Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu sliče onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (El-Bekare 261.)

Govoriti o sadaki i davati sadaku, u ovom našem vremenu i okruženju, je naša velika zadaća, koju mnogi od nas, svjesno ili nesvjesno, zanemarujemo – a mnogo je onih koji imaju pravo na nju i mnogo je nas koji imamo obavezu da je damo.

Znajmo, braćo i sestre, da nam sadaka otvara vrata opskrbe i trasira put dobra, pa je ne zanemarujmo, već sadakom tragajmo za obilnom opskrbom da bi nam Allah, subhanehu ve te'ala, dao bereket i u malo imetka!

Namazom i sadakom se treba pripremati za Dan polaganja računa, kao što stoji u 31. ajetu Sure Ibrahim: ‘‘Reci vjernicima, robovima Mojim, da namaz obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im Mi darujemo, prije nego što nastupi Dan u kojem neće biti trgovanja ni prijateljstva!”

Sadakom, braćo i sestre, Allah, subhanehu ve te'ala, otklanja iskušenja i otvara nam vrata dobra i sreće, kao što stoji u 60. ajetu Sure Er-Rahman: “Zar je nagrada za dobro, osim dobro?”

Ti si, brate i sestro, svojom sadakom vratio na lica siromaha osmijeh i sreću, onda kada su oni bili u teškom iskušenju, tako da je tvoja sadaka došla kao svjetlost, koja je obasjala tminu koja ih je uništavala.

Slava Onome Koji nas je učinio od onih koji donose svjetlost i Koji u naša srca donosi svjetlost i jača nam iman! Onaj ko malo da, Allah će njemu dati mnoge više, jer su kod Njega riznice nebesa i Zemlje.

Zato, braćo i sestre, tražimo opskrbu u sadaci i ne škrtarimo u našim imecima u pogledu Allahovih, dželle še'nuhu, propisa, jer je Allah Onaj Koji obilno daje! Ako ne budemo davali, ni On nama neće dati!

U svim Allahovim, subahenhu ve te'ala, blagodatima imaju i drugi svoj hakk (pravo), pa onaj ko svoje pravo ustupi drugome, njemu će biti povećano njegovo pravo, a onaj ko drugome uskrati njegovo pravo i njemu će biti uskraćena njegova prava.

Sadaka je zaštita, pa neka su sretni oni koji pomažu drugima! Zato jačajmo naš iman i štitimo se sadakom, zaštitimo imetke zekatom i otklonimo talase nevolja dovama! Dajimo sadaku, jer onaj ko daje sadaku, on trguje sa Allahom, a onaj ko s Njim trguje sigurno je na dobitku!

Gdje su oni koji trguju sadakom, gdje su oni koji daju da bi dobili, gdje su oni koji čiste svoje imetke kroz zekat i gdje su oni koji žele trgovinu s Allahom?

To su oni koji razumiju 261. ajet Sure El-Bekare: 

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu sliče onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.”

Oni koji na islamski način trguju sa Allahom, subhanehu ve te'ala, tj. oni koji daju sadaku, koji čiste imetak kroz zekat i koji troše imetke na Allahovu putu, oni će imati dobit i više od sedam stotina puta, a na dunjaluku nema banke ili pojedinca koji mogu i žele dati toliku halal dobit!

Sadakom se, braćo i sestre, trebamo pripremati za Sudnji dan, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Adi ibn Hatim, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

“Nema nikoga od vas, a da sa njim neće razgovarati Allah, a između njih neće biti posrednika, pa će pogledati na svoju desnu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio, pa će pogledati na svoju lijevu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio i pogledat će ispred sebe i vidjet će samo pred svojim licem vatru, pa se čuvajte vatre makar s pola hurme!” (Buharija)

Kada je Sufjan Es-Sevri, ugledao siromaha koji je došao da prosi na njegovim vratima, obradovao se i rekao: “Dobro mi došao onaj koji će očistiti moje grijehe!”

