Konačna odluka Prefiks “bosanski” se briše iz imena gradova

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS-a donijelo je odluku da Zakonom o lokalnoj samoupravi RS-a, kojim se briše prefiks „bosanski“ iz naziva općina Brod i Kostajnica, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, s tim da je svoje mišljenje izdvojio predsjednik Suda Mirko Zovko.

Iako je stav Suda da se ne objavljuju imena sudija koji su glasali suprotno, Zovko je izdvojio svoje mišljenje i ono će, zajedno sa odlukom, biti objavljeno u „Službenom glasniku RS-a“.

 

On je na pres-konferenciji svoj potez obrazložio riječima da je porijeklo Bosne nedvojbeno, te da je on rođen, živi i radi na njenom prostoru i ona je njegova domovina.

„Moje lično mišljenje je da oduzimanje prefiksa ’bosanski’ ne samo da vrijeđa Bošnjački narod, nego i druge konstitutivne narode i ostale koji su domoljubi“, naglasio je, između ostalog, predsjednik Suda Zovko.

A prema odluci Vijeća Ustavnog suda sporni prefiksi „bosanski“ za Brod i Kostajnicu nisu prefiksi vitalnog interesa, nego uobičajeni koji imaju državno-pravni karakter i da na taj način ne mogu vrijeđati vitalni interes bošnjačkog naroda.

Vijeće je odluku da Zakonom o lokalnoj samoupravi nije povrijeđen vitalni nacionalni interes obrazložilo činjenicom da prisvojni pridjev „bosanski“ potiče od naziva BiH, koja je zajednička država tri konstitutivna naroda i ostalih građana, „pa je nesumnjivo da se podjednako odnosi na sve građane ove države i ne može se smatrati da pripada isključivo bošnjačkom narodu“.

Pored toga, Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa je istaklo da su se nazivi predmetnih gradova više puta mijenjali kroz istoriju, zavisno od društveno-političkih prilika, te da su prefiks „bosanski“ u svom nazivu dobili u toku XIX vijeka kao geografsku odrednicu za pogranična naselja, a ne kao znak državnosti i identiteta bosanske države, „jer ona u tom periodu državnost nije ni imala“.

Također, Vijeće smatra da su Brod i Kostajnica neutralni nazivi, jer nemauju pefiks nacionalnog ili nekog drugog karaktera, čime se takvim nazivima ne daje prednost ni jednom konstitutivnom narodu, niti pravi razlika među njima.

To praktično znači da će Zakon o lokalnoj samoupravi RS-a stupiti na snagu i da će se ubuduće Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica zvati samo Brod i Kostajnica, a njime su predviđene i novčane kazne za one koji se ne pridržavaju tih odredbi.

Radi podsjećanja, Klub bošnjačkih delegata u Vijeću naroda RS-a pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog interesa na ovaj zakon koji je usvojen još 7. aprila ove godine, a nakon što dogovor o tome nije postignut na vijeću, konačnu odluku donio je Ustavni sud RS-a.

 

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.