Članovi Ekonomske komisije za izgradnju SO Krkići

Prije nesto  vise od mjesec dana Glavni Odbor za izgradnju SO-Kozarac objavio je spisak koordinatora za dijasporu a koju je predlozio nas sugradjanin Ferid Mehmedagic-Leka. Nakon kratkih kosultacija i utvrdjivanja samog spiska Leka pokrece info preko e-maila za prihvatanje funkcije koordinatora iz pomenutog spiska.

Na njegov poziv tu se odmah odazivaju: Japa, Elvira, Sanel, Arijana, Ismet-Bijeli, Sade, Sudo, Hajrudin, Armin, Kule, Midho, Redžić, Suvad, i jos mnogi (neka ne zamjere).

 

Sade Alić koordinira e-mailovima i počinje dopisivanje te konkretni prijedlozi u organizovanju dijaspore sa svojim Kozarcem. Ni u Kozarcu ne miruju i uspostavlja se odlična komunikacija. Već više od mjesec dana se neprekidno radi na tome da se postave osobe blagajnici/koordinatori iz dijaspore za SO-Kozarac.

Zajednički se radi i na promotivnim brošurama i one su poslane, od našeg Ismeta – Bijelog širom svijeta.

Iako su mnogi nestrpljivi za objavljivanjem imena blagajnika i koordinatora, ipak se radi oprezno i po iskustvu, jer skoro svaka osoba koja će se naći dole na spisku je aktivista u svojoj zajednici u kojoj boravi i nedozvoljava se da se napravi niti i jedan propust.

Ova lista nije gotova, još će se dorađivati ali smatramo da je došlo vrijeme da se objavi ono što se e-mailima radi već više od mjesec dana. Na svima nama, pojedinačno i kolektivno je historijska, moralna i svaka druga dužnost da se odazovemo.

Način kako da se odazovemo neka svako bira kako mu je najbolje ili najdraže, bitno je da učestvujemo i da sagradimo ono što smo dužni kako prema Bogu, tako i prema našim šehidima ali sigurno i prema samima sebi jer samo tako ćemo dokazati da i dalje smo ljudi i da nismo, niti smijemo ikada zaboraviti zločin koji je učinjen prema nama, sve da nam se ne bi ponovo takvo zlo desilo!

SPOMEN OBILJEZJE – KOZARAC;
KONTAKT OSOBE / BLAGAJNICI:
(jos uvijek u pripremi i doradjivanju)

Zelite se obratiti svima na ovoj listi posaljite e-mail na sokozarac@gmail.com

Kozarac , Bosna i Hercegovina:
 
Direktna uplata:
 
UPLATE IZ INOSTRANSTVA
Uplatu izvrsiti na ime: SADA HODZIC
UniCreditBank ,Kozarac BiH
SWIFT :BLBABA22
IBAN :BA39 5514 9028 0288 7971  –  DEVIZNI RACUN
 
UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI
Uplatu izvrsiti na ime: SADA HODZIC
UniCreditBank,Kozarac BiH
5512 O511 2507 0044    –  KM RACUN

 
Kontakt osobe za sve informacije:

1.Sada Hodzic, clan tima za financije u Glavnom odboru Tel. 387/065-561-909 ili 387/052-344-385 .
2.Emsuda Mujagic, clan tima za financije u Glavnom odboru Tel. 387/ 065-518-421 ili 387/052-346-070. E-mail: srcemdomira@hotmail.com 
Za podrucje Sjeverne Amerike:
 
Udrzenje Kozarcana – Cikago za USA:
 
Kontakt osobe:

1.Sade Alic: tel: 1-773/544-5693 e-mail: sadealic@gmail.com ;drzava Illinois, grad Chicago;
2.Muhamed Kulasic tel: 1-773/ 865-4187, e-mail: muhamed_kulasic@hotmail.com; drzava Illinois, grad Chicago;
3.Sanel Fazlic: tel: 1-616/706-0685, e-mail: sanel9@yahoo.com; drzava Michigan, grad Grand Rapids,
4.Husnija Hrustic: tel. 1-313/875-7933, e-mail: almah8755@hotmail.com, drzava Michigan, grad Detriot,
5.Husein Redzic: tel: 1-720/747-1818, e-mail: rhusein@hotmail.com,   drzava Colorado, grad Denver,
6.Alma Hodzic: tel: 1-408/202-2813, e-mail: alma_h75@hotmail.com, drzava California, grad: San Jose,
7.Sabit Muretcehajic: tel. 1-415/586-8015, drzava California, grad San Francisko,
8.Huse Hadzic: tel: 1-404/944-2013, e-mail: hzejna@aol.com Gorgia, grad Atlanta,
9.Muharem Huskic: tel. 1-713/291-4593, e-mail: huskicmuharem@comcast.net, drzava Texas, grad Huston,
10.St. Louis: 13 i 14. Marta, odrzace se prosireni sastanak i druzenje te izabrati tim iz ovog grada,
11.Dopunjava se,
 
Putem poste (samo cek ili money order [ne kes] koji glase na KOZARAC ASSOCIATION – CHICAGO, memo/for: SO-Kozarac)
 
Muhamed Kulasic
(KOZARAC ASSOCIATION – CHICAGO)
605 W.Madison Ave #1710
Chicago, IL 60661

Ispred Udruzenja Kozarcana u Chicagu formiran je poseban tim koji ce voditi racuna o svim zajednickim spiskovima, donacijama, akcijama, kontaktima, itd.

