLOŽENJE

Prema odluci Skupštine opštine Prijedor, objavljenoj u Službenom glasniku br ”5/07, prema kojoj se utvrđuju pravila o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, na temelju koje su prava upravljanja dodjeljena, u pogledu našeg slučaja, Medžlisu Islamske zajednice Kozarac, te na temelju islamskog rješenja u pogledu mezarja (Fetve o mezarjima), donesena je Odluka o korištenju i uređenju mezarja prema kojoj se precizno definiše izgled nadgrobnih spomenika (nišana) koji se imaju pravo podizati u mezarjima koja su u vlasništvu Islamske zajednice.

U 7. tačci ove odluke se prije ukopa u pominjana mezarja zahtjeva obavještavanje porodice o pravilima, a da bi se upoznavanje o istom moglo poslije i dokazati, potpisuje se Izjava o slaganju i pridržavanju sa važećim pravilima u vakufskim mezarjima, koja se prethodno pročita članovima porodice.

Na ovaj način je i pomenuta gosp. Mujić Armina, prije ukopa u mezarje, bila obavještena o važećim pravilima te je potpisala Izjavu u čijem sadržaju su i sljedeće riječi: ”Sve gore navedeno u Izjavi pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću svojim potpisom potvrđujem i obavezujem se da ću Odluku MIZ Kozarac o korištenju i održavanju mezarja u potpunosti poštovati i iste se pridržavati.”

Dotičnu izjavu je potpisala (27. 04. 2009., pod brojem 147/2009) i jedan od tri potpisana primjerka uzela za svoje potrebe, a druga dva su ostavljena u arhivama Islamske zajednice. Nakon toga, u jednom navratu je razgovarala sa glavnim imamom o podizanju spomenika, te joj je i tom prigodom potvrđeno da shodno pravilima to ne može da učini. Tako se nakon kraćeg vremena pojavila kamenorezačka radnja koja je došla da postavi spomenik, koji nije u skladu sa naprijed navedenim pravilima i odlukama, sa izjavom gosp. Mujić da ona saglasnost za postavljanje spomenika ima od glavnog imama. Nakon što se kamenorezačka firma uvjerila u neposjedovanje saglasnosti, poznajući pravila i propise, firma je pokupila materijal i nije postavila spomenik.

Poslije toga, 04. 04. 2011. godine, ponovo se pojavila jedna kamenorezačka firma ” Kamen Bare” iz Sarajeva uz nazočnost gosp. Mujić, koja je uz osporavanje džematskog imama, džematskog odbora i predsjednika medžlisa ipak sagradila nelegalni spomenik bez ičije saglasnosti. Tom prilikom je, na poziv Medžlisa, zapisnik sačinila i policija koja navodi izjave gosp. Mujić u kojoj ista izjavljuje: ”da je ona spremna da snosi odgovornost” i da ”ne posjeduje nikakvu dozvolu.”.

Medžlis je nakon nekoliko dana Službi komunalne policije u Prijedoru uputio ”Zahtjev za nadzor i intervenciju”, nakon čega je sačinjen uviđaj i doneseno rješenje u čijem se obrazloženju pravo korištenja i upravljanja mezarjem stavlja u nadležnost Medžlisu IZ-e Kozarac, te se po osnovu sličnog drugostepenog rješenja Načelnika opštine Prijedor, broj : 02-371-620/07, u obrazloženju Komunalne policije iznosi ”nedvosmislen zaključak da je Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Kozarac nadležan da donese odluku o uklanjanju spomenika koji je izgrađen po nalogu Mujić Armine, pogotovo što je imenovana potpisala izjavu da će poštovati odredbe člana 7, Odluke o korištenju i uređenju mezarja, u pogledu izgleda i drugih odredbi vezanih za sahranjivanje i uređenje groba”.

Očekujući da kod gosp. Mujić prevlada razum odgađano je rušenje spomenika dok se nije utvrdilo da sa dotičnom nema drugog rješenja do toga da se naloži uklanjanje nelegalnog spomenika. Odluka o rušenju je donesena 05. 12. 2011. godine, dok je nalog potpisan 28. 12. 2011., te je isti proslijeđen putem pošte gosp. Mujić u Sarajevo. Preporučena pošta je na njenu adresu stigla 30. 12. 2011., ali ju dotična nije htjela prihvatiti.

Po zakonskoj proceduri datum obavijesti o pošti i njenom ne preuzimanju se tretira kao da je ista i preuzeta, te je po tom principu ispoštovan rok dat u nalogu za rušenje koji je upućen gosp. Mujić. Na kraju je Medžlis Islamske zajednice Kozarac, 04. 04. 2012. uputio Komunalnom preduzeću, koje je nadležno preduzeće za ovaj vid intervencija, zahtjev za obavljanjem poslova rušenja nelegalno izgrađenog spomenika koji je uklonjen 17. 04. 2012. godine.

Za sve navedeno Medžlis Islamske zajednice Kozarac posjeduje potpunu dokumentaciju i ništa od navedenog nije izneseno bez dokumenta koji to i potvrđuju.

Svakako, svakome može da bude jasno koliko je ovo delikatno pitanje, a da nije bilo osnova i da se drugo rješenje moglo iznaći sigurno bi Medžlis postupio drugačije.

Pored navedenog, napominjemo da je u toku važenja Odluke o korištenju i uređenju mezarja na području našeg medžlisa podignuto na stotine nišana i niko od pojedinaca nije pomenutu Odluku prekršio kako je to učinila gosp. Mujić.

Svakako, konstatujemo da rezultat koji je nastao nepoštivanjem prava i obaveza koje ima Islamska zajednica nije nimalo ugodan, ali se u dotičnom nema izbora i mora se postupiti po pravilima koja su na snazi, jer mezarja nisu ničija babovina pa da može na njima raditi ko šta hoće. Mezarja su islamska zadužbina koja mora da se njeguje u skladu sa ciljevima koji su ponikli iz naše vjere, a kome se ne sviđaju propisi islama ima pravo da odabere šta hoće, ali ne ondje gdje su prava poštivanja islamskih propisa neupitna.

Poštujemo pravo svih naših džematlija i sugrađana, ali moramo zahtjevati da se i naša prava, ali i obaveze, poštuju i za to ne žalimo da budemo prozivani, kritikovani, omalovažani ili pak oklevetani. Naš je najuzvišeniji cilj izvršenje misije i obaveze koju smo na sebe preuzeli, a ona nas obavezuje i na ovakve, nekada teške, korake.

Na kraju, smatramo da je gosp. Mujić povrijedila Islamsku zajednicu i vjernike u njihovim pravima, a da se Islamska zajednica nije o nju ogriješila ma šta ona pokušavala da izjavi o zajednici i njenim predstavnicima.

Uz nade da ćete nas razumjeti unaprijed Vam se zahvaljujemo!

 

Glavni imam:Amir ef. Mahić, prof.                                                                                                                                                         Predsjednik:dipl. Inž Teufik Kulašić                                                                                              

                                                                                                                    

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.