Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

”Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili.” (Junus, 7-8)

Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah poziva ljude u Džennet i upozorava ih na Vatru.

Allah Uzvišeni kaže: ”Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.” (Junus, 25)

U drugom ajetu kaže: ‘‘O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti…” (Et-Tahrim, 6)

Džennet je cilj kojem vjernik teži i za koji radi, dok je Džehennem ono čega se vjernik najviše boji. Taj put, Allahov pravi put – siratun mustekim na kojem je bio Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, započinje od onoga momenta kada musliman postaje odgovoran za svoje postupke, a završava se na vratima Dženneta.

Iako je taj put jasan, na njemu postoji mnogo zapreka i poteškoća. Svaka od tih zapreka čovjeka može strovaliti u Džehennem, a šta tek reći ako neko zapadne u više njih.

Prva zapreka na tom putu svakako je slijeđenje prohtjeva, a to je sve ono što čovjek voli od zla, zabranjenih prohtijeva i loših postupaka.

Allah Uzvišeni kaže: ”Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na Pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?” (El-Džasije, 23)

Od tih zapreka jeste davanje prednosti prolaznom svijetu nad budućim svijetom i obmanutost njime, te zadovoljstvo njegovim kratkotrajnim uživanjima. Allah Uzvišeni kaže: ”Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili.” (Junus, 7-8)

Također, jedna od zapreka na putu do Dženneta sigurno su novotarije koje ruše i mijenjaju vjeru, te bivaju glavni razlog podijeljenosti i slabosti ummeta, međusobnog neprijateljstva i nejedinstva pred neprijateljem. Duša koja naređuje zlo još je jedna prepreka na tom putu. Ona je sklona lijenosti, a griješenju daje prednost nad pokornosti. Velika prepreka jesu šejtani u ljudskom i džinskom obliku koji uljepšavaju zabludu i ljude pozivaju u nju.

Allah kaže: ”Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džinna koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli…” (El-En'am, 112).

Bože moj, udalji nas od loših postupaka, loših djela, zabranjenih strasti i raznih bolesti. Bože moj, daj da naše ponašanje bude lijepo, a naša djela dobra. Omili nam vjerovanje i njime ukrasi naša srca, a omrazi nam nevjerovanje, razvrat i nepokornost. Bože, daj da budemo od onih koji su upućeni!

Allahu, blagoslovi Svoga roba i vjerovjesnika Muhammeda, r ,njegovu porodicu i sve njegove ashabe!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.