Udruzenje logorasa KOZARAC- Obavjestenje

 

Udruženje logoraša Kozarac obavještava sve logoraše da je u toku proces podizanja tužbi za naknadu štete zbog duševnih bolova pretrpljenih zatvaranjem u logorima/ zatvorima RS-a kao i zbog gubitka člana domaćinstva u logorima /zatvorima.

Za tužbu je neophodan certifikat koji se dobiva po osnovu Ženevske kartice u najbližem Crvenom krstu stanovanja, a za one koji nisu registrirani od strane Žnevskog Crvenog krsta moraju imati dva svjedoka koji to imaju.

Proces podizanja tužbi će trajati do kraja augusta tekuće godine.

UDRUŽENJE LOGORAŠA KOZARAC

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.