JAVNI SKUP Å EHIDSKI PORODICA, RVI I DEMOBILISANIH BORACA

Dana  07.02.2012 godine u Kozarcu sa početkom u 18 00 sati održaće se sastanak sa šehidskim porodicama ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima na temu sadašnje REVIZIJE borački populacija u dolini Sane.

Ovim želimo da upoznamo kako korisnike tako i javnost o nepravednoj reviziji koju radi Federalno ministarstvo te plasiranju smišljeni  lazi kada su u pitanju boračke populacije.

Pozivamo sve familje sa prijedorskog kraja koje primaju invalidnine ili penzije po osnovu gubitka užeg člana familije u periodu 1992-1995 da se odazovu ovom  sastank je mnogi od njih će biće skinuti sa spiskova za njihova mjesečna primanja.

 

Sastanak sa predstavnicma boračkih populacija  će se održati  OŠ Kozarac sa početkom u 18 00 sati.

Molimo Vas da se masovno odazovete ovom skupu radi upznavanja sa trenutnim stanjem i preduzmanjem adekvatnih mjera u vezi skandalozne revizije.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.