Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

”…i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga…” ( El-Hudžurat, 12.)

Braćo po vjeri, naša tema su dvije ružne osobine i loše navike od kojih se malo ko sačuva. Neki ljudi ta dva svojstva smatraju normalnim pojavama, a oni su kod Allaha veliki grijesi. Sa njima se otpočinje svaki razgovor i postale su poslastica na sijelima. Međutim, ta pojava je ozbiljna bolest i deformacija koja društvu šteti više nego gladni vukovi u stadu napuštenih ovaca. Te dvije bolesti su gibet – ogovaranje i nemimet – prenošenje tuđih riječi radi zavađanja ljudi.

Na opasnost gibeta i nemimeta ukazao je Kur'an, a onima koji ih čine žestoko se prijeti. Nažalost, malo je onih koji te prijetnje ozbiljno shvataju. A ako se ne boje Allahove prijetnje, pa čije će se onda bojati!?

Vjerovjesnik, s.a.v.s, koji je istinski savjetovao i pouzdani upućivač bio, također je zabranio gibet i nemimet. Uzvišeni Allah je rekao:

”…I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga…”  ( El-Hudžurat, 12.);

”Teško svakom klevetniku-podrugljivcu.”   (El-Humeze, 1.)

Uzvišeni Allah, opisujući jednog nevjernika, kaže:

”…i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi.” ( El-Kalem, 10-11.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s. , mnogo je ukazivao na tu opasnu društvenu pojavu i žestoko je osudio. Dovoljno je to što je u jednom hadisu zabranio atak na život druge osobe i na njen imetak i čast. Na Oprosnom hadždžu je rekao: ”Zaista su vam vaši životi i vaši imeci i vaša čast sveti kao što vam je svet ovaj dan u ovome gradu i u ovom mjesecu. Jesam li vas obavijestio!”   (Hadis bilježe Buharija i Muslim.)

Ako su tuđi život i tuđi imetak sveti, onda je sveta i njihova čast. Ti koji jutrom i večeri od Allaha tražiš da te zaštiti od kaburskog azaba, zar ne znaš da su od uzroka kaburskog azaba i gibet i nemimet!

Ibn Abbas, r.a. ,u dva Sahiha prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s. , prošao pored dva kabura i rekao: ”Njih dvojica se kažnjavaju, ali se ne kažnjavaju zbog velikih stvari. Jedan od njih kažnjava se zbog toga što se nije čuvao mokraće, a drugi zbog prenošenja tuđih riječi.” U Buharijinoj predaji se kaže: ”Naprotiv, oni se kažnjavaju zbog nečega velikog: jedan je ogovarao, a drugi se nije čuvao od mokraće.” a u predaji:“ Nije se zaklanjao od pogleda“

Islamski učenjaci kažu da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. ,rekao: ”…ne kažnjavaju zbog velikih stvari”, tj. po njihovom mišljenju, ili onoga što im nije bilo teško ostaviti. Ako je u ovom hadisu nemimet naveden kao uzrok kaburskog azaba, gibet je spomenut u drugoj predaji hadisa koju bilježe Et-Tajalisi i Ahmed i to u predaji koja je dobra, što je dovoljan pokazatelj da su gibet i nemimet uzroci zbog kojih će čovjek biti kažnjavan u kaburu. Allaha molimo da nas i ostale muslimane sačuva od kaburskog azaba.

Braćo muslimani! Oni koji kaljaju ugled drugih muslimana i tragaju za njihovim nedostacima uistinu su zaslužili skoru Allahovu kaznu i mogu očekivati da ih Uzvišeni Allah osramoti u njihovoj kući. El-Bera b. Azib, r.a., kazuje: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s. , držao nam je govor tako jako da su starice u svojim kućama čule njegov govor. Rekao je: ’O skupino koja je povjerovala svojim jezikom, a kojoj iman (prava vjera) još nije ušao u srce, ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove mahane, jer ko bude istraživao njihove mahane, Allah će istraživati njegove mahane, a čije mahane Allah bude istraživao, osramotit će ga u njegovoj kući.”’    (Tirmizi)

Brate, ako ti nije drago da gledaš uznemiravajuće prizore i groziš se od neprijatnih mirisa – što je sasvim prirodno – onda ne uznemiravaj svoju braću muslimane ogovaranjem jer je to ravno jedenju njihovog mesa. Dok ogovaraš svoju braću, ti kao da jedeš meso umrlih ljudi, ili se gušiš u neprijatnim mirisima. Ne dopusti to sebi, nakon što čuješ riječi svoga Gospodara:

”…i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga…” ( El-Hudžurat, 12.)

