JAVNO OBRAČANJE MINISTRU MUP-a RS

Cijenjeni Gospodine Ministre,

Nakon svih Vaših odgovora na moja uporna pitanja o defileima uniformisanih pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta kroz Prijedor i druge sredine u RS, gdje ste kazali kako sve te pojave nikako nisu imale karakter uznemiravanja javnog reda i sigurnosti građana, želim da Vam javno uputim pitanje po čijem nalogu i sa kim ste dogovarali informaciju o aktivnoj sveprisutnosti vehabijskog pokreta u velikom broju povratničkih naselja u kojima se ljudi, na svoj način i u skladu sa svojim svjetonazorom i vjerskim ubjeđenjem, mole Bogu za mir i dobro svih ljudi.

Gospodine Ministre, Vaše oglašavanje sa informacijama o „vehabijskim gnijezdima“ u Krivdića Brdu, Urijama, Vidoriji, Blagaju, Kozarcu, Hambarinama, Rakovčanima, Puharskoj, Čeli/Petrovu, Dubravama, Orahovoj, Lišnji, Donjoj Mravici, Kamenici, Novoseliji, Vrbanji, Šipragama, Kotorskom, Janji, Lokvanjskoj Rijeci, Šepku, Zvorničkoj Kamenici, Konjević polju, Glogovi, Cerskoj, Sućeski, Vlasenici, označavaju sredine u kojima se u značajnoj mjeri desio povratak prognanog bošnjačkog stanovništva nakon tragedije devedesetih godina.

Tada su bili prognani samo zato što se ni po kom osnovu nisu uklapali u velikosrpski koncept za kojeg se borilo sredstvima zbog kojih se i danas odgovara pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Den Hagu. 

Vaše oglašavanje u medijima gdje navodite da se u gore navedenim mjestima „pod okriljem lova i pčelarstva vrše obuke u rukovanju vatrenim oružjem“ od strane militantnog vehabizma ima dvojaku učinkovitost, gospodine Ministre. Sa jedne strane markirate sva lovišta gdje vrijedne pčele povratničke obnoviše svoje domove nakon svog stradanja u devedesetim, a sa druge širite strah kod njihovih sugrađana srpske nacionalnosti od krvožednih vehabija koji su „tu – tik uz nas“.

Čemu to vodi, gospodine Ministre?!

Da li je to Vaš lični doprinos borbi protiv terorizma ili ga na taj način podstičete sa skrivenim interesima eventualnih naručioca ovog Vašeg licemjernog oglašavanja na ovu temu?!

Koji su to Vaši premjeri pod kojima određena grupa ili individualac ugrožava javni red, mir i sigurnost građana?!

Još uvijek mi je teško za povjerovati da jedan minstar Vlade Republike Srpske narušava njen Ustav u kojemu stoji kako su „Srbi, Bošnjaci i Hrvati, kao konstituitivni narodi, Ostali i građani, ravnopravni i bez diskriminacije…“, i da se tako grubo krši pitanje te ravnopravnosti bojenjem diskriminirajućim bojama povratničkih bošnjačkih sredina, a istovremeno se kroz zakonske nedorečenosti pravdaju militantna paradiranja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta  koje povratnici u Republiku Srpsku smatraju vidljivom i opipljivom prijetnjom.

Da li je ovo još jedna konstrukcija pritiska na povratnike sa ciljem da se isti uznemire i uvide kako im je pretijesno u Republici Srpskoj?

Uz želju da se i iz Vaše političke opcije podrži donošenje Zakona na nivou države Bosne i Hercegovine kojim se kaže kako se zabranjuje rad svakog oblika organizovanja koji ima za cilj ili osnovu bilo kakav diskriminirajući oblik, šovinističko-fašistički predznak ili tradiciju, djelovanje koje ugrožava građane po bilo kom diskriminirajućem osnovu na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, tražim od Vas i da se javno izvinete svim povratnicima od Vas markiranih povratničkih sredina i da se time ogradite od tvrdnji koje kažu da ste lično Vi kao prvi čovjek MUP-a RS, te iste sredine označili kao potencijalne sredine u kojima se njeguje „vehabijsko neprijateljstvo“  koje treba „linčom ili kamenom“ preduprijediti.

Istovremeno pozivam sve državne institucije Bosne i Hercegovine, međunarodne organizacije i njihove predstavnike, kao i predstavnike vlasti RS, da  uz odlučnu borbu protiv terorizma, pošalju i jasnu poruku poštovanja ljudskog dostojanstva, vjerskih sloboda i prava svih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

U terorističku prijetnju podrazumijevam i sve organizacije koje na bilo koji način, svojom tradicijom i ideološkim temeljom, vrše diskriminaciju ljudi po bilo kojem obliku njihove pripadnosti.

Samo na taj način je moguće stvoriti široki front svih građana Bosne i Hercegovine u borbi protiv terorizma.

Gospodine Ministre, Vaša skora javna riječ je selektivan i diskriminirajući način koji produbljuje problem i nikako ne doprinosi ozdravljenju društva opterećenog balastom nedave tragične prošlosti, te na taj način doprinosi jačanju terorizma protiv kojeg se, po Vašoj tvrdnji, zdušno borite.

S poštovanjem!

Narodni poslanik u NSRS,
Behzad  Čirkin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.