A El-Fudajl ibn Ijjad je imao običaj reći: “Kako su prosjaci samo dobri ljudi!? Oni nose naše opskrbe ka ahiretu bez ikakve naknade za to! Nose ih sve dok ih ne stave na vagu pred Uzvišenim Allahom!”

Koristi sadake su:

1. Gasi srdžbu Allaha, subhanehu ve te'ala:Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)! (Tirmizija)

2. Briše grijehe i otklanja vatru:Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru! (Hadis)

3. Štiti od vatre:Čuvajte se vatre pa makar s pola hurme! (Hadis)

4. Onaj koji daje sadaku bit će na Sudnjem danu u hladu svoje sadake:Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake, dok se ne presudi ljudima! (Hadis)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenuo u drugom hadisu među sedam osoba, koje će biti u Allahovoj, hladovini kada druge hladovine ne bude bilo, i onoga koji daje sadaku tajno:i čovjek koji daje sadaku tajno tako da njegova ljevica ne zna šta daje desnica! (Hadis)

5. Ona je lijek za tjelesne bolesti:   Liječite vaše bolesne sadakom! (Hadis)

Prenosi Ibn Šekik: “Čuo sam čovjeka, koji se obratio Ibn Mubaraku sa pitanjem: ‘Može li mi pomoći, jer već sedam godina na koljenu ima otvorenu ranu, koja ne može da zamladi, a liječio sam je na razne načine i obišao sam mnoge doktore?’ Reče mu Ibn Mubarak: ‘Idi i iskopaj bunar, tamo gdje ima potreba za vodom, a ja se nadam da će tamo inša-Allah proključati voda i tvoja rana zamladiti!’ Tako čovjek uradi i ozdravi!”

6. Lijek za bolesti srca:Ako želiš da ti omekša srce, nahrani miskina (bijednika) i pomiluj glavu jetima! (Hadis – Ahmed)

7. Allah sadakom otklanja od ljudi razne vrste nevolja, pa makar oni bili nasilnici i grješnici.

8. Meleki za darežljivce mole Allaha, subhanehu ve te'ala:   Nema niti jednog dana u kojem osvanu robovi, a da ne dođu dva meleka, pa je dan kaže: ‘Allahu, daj darežljivcu imetak!’ A drugi kaže: ‘Allahu, daj škrtici propast!'“(Hadis – Buharija)

9. Allah darežljivcu daje bereket u imetku: Sadaka ne umanjuje imetak! (Hadis)

10. Ljudima od imetka ostaje samo ono što podijele, kao što stoji u 272. ajetu Sure El-Bekare: “Što date od dobra, to je vaše!”

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitao Aišu, radijallahu anha, šta je ostalo od zaklane ovce, ona je kazala: “Ostala je samo plećka!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:   Ostalo je sve osim plećke! (Muslim)

11. Allah darežljivcima uvećava nagradu, kao što stoji u 18. ajetu Sure El-Hadid:“Onima koji sadaku budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.”

12. Darežljivac će na Sudnjem danu biti prozvan s posebnih varata, koja se zovu Vrata sadake.

13. Sadakom se proširuju duša i srce – što potvrđuju hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah, subhanehu ve te'ala, u 9. ajetu Sure El-Hašr, kaže:“A oni koji se učuvaju škrtosti, oni će sigurno uspjeti!”

14. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izjednačava sadaku i učenje Kur’ana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:Nema zavidnosti osim u dva slučaja: čovjeku kojem je Allah dao Kur’an, pa on noći i dane provodi s njim i čovjeku kojem je Allah dao imetak, pa ga on dijeli noću i danju! (Hadis)

15. Sadaka čisti imetak od laži, lažne zakletve i nemara:O trgovci, prodaju prate ružan govor i lažna zakletva, pa je čistite sadakom! (Hadis – Ahmed)

Braćo i sestre, budimo od onih koji daju sadaku, izvršavajmo sve naše obaveze, natječimo se u dobru i pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada će se gledati samo dobra djela!

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas učini od onih koji slijede sunnet Poslanikov, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da nas učini od onih koji daju sadaku i druge podstiču na to, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u Džennetu nas počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! Amin!   

(Nezim Halilović)

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.