Pogledajte jedan slikovit i praktičan primjer kako je Poslanik, s.a.v.s. , postupio s jednim svojim ashabom. Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s. , naredio kamenovanje Maiza, zbog počinjenog bluda, jedan čovjek rekao je svome prijatelju: ”Ovaj umire kao što pas crkava.” Na to im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prolazeći pored leša od magarca, rekao: ”Zagrizite od lešine ovog magarca!” ”Zar da jedemo krepalinu?”, upitaše oni. ”Ono što ste maloprije pojeli od vašega brata, smrdljivije je od jedenja ovog leša”, reče Poslanik s.a.v.s. ( Ebu Davud) .  

Braćo vjernici, ogovaranje je velik i opasan grijeh, a sačuvati se od kaljanja muslimanske časti nije nimalo lahko. Opasnost se krije u nepoznavanju ili pretvaranju da nam nije poznato šta je gibet. Neki misle da u ogovaranje ne spada ako pri govoru o časti brata muslimana kažu ono što je istina, iako čovjek ne voli da se tako o njemu priča, i po njihovom mišljenju ogovaranje je samo ako se o drugoj osobi kaže ono što nije tačno.

Najbolju definiciju ogovaranja dao je Allahov Poslanik, s.a.v.s. , Od Ebu Hurejre, r.a. , prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”Znate li šta je ogovaranje?” Rekli su: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Rekao je: ”Da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli.” Neko upita: ”A šta ako o svome bratu reknem ono što je istina?” Allahov Poslanik, s.a.v.s. , mu odgovori: ”Ako rekneš o njemu ono što je istina, tada si ga ogovorio, a ako rekneš o njemu ono što nije istina, onda si ga potvorio.” (Muslim)
 
Sada je jasno koliki je grijeh govoriti loše o bratu muslimanu, u njegovom odsustvu, ono što njemu nije drago, pa i kada je to tačno. Islamska ulema dodatno pojašnjava pojam ogovaranja, pa kaže da je ogovaranje spominjanje čovjeka po onome što on ne voli, ticalo se to njegove vjere, života, ličnosti, morala, izgleda, imetka, djece, roditelja, žene, sluge, roba i sl., i bez obzira da li to o njemu izgovara, piše, iskazuje određenim pokretima, migom oka, upiranjem prsta, pokretom glave ili na bilo koji drugi način.

Kako je veličanstvena ova vjera koja štiti svetinje ljudi, skriva njihove nedostatke i kako je divan vjernik koga krasi takva vjera i islamski moral. Kako je divna zajednica u kojoj svaki pojedinac poštuje i čuva prava drugih, jer tada je zajednica snažna, ali kada se sa svih strana podriva, tada je zajednica ugrožena i lahko se ruši.

Prijeko je potrebno da zbijemo svoje saffove, daleko od međusobnog ismijavanja, ponižavanja, ogovaranja i prenošenja tuđih riječi radi zavađanja ljudi.

Bože, oprosti grijehe vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama, živima i umrlima. Bože, pokrij mahane muslimana i daj da oni budu sigurni. Bože, pomozi islam i muslimane u svim krajevima svijeta. Bože, Svoju pomoć im pruži! Allahu naš, mi drugog boga osim Tebe nemamo, spusti nam plodonosnu kišu i nemoj nam je uskratiti. Bože, pomozi ljude i ostale robove Svoje. Bože, nemoj nam, na ovom mjestu, ostaviti nijednog grijeha neoproštenog, niti brige a da je ne otkloniš, niti duga a da ga ne vratimo, niti teškoće a da je ne olakšaš. Bože, učini naša prsa prostranim, olakšaj nam, uputi nas da činimo dobra djela, jer tome niko osim Tebe ne može uputiti. Naša posljednja dova su riječi: ”Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!”

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.