Doček mjeseca Ramazana

 

Hutba iz mesdzida “Tewhid” – Bec, Salim Mujkanovic, prof.

Ovih dana islamski ummet isčekuje plemenitog gosta, blagoslovljeni mjesec kojeg je Allah Uzvišeni učinio prilikom za natjecanje u dobru, čisćenju od grijeha i podizanju stepena. To je blagoslovljeni mjesec Ramazan, mjesec posta i kijama, mjesec dobra i učenja Kur'ana. Mjesec čiji je post Allah učinio obavezom od obaveza naše vjere i stubom od stubova na kojem je ona izgrađena.

Učinio je Allah, Uzvišen neka je On, mjesec Ramazan posebnim i odlikovao ga počastima nad drugim mjesecima. On je mjesec u kojem je počela objava Kur'ana. Njegov početak je milost, njegova sredina je oprost a njegov kraj je oslobađanje od vatre. U svakom njegovom danu meleki traže oprost za postače sve dok post ne prekinu. Allah Uzvišeni u njemu svaki dan ukrašava svoj Džennet i govori: “A još malo, i od mojih robova će biti odklonjena svaka briga i uznemiravanje i oni će ući u tebe”. (hadis kudsij)

Umnogostručavaju se dobra a opraštaju loša djela.

U njemu je Lejletu-l-kadr, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ko je propusti, propustio je svako dobro. Ko nahrani postača ima nagradu kao i sam postač. Ko ga posti sa čvrstim vjerovanjem i nadom u Allahovu nagradu, bivaju mu oprošteni njegovi prijašnji grijesi, kao što je došlo od našeg Poslanika, s.a.v.s.
Odlikovao je Allah post u njemu nad ostalim ibadetima i obećao za njega veliku nagradu. U hadisi-kudsiju kojeg su zabilježili Buharija i Muslim, Uzvišeni Allah kaže:
„Svako djelo sina Ademovog pripada njemu osim posta. Jer post je Moj i Ja za njega nagrađujem.“ Drugim riječima, za sva djela koja ljudi urade, nagrada je poznata, osim za post, on je iznenađenje koje će ga čekati na Sudnjem danu.

Od Ibn-Omera, r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Post i Kur'an će se zauzimati na Sudnjem danu za čovjeka. Reći će post: “Gospodaru! Ja sam ga spriječio od hrane i prohtjeva u danima ramazana, zato mi dozvoli da se zauzimam za njega.” Reći će Kur'an: “Gospodaru! Ja sam ga spriječio da spava noću, zato mi dozvoli da se zauzimam za njega. Nakon toga Allah će im dozvoliti da se zauzimaju za njega.”(Ahmed)

Od Sehl ibn Sa'da, r.a., prenosi se od Poslanika, s.a.v.s.,: “Džennet ima vrata koja se zovu Rejjan, na njih će ući samo postači na Sudnjem Danu i niko drugi. Reći će se: ‘Gdje su postači?’ Ustat će i niko neće ući mimo njih i kada uđu zatvorit će se vrata”. (Mutefekun alejhi)

Zaista je nagrada za post velika mimo ramazana pa kakva je tek u ramazanu?!
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Nema roba koji posti jedan dan na Allahovom putu, a da Allah za taj dan njegovo lice ne udalji 70 godina od vatre.” (Mutefekun alejhi)
Blagodati i vrijednosti ovog mjeseca su neizmjerne. U njemu se opraštaju grijesi, postiže bogobojaznost i podiže iskrenost u robovanju Allahu, s.w.t., U njemu se duša odgaja na odricanje od strasti i prohtjeva i odgaja na pokornost Allahu i uspostavljanju Njegovih propisa u svome životu. U njemu se povećava svijest o nadzoru Allaha nad njegovim robovima, duše navikavaju na trud, izdržljivost i strpljivost. U njemu se suosjećamo sa siromašnima i onima koji su potrebi.

Oni koji dočekuju ramazan sa velikom nestrpljivošću osjećaju veliku radost u njemu, natječu se u činjenju različitih vrsta ibadeta (dobrovoljnog namaza, sadake, savjetovanja, spominjanja Allaha, učenja Kur'ana i sl.). Uzor ovoj skupini je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg kaže Ibn-Abbas, r.a.,: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji čovjek, a njegova darežljivost posebno se isticala u ramazanu kada se sretao sa Džibrilom. Džibril mu je dolazio svaku noć i on je pred njim učio Kur'an. U vrijeme susreta je bio darežljiviji od blagog povjetarca.” (Buhari)

Spajanje između posta, sadake, dobročinstva i milosti prema ljudima su od uzroka ulaska u Džennet. Prenosi se od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „U džennetu imaju sobe, koje su providne i s vana i iznutra„. Neko je zatim upitao:„Kome su te sobe namjenjene, Allahov Poslaniče? Poslanik, s.a.v.s, odgovori :„Onome ko govori lijepe riječi, ko nahrani gladnoga i onome ko noću obavlja namaz dok drugi spavaju„ (Ahmed i Tirmizi)

Mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana, mjesec u kome je on objavljen Poslaniku, s.a.v.s.

Kaže Uzvišeni Allah: “U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, koji je uputa ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra i zla.” (El-Bekare, 185.)

Naši dobri predhodnici, Allah im se smilovao, provodili bi cijeli mjesec čitajući Kur'an, razmišljajući o njegovim ajetima i radili po njemu. Rekao je Imam Az-Zuhri, Allah mu se smilovao: “Kada dođe Ramazan učio bi se Kur'an i udjeljivalo jelo” Imam Malik, Allah mu se smilovao, kada bi nastupio Ramazan ostavljao bi čitanje hadisa i posvetio se učenju Kur'ana.

