Suocavanje s teskom prosloscu; Druga medunarodna radionica

 

U junu 2010. godine je održana trodnevna radionica u Sarajevu organizovana od strane Francusko-njemačke omladinske organizacije, Inicijative mladih za ljudska prava BiH, Documente-Centra za suočavanje s prošlošću i Centra André Malraux u Sarajevu, koja je okupila 25 predstavnika(ca) memorijala i NVO-a koji se bave temom suočavanja s prošlošću iz Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, Francuske, Njemačke i Srbije.

Cilj radionice je bio da se učesnicima pruži mogućnost da se međusobno upoznaju, informišu o inicijativama iz različitih zemalja i ocjene da li postoji mogućnost za buduću trans-evropsku razmjenu i saradnju.

Reakcije na radionicu su bile pozitivne, razmjena stimulativna i produktivna, a učesnici su iskazali svoju volju zainteresovanost da se razmjena nastavi , dalje razvije i produbi.

Na osnovu i kao nastavak ovog obećavajućeg početka, druga radionica će biti organizovana u Prijedoru od 19. do 21. oktobar 2011. godine

Ova radionica će također biti otvorena za sve zainteresovane organizacije i omogućit će produbljivanje zajedničkog rada i razmjenu iskustva.

Vodeća pitanja ove radionice će biti: “Da li spomen-obilježja i mjesta sjećanja mogu približiti konfliktna sjećanja? Ukoliko mogu, na koji način?”

Rad će biti uglavnom artikuliran oko tri konkretne i praktične fokus grupe:

1. Izazov očuvanja i kreiranja (postojećih ili osporavanih ) mjesta sjećanja,
2. Izazov obrazovnih i pedagoških pristupa vezano za ovakva mjesta, naročito kad su u pitanju mlade generacije i
3. Izazov u pristupu široj javnosti, naročito mladim generacijama, u cilju njihovog uključenja u konstruktivan proces suočavanja s prošlošću vezano za mjesta sjećanja.

Osim grupnog rada i panela, radionica će uključiti i konkretan rad na terenu na mjestima sjećanja u Prijedoru vezana za Drugi svijetski rat i rat u BiH od 1992.-1995. godine.

Ova radionica će biti sljedeći važan korak u jačanju postojeće saradnje i uspostavljanju jake osnove za dalju razmjenu iskustava, međusobnu izgradnju kapaciteta i realizaciju zajedničkih projekata.

Perspektiva radionice će biti kreiranje dugoročnog procesa trans-evropske saradnje između Zapadne/Centralne Evrope i Zapadnog Balkana na temu suočavanja s teškom prošlošću vezano za mjesta sjećanja.

Prije održavanja radionice, bit će organizovano i opcionalno dvodnevno studijsko putovanje u Jasenovac, Donju Gradinu i Vukovar, kako bi se učesnicima pružila mogućnost da upoznaju mjesta sjećanja i spomen obilježja iz regiona.

Uz podršku: Robert Bosch Foundation, CCFD-Terre Solidaire, French-German Youth Office

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.