Kozarac.ba

Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

 “Ako budete zahvalni biće vam dato još više, a ako budete nezahvalni – Moja kazna je bolna!” (Ibrahim, 7.)

Svako ko želi uspjeha sebi, kako na ovom tako i na budućem svijetu, mora se pridržavati sljedeće tri stvari:

1. Ako te je Allah dž.š., počasti nekim nimetom i nekom blagodeti – zahvaljuj Mu se na tome!
2. Ako te je Allah dž.š., iskušao nečim – saburaj i strpi se!
3. Kada kakav grijeh počiniš – zatraži oprosta od Allaha dž.š.!

Nema tog čovjeka a da nije u jednom od spomenuta tri hala: ili uživaš u nimetu i blagodati koju ti je Allah dž.š., podario, ili si u nekim iskušenjima kojima te Allah dž.š., kažnjava ili kuša. Ako od Allaha dž.š., oprosta zatražiš – biće zadovoljan tobom i neće se osvrćati na ono što su meleki zapisali; ako osabriš i strpiš se na belaju i iskušenju koje te je snašlo – radosne vijesti čekaju takve, a ako se na pravi način zahvališ na nimetu i blagodati koja ti je data – biće ti još više dato!

Allah dž.š., kaže: «Tvoj Gospodar je obznanio – ako budete zahvalni Mi ćemo vam još više dati, a ako budete nezahvalni – Moja kazna je teška i bolna!» (Ibrahim, 7.)

Ako ti je dato, pa uživaš u blagodatima i nimetima od Allaha dž.š., poput nimeta upute i islama, nimeta snage i zdravlja, nimeta dugog života i imetka: «A ako bi ste nabrajali Allahove blagodati ne bi ste ih mogli pobrojati!» – onda nemojte zaboraviti na to da budete Alahu dž.š., zahvalni, kako svojim jezikom, tako i svojim srcem, i tijelom, i rukama, i nogama, i glavom…

Najveći nimet kojeg nam je Allah dž.š, podario jeste uputa imana i islama i pokornost Njemu Jedinom. Nimet bezbjednosti i mira je velika blagodat. Zdravlje je najpreče – kako znaju reći naši! Tvoja familija i djeca su oko tebe… Poslanik s.a.w.s., je rekao: «Ko osvane a siguran je i miran u svome domu, tijelo mu je zdravo, i ima se s čime prehraniti toga dana – kao da je čitav svijet njegov!» (Tirmizi)

Allah dž.š., nas često podsjeća na nimet i blagodat uha i oka i srca, i često nam to u Kur'anu spominje riječima: «I sluh i vid i srca vam je dao, ne bi li ste bili zahvalni!» (el-Nahl, 78.)

Oko pogleda i opazi nešto i tu informaciju odmah proslijedi do mozga na uviđaj nakon čega se donosi odluka o tome šta da se radi po pitanju toga što je oko vidjelo, a sama opažena slika ostaje pohranjena u memoriji negdje tamo u nutrini naše glave, za svaki slučaj. Isti je slučaj i sa uhom! Koliko trebamo biti zahvalni na ovim blagodatima?!

Allah dž.š., nas podsjeća, pa kaže: «On je taj koji vam je sluh i vid i srca dao; ali, slabo je ko od vas zahvalan!» (el-Mu'minun, 78.)

Allahovo dž.š., pravo, a naša obaveza je, da Mu se  bude zahvalno, i samo na taj način nimeti i blagodati opstaju: «Ako budete zahvalni biće vam dato još više, a ako budete nezahvalni – Moja kazna je bolna!» (Ibrahim, 7.)

Zahvaljivanje se vrši na tri načina:

1. Zahvaliti se svojom vanjštinom – onda kada završimo sa jelom, ili nešto novo obučemo… jezikom i ostalim dijelovima tijela. Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: «Allah dž.š., kaže: Ja sam sa Mojim robom pri samoj Njegovoj pomisli na Mene; Ja sam s njime kad god Me se on sjeti – ako Me spomene u sebi, i Ja ću ga spomenuti u Sebi, a ako Me spomene među ljudima – Ja ću ga spomenuti među onima koji su mnogo vrijedniji od tih ljudi!» (Buhari)

2. Zahvaliti se svojom nutrinom tj. svojim srcem, bivši ubjeđenja da je samo Allah dž.š., taj koji blagodati i nimete daje.

3. Upotrebljavati nimete i blagodati a ne zloupotrebljavati ih!

Bićemo zahvalni za nimet oka na taj način što tim okom nećemo gledati ono što je haram, što je Allah dž.š., zabranio… Ako ti je Allah dž.š., podario snagu i ugled onda se zahvali Alahu dž.š., na tome tako što ćeš snagu svoju i ugled davati slabima koji snage i ugleda nemaju, braneći ih od zulumćara i nasilnika.

Poslanik s.a.w.s., je rekao: «Allah dž.š., je stvorio određene ljude radi potreba ostaloga ljudstva; ljudi im se obraćaju za potrebe svoje. Takvi će biti sigurni od Allahove kazne!» (Medžme'ul-Zevaid, Hejsemi)

Na nimetu vlasti, uprave, slobode i zemlje se zahvaljuje tako što ćemo to čuvati od neprijatelja sa strane i isto unapređivati, sprovodeći Allahov zakon na zemlji onoliko koliko se može!

Blagodat bezbjednosti i mira je ono što se mora čuvati i paziti!

Allah dž.š., kaže: «Mi vam kao pšrimjer spominjemo jedno mjesto koje je bilo sigurno i bezbjedno, kojima je opskrba svakog dana dolazila sa svake strane – pa nezahvalni biijahu spram Allahovih blagodati, zbog čega ih je Allah kaznio glađu i strahom zbog onoga što činili i radili!» (el-Nahl, 112.)

Kada su u pitanju iskušenja, muke i problemi – obaveza nam je, u tim momentima, pomoći se strpljenjem i namazom, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: «O vi koji vjerujete, pomognite se sabrom-strpljenjem i namazom; doista je Allah na strani strpljivih!» (el-Bekara, 153.); «a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika.» (Hud, 11.)

Kada su grijesi u pitanju, svaki vjernik se njih boji i oprosta od Allaha sebi traži, shodno riječima Allaha dž.š.: «Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe, i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.» (Muhammed, 19.)

Svaka osoba koja zna i svjesna je toga da nema drugog boga osim Allaha – sebi oprosta za grijehe traži, Allahu dž.š., se kaje, i strepi od Dana Sudnjega, i ne zadržava se samo na tome, već oprosta traži i ostalim muslimanima i mu'minima.

Molimo Allaha dž.š., da nas pomogne i da nam olakša zahvalnost na Njegovim blagodatima, da nas pomegne u saburu na iskušenjima, i da nam oprosti kad god Mu se za oprost dovom obratimo!

Amin!

 

(Sead ef. Jasavić)

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.