I prenosi se od naših dobrih predhodnika da bi svaka tri dana pročitali cijeli Kur'an. A kada bi došao Ramazan svake dvije noći. Dok bi u zadnjih deset dana Ramazana svaku noć pročitali cijeli Kur'an. Stoga je potrebno da muslimani u ramazanu podare posebnu pažnju Kur'anu, njegovom čitanju, učenju i slušanju uz popratnu skrušenost i razmišljanje o njegovim ajetima i njegovom značenju.

Zaista dolazak Ramazana, Allahovi robovi, je posebna prilika i blagodat na kojoj moramo biti zahvalni. Prilika kojoj se radujemo i pripremamo. Dočekivao bi Poslanik, s.a.v.s., ramazan sa strpljivošću i veselio bi svoje ashabe njegovim dolaskom. Podsticao bi ih da se pripremaju za njega i čine dobra djela.
Istinski vjernik se raduje dolasku mjeseca ramazana, poznavajući blagodati koje on sa sobom nosi i znajući da je to velika prilika koju nikako nesmije propustiti.
Zato je pohvalno da se žudno radujemo svome gostu. Kaže Allah s.w.t.: “Reci: “Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga sto gomilaju.” (Junus 58.)
A oni koji ne poznaju Allaha osim u ramazanu su neznalice.Oni dočekuju Ramazan mrzovoljno jer im se teško oduprijeti svojim strastima kojima udovoljavaju tokom cijele godine. On im se oduži, pa ih vidič kako nestrpljivo broje njegove dane i noći kako bi ga se što prije riješili i vratili svojoj svakodnevnici. U ramazanu ne vide osim okove koji ih sprečavaju od lažnog naslađivanja grijesima.
Oni ne poznaju njegov značaj, provode ga u nemaru i ljenosti, ogovaranju i prenošenju tuđih riječi. Njihovi jezici i pogledi ne poste od laži, pohlepe, razvratne priče i gledanja u zabranjeno.
Dok je stvarni post daleko od svega ovoga,on je veći i uzvišeniji.U njemu treba da se klonimo svega prije navedenog.
Rekao je Allahov Poslanik,s.a.v.s.:”Ko ne napusti ružan govor i rad po njemu, Allahu nije potrebno da napušta jelo i piće.” (Buhari)

i rekao je, sallallahu ‘alejhi ve sellem,:

“Koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladi i žeđi…”
(Ahmed i Ibnu Madže, sahih)

Ramazan je velika prilika za promjenu i svrstavanje u red čestitih i bogobojaznih Allahovih robova, na što upućuju riječi Allaha, dželle šenuhu: “Propisuje vam se post, kao što je propisan onima koji su bili prije vas, da bi ste se Allaha pobojali.” (El-Bekare, 183.) Riječima, “da bi ste se Allaha pobojali”, Allah, dželle šenuhu, pojašnjava da je povod propisivanja posta i njegova najveća korist i mudrost sticanje bogobojaznosti. Šta je to bogobojaznost? Ovo pitanje je postavio Omer, radijallahu anhu, Ubejju ibn Ka'bu, a on mu je rekao: “O vladaru pravovjerniih! Da li si ikada išao trnovitim putem? “Da” – reče Omer. “Kako si se ponašao” – ponovo će Ubej. “Zagrnuo sam odjeću i pokušao da maksimalno izbjegnem trnje” – odgovori Omer. “Takav je slučaj i sa bogobojaznošću” (tj bogobojazan čovjek se čuva grijeha i ružnih postupaka, kao što se čuva trnja onaj ko ide trnovitim putem).

Bogobojaznost, koju nam daruje Ramazan, je svijest o Alahovom nadzoru, neprekidni strah, skrušenost i opreznost. Bogobojaznost je čuvanje od trnja kojim je posut put ka Allahu i onome svijetu: trnja strasti i prohtjeva, straha i usplahirenosti, smutnji i upropaštavajućih dijela i lažne nade.

Neka nam ovaj mjesec bude prekretnica u životu da eventualna loša djela, od kojih niko nije sačuvan, odlučno ostavimo i da se svome Gospodaru iskreno vratimo. Analizirajmo svoje postupke jer niko od grijeha sačuvan nije! Ako do sada nismo redovno klanjali, neka nam ovaj ramazan bude početak novog života prosvijetljenog nurom namaza. Ako do sada nismo Kur'an učili, niti se za ono što nam naš Gospodar u toj plemenitoj Knjizi kazuje interesirali, napravimo preokret u ovom ramazanu i dajmo prednost Allahovoj Knjizi. Pa mi zbog Njega u ramazanu ostavljamo ono što nam je inače dozvoljeno, hranu i piće, pa kako onda da u grijehu ustrajavamo? Kako da namaze svjesno propuštamo i ljudskom hataru prednost nad Allahom dajemo? Kako da prema Kur'anu nemarni budemo? Jer, mi uistinu ne znamo hoćemo li sljedeći ramazan dočekati.

Kaže Uzvišeni: “I povratite se svome Gospodaru i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće pomoći. I slijedite ono najljepše, ono što vam se objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati, da čovjek ne bi uzviknuo: ‘Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!’’’(Sura Ez-Zumer, 54.-56.)

I znajmo, Allah nam se smilovao, da je od najvećih obaveza svim muslimanima da se nauče propisima ove vjere kao i propisima posta kako bi obožavali Allaha sa znanjem i skladu sa njegovim šerijatom.

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.