Zajednicko Saopcenje za javnost

Potpisan Protokol o suradnji Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) i Vijece BiH Organizacija Australije

Dvije najvece organizacije Bošnjaka i bh gradana na sjevernoamerickom kontinentu i u Asutraliji su potpisale protokol o suradnji.

Polazeci od toga: da je dijaspora neophodna za obranu opstanka države Bosne i Hercegovine i njen prosperitet kao bosanskohercegovacke nacije u okviru principa univerzalnosti gradanstva, da je dijaspora neophodna za povezivanje sa maticom u cilju reafirmacije bosanskohercegovacke nacije kao najjaceg kohezivnog elementa države i društva, da je dijaspora neophodna u procesima unutrašnje reintegracije bh države i društva i integracije u euroatlantske institucije, da samo bolje organizovana i ispravno fokusirana dijaspora može kreirati neophodni bosanski lobi kako u samoj BiH, tako i van nje, i ovime pozivamo vašu organizaciju da potpiše Protokol o suradnji KBSA i Vijeca BiH Organizacija Australije

Cilj protokola o saradnji jeste da se kroz zajednicke akcije i ciljeve kreira model za aktivno ucešce u procesima vezano za buducnost BiH i bh dijaspore. Svrha je kreiranje dinamicne i efikasne bh državne i društvene zajednice pomocu bolje organizirane i fokusirane dijaspore. Udružena bh dijaspora ovime stavlja u pokret ujedinjene snage radi zaštite interesa bh gradana, svih pro-bosanskih i bošnjackih snaga.

Svojim mnogostrukim kapacitetima dijaspora može i treba biti važan faktor u obnovi, reintegraciji i integraciji BiH. Dijaspora je izvor snage za BiH, lobiranja za državu, izvor investicija i intelektualnih kapaciteta. Dijaspora je glas BiH izvan BiH – glas koji se cuje i nosi poruku tolerancije, razumijevanja, zajednickog života, priznavanja, poštovanja i prihvatanja drugog i drugacijeg kao modusa razvoja BiH. Taj glas ce biti jaci ako dijaspora djeluje koordinirano, fokusirano i strateški.

U Ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), protokol je potpisao Mr. Haris Alibašic, Predsjednik UO KBSA a u ime u ime Vijeca BIH Organizacija Australije Senada Softic-Telalovic Predsjednica Vijeca BiH organizacija Australije.

Ovim protokolom se ostvaruje historijska prekretnica u uspostavljanju mreže bošnjackih i bosanskih organizacija na globalnom nivou. Iz želje KBSA za osnivanjem Kongresa Bošnjaka Svijeta i želje Vijeca BiH organizacija Australije za proširivanje suradnje sa drugim bh patriotskim organizacijama, stvara se nova Globalna mreža bosansko-hercegovackih i bošnjackih organizacija.

Senada Softic-Telalovic je izjavila da je “Ovo uistinu jedan historijski korak. Ovim stvaramo neophodne mjere za jacanje uloge dijaspore u kreiranju snažne domovine BiH.”

Mr. Haris Alibašic je izjavio da se “Uvezivanjem svih bošnjackih i bosanskih patriotskih snaga širom svijeta otvara se nova perspektiva za bolje djelovanje prema domovini, a i zaštiti interesa Bošnjaka i svih ostalih bosansko-hercegovackih patriota ma gdje god se nalazili u svijetu. Ovo je samo prvi korak u spajanju naših snaga i zajednickom djelovanju, lobiranju i stvaranju uvjeta za dugorocnu samoodrživost naših zajednica u dijaspori a i domovine BiH.”

Semir Dulic,
Glasnogovornik KBSA

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.