Odlukom Suda BiH skrivaju se historijske činjenice

 

Nakon što je Sud BiH donio Pravilnik po kojem će izdavati audio i video zapise suđenja u trajanju od deset minuta, prethodno anonimizirane i redigovane, žrtve su istaknule da ova odluka narušava povjerenje u institucije pravosuđa, dok su stavovi advokata optuženih za ratne zločine različiti.

Edin Ramulić, član Udruženja “Izvor” iz Prijedora, kazao je kako će zbog odluke Suda BiH o pristupu informacijama biti sve više svjedoka koji će odbijati da svjedoče, što će dovesti u pitanje procesuiranje ratnih zločina.

“Bojimo se da ćemo imati još više problema adresiranih na tu instituciju i da ćemo imati veći broj nezadovoljnih svjedoka koji će odbijati da svjedoče. Javnost će biti nezadovoljna ukupnim radom i bit će dovedena u pitanje smislenost i postojanost takve institucije i procesuiranja ratnih zločina”, kazao je Ramulić.

Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša BiH, rekao je kako javnost treba da zna ko je optužen za ratne zločine, zbog čega se nekome sudi, te da je praksa evropskih sudova da objavljuju imena optuženih.

“Upozorit ćemo na činjenicu da javnost treba da zna ko je to optužen, zašto mu se sudi i iz kojih razloga. Ovo je skrivanje historijskih činjenica i za mene je to nelogično”, kazao je Tahirović.

Mirko Zelenika, predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, rekao je kako će se reduciranje informacija sa suđenja pred Sudom BiH nagativno odraziti na žrtve, te da apsolutno ne može podržati odluku Suda o takvom davanju informacija.

Državni sud je donio “Pravilnik o ostvarivanju pristupa informacija pod kontrolom suda i saradnji sa zajednicom” po kojem će Sud izdavati audio/video zapise suđenja u trajanju od deset minuta, prethodno anonimizirane i redigovane, u skladu sa odlukom sudije, odnosno predsjedavajućeg Sudskog vijeća.

Pravljenje specijaliziranih emisija radijskih i televizijskih bit će moguće, kako je navedeno u Pravilniku, u slučaju da Sud BiH “osmišljava koncepciju i sadržaj” i realizuje ih u saradnji sa Javnim RTV servisom.

Uz Pravilnik o ostvarivanju pristupa informacijama, Sud BiH je donio “Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka, audio/video zapisa ročišta i drugog informativnog sadržaja”, prema tome imena i prezimena ići će pod inicijalima, kao i nazivi institucija, preduzeća i agencija.

Asocijacija za sprečavanje nekažnjivosti (TRIAL) koja radi sa udruženjima žrtva iz BiH navela je kako će ovakvom odlukom Suda BiH javnost biti uskraćena za informacije o onome što se dešava tokom sudskih postupaka, te da će biti narušeno povjerenje žrtava u pravosudne institucije.

“Definitivno će doći do zastoja u komunikaciji samih žrtava sa javnošću BiH. Također, mislimo da će se na ovaj način narušiti povjerenje između institucija pravosuđa i samih udruženja žrtava i svjedoka, što je već narušeno”, kazala je Selma Korjenić iz TRIAL-a.

Za razliku od predstavnika žrtva koji ne podržavaju odluku Suda, advokati koji zastupaju optužene za ratne zločine pred Sudom BiH imaju podjeljene stavove.

Advokat Miodrag Stojanović je kazao da je pravilnik Suda BiH “praktično rezultat” instrukcije Agencije za zaštitu ličnih podataka prema kojem se niko ne može koristiti ličnim podacima o optuženim u predmetima ratnih zločina.

Ipak, napomenuo je da stav Agencije nije u potpunosti usklađen sa odredbama Zakona o krivičnom postupku.

“Kao branilac imao bih ličnih razloga da podržim stav Agencije i Suda BiH jer štitimo identitet optuženih. Optužnica je javni dokument po Zakonu o krivičnom postupku i u tom smislu, po meni, nema razloga da se ne spominje ime optuženog i da se pomenu njegovi elementarni podaci i gdje se zločin desio”, rekao je Stojanović.

On je kazao kako je potrebno naći “kompromisno rješenje i dopustiti medijima, javnosti i žrtvama da znaju da je imenom i prezimenom neko optužen”.

Senad Kreho rekao je da je odluka Suda BiH za Odbrane “primjerena”.

“Kod nas je praksa da pojedini mediji već u startu pišu o nekom predmetu s ubjeđenjem da je neko osuđen, a da nije ušao ni u sudnicu”, objasnio je advokat Kreho.

Slavko Jovičić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kazao je kako će na skupštini Parlamenta BiH postaviti pitanje “ko je odlučio da se imena ratnih zločinaca štiti inicijalima”.

“Moj generalni stav jeste da, ako je izrečena pravosnažna presuda izvršiocu ratnog zločinca, njegovo ime treba svugdje da stoji. Svi trebaju da budu upoznati sa ljudima koji su činili zločine”, kazao je Jovičić.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.