Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

 “Ako budete zahvalni biće vam dato još više, a ako budete nezahvalni – Moja kazna je bolna!” (Ibrahim, 7.)

Svako ko želi uspjeha sebi, kako na ovom tako i na budućem svijetu, mora se pridržavati sljedeće tri stvari:

1. Ako te je Allah dž.š., počasti nekim nimetom i nekom blagodeti – zahvaljuj Mu se na tome!
2. Ako te je Allah dž.š., iskušao nečim – saburaj i strpi se!
3. Kada kakav grijeh počiniš – zatraži oprosta od Allaha dž.š.!

Nema tog čovjeka a da nije u jednom od spomenuta tri hala: ili uživaš u nimetu i blagodati koju ti je Allah dž.š., podario, ili si u nekim iskušenjima kojima te Allah dž.š., kažnjava ili kuša. Ako od Allaha dž.š., oprosta zatražiš – biće zadovoljan tobom i neće se osvrćati na ono što su meleki zapisali; ako osabriš i strpiš se na belaju i iskušenju koje te je snašlo – radosne vijesti čekaju takve, a ako se na pravi način zahvališ na nimetu i blagodati koja ti je data – biće ti još više dato!

Allah dž.š., kaže: «Tvoj Gospodar je obznanio – ako budete zahvalni Mi ćemo vam još više dati, a ako budete nezahvalni – Moja kazna je teška i bolna!» (Ibrahim, 7.)

Ako ti je dato, pa uživaš u blagodatima i nimetima od Allaha dž.š., poput nimeta upute i islama, nimeta snage i zdravlja, nimeta dugog života i imetka: «A ako bi ste nabrajali Allahove blagodati ne bi ste ih mogli pobrojati!» – onda nemojte zaboraviti na to da budete Alahu dž.š., zahvalni, kako svojim jezikom, tako i svojim srcem, i tijelom, i rukama, i nogama, i glavom…

Najveći nimet kojeg nam je Allah dž.š, podario jeste uputa imana i islama i pokornost Njemu Jedinom. Nimet bezbjednosti i mira je velika blagodat. Zdravlje je najpreče – kako znaju reći naši! Tvoja familija i djeca su oko tebe… Poslanik s.a.w.s., je rekao: «Ko osvane a siguran je i miran u svome domu, tijelo mu je zdravo, i ima se s čime prehraniti toga dana – kao da je čitav svijet njegov!» (Tirmizi)

Allah dž.š., nas često podsjeća na nimet i blagodat uha i oka i srca, i često nam to u Kur'anu spominje riječima: «I sluh i vid i srca vam je dao, ne bi li ste bili zahvalni!» (el-Nahl, 78.)

Oko pogleda i opazi nešto i tu informaciju odmah proslijedi do mozga na uviđaj nakon čega se donosi odluka o tome šta da se radi po pitanju toga što je oko vidjelo, a sama opažena slika ostaje pohranjena u memoriji negdje tamo u nutrini naše glave, za svaki slučaj. Isti je slučaj i sa uhom! Koliko trebamo biti zahvalni na ovim blagodatima?!

Allah dž.š., nas podsjeća, pa kaže: «On je taj koji vam je sluh i vid i srca dao; ali, slabo je ko od vas zahvalan!» (el-Mu'minun, 78.)

Allahovo dž.š., pravo, a naša obaveza je, da Mu se  bude zahvalno, i samo na taj način nimeti i blagodati opstaju: «Ako budete zahvalni biće vam dato još više, a ako budete nezahvalni – Moja kazna je bolna!» (Ibrahim, 7.)

Zahvaljivanje se vrši na tri načina:

1. Zahvaliti se svojom vanjštinom – onda kada završimo sa jelom, ili nešto novo obučemo… jezikom i ostalim dijelovima tijela. Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: «Allah dž.š., kaže: Ja sam sa Mojim robom pri samoj Njegovoj pomisli na Mene; Ja sam s njime kad god Me se on sjeti – ako Me spomene u sebi, i Ja ću ga spomenuti u Sebi, a ako Me spomene među ljudima – Ja ću ga spomenuti među onima koji su mnogo vrijedniji od tih ljudi!» (Buhari)

2. Zahvaliti se svojom nutrinom tj. svojim srcem, bivši ubjeđenja da je samo Allah dž.š., taj koji blagodati i nimete daje.

3. Upotrebljavati nimete i blagodati a ne zloupotrebljavati ih!

Bićemo zahvalni za nimet oka na taj način što tim okom nećemo gledati ono što je haram, što je Allah dž.š., zabranio… Ako ti je Allah dž.š., podario snagu i ugled onda se zahvali Alahu dž.š., na tome tako što ćeš snagu svoju i ugled davati slabima koji snage i ugleda nemaju, braneći ih od zulumćara i nasilnika.

Poslanik s.a.w.s., je rekao: «Allah dž.š., je stvorio određene ljude radi potreba ostaloga ljudstva; ljudi im se obraćaju za potrebe svoje. Takvi će biti sigurni od Allahove kazne!» (Medžme'ul-Zevaid, Hejsemi)

Na nimetu vlasti, uprave, slobode i zemlje se zahvaljuje tako što ćemo to čuvati od neprijatelja sa strane i isto unapređivati, sprovodeći Allahov zakon na zemlji onoliko koliko se može!

Blagodat bezbjednosti i mira je ono što se mora čuvati i paziti!

Allah dž.š., kaže: «Mi vam kao pšrimjer spominjemo jedno mjesto koje je bilo sigurno i bezbjedno, kojima je opskrba svakog dana dolazila sa svake strane – pa nezahvalni biijahu spram Allahovih blagodati, zbog čega ih je Allah kaznio glađu i strahom zbog onoga što činili i radili!» (el-Nahl, 112.)

Kada su u pitanju iskušenja, muke i problemi – obaveza nam je, u tim momentima, pomoći se strpljenjem i namazom, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: «O vi koji vjerujete, pomognite se sabrom-strpljenjem i namazom; doista je Allah na strani strpljivih!» (el-Bekara, 153.); «a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika.» (Hud, 11.)

Kada su grijesi u pitanju, svaki vjernik se njih boji i oprosta od Allaha sebi traži, shodno riječima Allaha dž.š.: «Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe, i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.» (Muhammed, 19.)

Svaka osoba koja zna i svjesna je toga da nema drugog boga osim Allaha – sebi oprosta za grijehe traži, Allahu dž.š., se kaje, i strepi od Dana Sudnjega, i ne zadržava se samo na tome, već oprosta traži i ostalim muslimanima i mu'minima.

Molimo Allaha dž.š., da nas pomogne i da nam olakša zahvalnost na Njegovim blagodatima, da nas pomegne u saburu na iskušenjima, i da nam oprosti kad god Mu se za oprost dovom obratimo!

Amin!

 

(Sead ef. Jasavić)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.