Taj tim sacinjavaju:
Muhamed Kulasic – Kule (predsjednik UKC),
Munira Fazlic, Fuad Ademi,
Sabaheta Kahrimanovic,
Nijaz Hodzic i
Sade Alic.
 
Za podrucje Europe:
 
Fondacija “Sedra” HOLANDIJA:

Kontakt osobe:

1.    Ferid Mehmedagic, Tel 0031-651-826-232, e-mail: FeridKozarac@hotmail.com,
2.    Midhet Fazlic, Tel. 0031-646-636-749, e-mail: midhofazlic@gmail.com,
3.    Elvira Kapo, e-mail:  l4aelka@gmail.com,
4.    Arijana Denic, e-mail:  denicarijana@gmail.com,
5.    Orhan Avdagic: e-mail: orhanmutnik@tiscali.nl,
 
Direktna uplata:

Stichting Sedra Rotterdam
Rekeningnummer: 429835922
IBAN: NL41ABNA0429835922
BIC: ABNANL2A
Banka ABN Amro Rotterdam HOLLAND
 
Putem poste: (samo cak [ne kes] napisite na Stichting Sedra Rotterdam sa napomenom za SO-Kozarac
 
Mehmedagic Ferid
(Stichting Sedra Rotterdam)
Prinses Irenelaan 272,
2285 GD RIJSWIJK, HOLLAND

Fondacija OPTIMISTI 2004

1.Emina Beslagic: e-mail: emina_beslagic@hotmail.com

 
Fondacija “SEVAP” AUSTRIJA:
 
Kontakt osobe:

1.    Kulasic Jasmin, tel. 0043-650-812-3722, e-mail: japa_graz@hotmail.com, drzava Austrija,
2.    Suad Muminhodzic, tel. 0046-704-834-960, e-mail: kozaracmutnik@hotmail.com, drzava Svedska,

Direktna uplata:
Uplatu izvrsiti na ime: Kulasic Jasmin
Broj konta:00001-528819 EUR
Iban:
AT292081500001528819
Swift Code:
STSPAT2G
Steiermärkische Bank und
Sparkassen Aktiengesellschaft
Broj : 20815
 
Putem poste (samo cek [ne kes] na ime Kulasic Jasmin sa napomenom za SO-Kozarac:
 
Kulasic Jasmin
(za SO-Kozarac)
Kasernstrasse 96  
8041 Graz / Austria
 
Tim SO-Kozarac u Svedskoj:

Kontakt osobe:

1.Suad Muminhodzic:tel.0046(0)704834960 , e-mail: kozaracmutnik@hotmail.com grad Göteborg (Surte)
2.Suvad Kevac: tel. 0046-707-230-089, e-mail: kevac@kevljani.eu, grad Trollhättan,
3.Hadzic Hidajet: e-mail:  hidajet-boos@hotmail.com,
4.Duracak Sejad: e-mail:   sejad_duracak@hotmail.com,
5.Dopunjava se
 
Tim SO-Kozarac u Njemackoj:

Kontakt osobe:

1.     Ismet Sahuric – Bijeli: tel. 0049/(0)170/4877189 ,e-mail: Ismet.Sahuric@t-online.de, grad: Frankfurt,
2.    Husein Besic-Vrba, e-mail: besic22@hotmail.de: Hamburg,
3.    Salko Saldumovic, e-mail: salko53@hotmail.com, grad: Köln,
4.    Nisvet Adzemovic-Siski: e-mail: e.adzemovic@gmx.de, grad: Mannheim,
5.    Nihad Zeric-Nijo: e-mail: nijo-z@hotmail.de, grad: Stuttgart,
6.    Saban Foric: e-mail: foricsaban@yahoo.de, grad: Berlin,
7.    Negra Alic: e-mail: negra@gmx.ch, grad: Berlin,
8.    Nihad Talundzic-Dugi – nihaddugi@gmx.de, grad: Augsburg
9.     Mirzet Demirovic, e-mail:: jasmina-demirovic@web.de: München

Nadzorni organ u Njemackoj predstavljaju:

1.    Sefik Aranutovic
2.    Mirzet Kapetanovic
3.    Dr. Ahmet Dzonlagic
 
Tim SO-Kozarac u Danskoj:

Kontakt osobe:

1.    Ilijaz Mehanovic: e-mail: haris-mehan@hotmail.com,
 
Tim SO-Kozarac u Francuskoj:

Kontakt osobe:

1.    Damir Kusuran; Tel: 00-33-381-953-578,  e-mail: damir.kusuran@sfr.fr, grad: SOCHAUX;

Adresa:
Kusuran Damir
33, Rue sous les Vignes
25600 SOCHAUX , FRANCE
 
Tim SO-Kozarac u Finska:

Kontakt osobe: 

1.    Nedzad Jakupovic – e-mail: jnedad@gmail.com, grad: Turk,
2.    Dzevad Haskic – e-mail: dzevadh67@hotmail.com,

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.