Kozarac.ba

Kanadski parlament usvojio Rezoluciju o genocidu u Srebrenici

Poslije pet godina lobiranja od strane Bošnjačko – kanadske zajednice, Kanadski parlament jednoglasno je usvojio Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Proces lobiranja kanadskih Bošnjaka za usvajanje rezolucije o genocidu u Bosni i Hercegovini u Kanadskom parlamentu počeo je prije pet godina, tačno na desetu godišnjicu od genocida u Srebrenici.

 

 

Tadašnji član Kanadskog parlamenta, Jean Augustine, prva žena afro-kanadskog porijekla izabrana u Kanadski parlament, član Liberalne partije Kanade i veliki prijatelj Bošnjaka i Bosne i Hercegovine je pročitala izjavu u Parlamentu u kojoj se između ostalog kaže: “Masakr u Srebrenici bio je najgori genocidni zločin u Evropi od Drugog svjetskog rata. Rezolucija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u povodu desete godišnjice genocida u Srebrenici navodi da politika agresije i genocida provedenog od strane srpskih snaga u Bosni i Hercegovini ispunjava uvjete za definiranje zločina genocida iz člana 2. Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pamćenja tih zlodjela su još uvijek vrlo živa u svijesti i srcima svih prijatelja istine i pravde u Kanadi”.

Iste godine tadašnji Ministar vanjskih poslova Kanade, Pierre Pettigrew (Liberalna partija Kanade), obratio se kanadskoj javnosti posebnom izjavom u ime Vlade Kanade u kojoj se između ostalog kaže: “Ubistva u Srebrenici predstavljaju najgori zločin počinjen u Evropi od Drugog svjetskog rata. Najprimjereniji način za odavanje počasti onima koji su ubijeni u Srebrenici je da svi arhitekti genocida u Bosni i Hercegovini budu privedeni sudu pravde”.

Jak utjecaj srpskog i ruskog lobija

Konzervativna partija Kanade na čelu sa premijerom Stephenom Harperom je odbila rezoluciju na taj način što je umjesto nacionalnog imena Bošnjak upotrijebila termin «bosanski ljudi nad kojima je navodno izvršen genocid», čime je pokušala da kaže da se genocid vršio nad svim narodima u Bosni i Hercegovini, zatim je smanjila broj žrtava genocida u Srebrenici i na kraju je izbacila termin genocid, upotrijebivši termin masovno ubijanje. Bošnjaci žrtve genocida koji žive u Kanadi oštro su protestovali zbog iskrivljavanja činjenica, pa je nakon tog protesta premijer Harper prihvatio termin Bošnjak i stvarnu cifru broja žrtava genocida u Srebrenici, ali je uporno odbijao upotrebu termina genocid.

Iako je više od dvadeset država u svojim parlamentima usvojilo rezolucije u kojima su 11. juli proglasili Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, još jednom se pokazalo da je Konzervativna partija Kanade pod jakim utjecajem srpskog i ruskog lobija u Kanadi. Tokom bošnjačkog lobiranja Srbi su imali svoju kampanju, čak su dijelili listove protiv rezolucije u samom Parlamentu. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institut za istraživanje genocida Kanada zajedno sa Bošnjacima Kanade imali su do sada najjaču svoju akciju. Kanadski Bošnjaci su poslali jasnu poruku kanadskoj vladi i kanadskom Parlamentu: Bošnjaci u Kanadi neće nikada prihvatiti rezoluciju koja precizno ne uključuje termin genocid. Izbacivanje termina genocid je uvreda ne samo za kanadske Bošnjake, žrtve genocida, već i za čovjeka i civilizaciju uopšte, za Kanadu i čitav slobodoljubivi svijet. Bošnjaci Kanade nisu pristali pregovarati o genocidu. Na to nema niko pravo u ime stotine hiljada nevinih žrtava – šehida koji su dali svoje živote u odbrani Bošnjaka i Bosne i Hercegovine.

Usvojenom Rezolucijom Kanada  jasno i glasno kaže kako žrtve genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini nisu uzaludne i da ujedno pokazuje respekt prema njima. Istovremeno, Kanada usvajanjem rezolucije iskazuje kajanje što nije spriječila genocid u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Rezolucija  ostvaruje svoj cilj, a to je da zločin ne smije proći nekažnjeno te da žrtve zločina ne smiju biti zaboravljene.

Proglašavanje 11. jula od strane Kanadskog Parlamenta danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici predstavlja poruku svim zločincima u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti da njihov zločin neće biti nagrađen, već kažnjen, da zlo ne može preživjeti i da se posljedice genocida neće legalizirati.

Tekst Rezolucije (M- 416) jednoglasno usvojene u Kanadskom parlamentu:

„Da se, po mišljenju Predstavničkog doma Kanadskog parlamenta dan 11. jula treba označiti Danom Sjećanja na Srebrenicu, u sjećanje na Masakr jula 1995., u kojem je više od 7.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka bilo pobijeno, što je izraženo činom genocida od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, i kad su 25.000 drugih bili silom prognati iz svojih domova od snaga bosanskih Srba“.

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.