IZGRADNJA TROTOARA

 

dr.Škerić piše:

 

Želja da uljepšamo naše mjesto, da slobodno šetamo a da u isto vrijeme ne strahujemo da nas neće udariti kakav auto, natjerala me da razmišljam o izgradnji trotoara.

Kako prikupiti novac, kako izvesti tu zamisao???

U sklopu izgradnje SO, o čemu postoji i odluka glavnog odbora, došlo se do uređenja okoliša,a što je podrazumjevalo izgradnju trotoara ispred školske ograde i kroz glavnu ulicu te asfaltiranje i krpanje asfalta.

Kad je urađen prvi dio trotoara ispred školske ograde,stanovnici Omladinske su započeli sa prikupljanjem sredstava za nastavak istog kroz ulicu.

Prikupili su 10.000 KM i zatražili su od mene da pokušam izlobirati nedostajuća sredstva.

 

 

 

 

Za same radove su potražili izvođača i od tri ponude izabrali su najeftinijeg.

Nedostajalo je 36 237,42 KM.

Betonska ploča           m2           586,80         39,80         23322,80km
Asfalt                          m2           157,18         33,70           5296,97km
Ivičnjaci 100x24x18   m              332,85        34,00         11316,90km
Ivičnjaci 100x20x8     m            240,10          16,50           3961,65km
Čunjevi                       kom           195              12                 2340,00km

 UKUPNO                                                                        46237.42KM

U sklopu ove gradnje došlo se do ideje izgradnje i pješačkog prelaza preko Starenice uz već postojeći most, tako da bi djeca a i pješaci bili sigurni kod prelaska mosta.

Prihvatio sam se ideje i krenuo u lobiranje i prikupljanje sredstava za završetak ovog projekta.

Preko gosp.Tihića uspio sam stupiti u kontakt sa direktorom razvojne banke FBiH, koji nam je odobrio 50000 KM čime je ovaj projekat bio isfinansiran.

Kad je zablistala Omladinska ulica, stanovnici Partizanske su izrazili želju da i oni urede trotoar sa jedne strane kroz tu ulicu.

Oni su bili voljni da isfinansiraju dio tj.same pločice a da za ostatak se pronađu sredstva.

 

 

 

 

 

Predračun za ove radove je izgledao ovako:

Betonska ploča            m2         440          39,80            17512,00km
Ivičnjaci 100x24x18    m           225          34                   7650km
Ivičnjaci 100x20x8      m           180          16,50              2970km
Čunjevi                        kom         96           12                  1152km

UKUPNO                                                               29284,00KM

Ponovo sam zamoli gosp.Tihića da mi pripomogne i preko nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo smo dobili 25000 KM te je na taj način bio zatvoren i ovaj projekat.

Pošto su bila uređena dva prilaza prema glavnoj ulici , naši privatnici kao i stanovnici glavne ulice su prihvatili ideju da se i kroz glavnu ulicu odrade trotoari i to sa obje strane od vatrogasnog pa do škole tj do spoje sa trotoarom predviđenim u izgradnji i uređenju okoliša S.O.

 

 

 

Predračun za ovaj dio radova izgledao je ovako:

Betonska ploča           m2       1553,30         39,80        61821,34km
Asfalt                          m2         128,15         33,70          4318,66km
Ivičnjaci 100x20x8     m            366,60        16,50          6048,90km
Kružni ivičnjak ¼ fi120  kom      84             18,75          1575,00km
Kružni ivičnjak ¼ fi 60    kom     16              15,75           252,00
Čunjevi                            kom     324            12                3888,00km
Sanacija postoječih ivičnjaka m    82             18               1476,00km
Štemanje betona oko bandera i drugog postoječeg betona 1000,00km
————————————————————————————-

UKUPNO                                                                     80379,90KM

Akcija prikupljanja ovih sredstava je još uvijek u toku,a ja sam pokušao da obezbjedim neka sredstva nadzornog odbora BH Telekoma i dobio sam obečanja na 50000 KM (koja su sad za sad samo obečanje), od načelnika opštine Prijedor sam iskopao 20000 KM i uz prikupljena sredstva od građana mislim da je zatvoren i ovaj dio posla.

Predračun za dio trotoara koji se treba finansirati iz sredstava S.O. izgleda ovako:

LIJEVA STRANA (ŠKOLA)
Betonska ploča        m2          553,71       39,80             22037,46km
Asfalt                       m2          368,19       33,70             12408,00km
Ivičnjaci100x24x18 m            120,40        34                   4093,60km
Kružni ivičnjak ¼  fi120  kom   38           18,75                 712,50km
Čunjevi                    kom            93            12                   1116,00km
DESNA STRANA (autopraona)
Betonska ploča        m2          244,40        39,80              9727,12km
Asfalt                       m2              8,28        33,70                279,04km
Ivičnjaci100x20x8   m               67            16,50              1105,50km
Kružni ivičnjak ¼ fi120  kom       6          18,75          112 ,50km
Čunjevi                            kom    122          12              1464,00km
Sanacija postoječih ivičnjaka   m   18        18                324,00km
PREDNJA STRANA(ŠOPING)
Betonska ploča           m2       91,20           39,80          3629,76km
Asfalt                          m2      288,22          33,70          9713,01km
Ivičnjaci100x24x18    m          54,60          34               1856,40km
Ivičnjaci100x20x8      m            3,58          16,50              59,07km
Čunjevi                       kom       20               12                 240,00km

U K U P N O                                                                68877,96KM

Od ovog iznosa ukupno je do sada uplačeno 40554,50 km što znači da je ostatak 28 323,46 i to bi trebala pokriti sredstva odobrena od Ministarstva za izbjegla i raseljena lica u VladiFBiH tj gosp.Mušić.(do tada bi to trebalo kao i ostalo dugovanje pokriti iz sredstava S.O.).

Zahvaljujući dobroj suradnji sa izvođačem radova ist su intenzivirani i njihov završetak se očekuje do Bajrama da to bude poklon našem Kozarcu.

Duž svih urađenih trotoara bit će postavljeni ukrasni čunjevi (što će naljutiti dio privatnika) koji će onemogučiti parkiranje vozila na trotoar i time omogučiti nesmetano kretanje pješaka.

Ove slike će vam dočarati novi izgled našeg največeg malog mjesta na Svijetu.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.