Koalicija za REKOM

 

Koalicija za REKOM u saradnji sa Udruženjem Prijedorčanki ”Izvor”, Prijedor , organizuju konsultaciju za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM), koji će se održati 13.05.2009. u hotelu «Prijedor» u Prijedoru

PROGRAM

Konsultacije o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u nekadašnjoj SFRJ (REKOM)

10:00 -10:15    Otvaranje skupa
Edin Ramulić, Udruženje Prijedorčanki ”Izvor” Prijedor

10:15 – 10:30     Konsultacije civilnog društva o osnivanju REKOM
·    Cilj konsultacija
·    Istorijat inicijative za osnivanje REKOM
Govornik: Vesna Teršelić, Documenta, Zagreb

10:30 – 11:00    Iskustvo drugih u utvrđivanju činjenica o prošlosti
Govornik: Bogdan Ivanišević, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu

Osnivanje komisije
Kriterijumi za izbor i način izbora članova komisije
Mandat komisije
Javno slušanje žrtava
Ovlašćenja komisije
Odnos prema počiniocima zločina
Istraga o prisilno nestalim osobama
Reparacije za žrtve ratnih zločina: materijalne i simboličke

11:00 – 11:30         Zašto REKOM?
Govornik: Branko Todorović, Helsinški odbor za ljudska prava u RS

11:30 – 12:00    Pauza

12:00 – 13:30     Zašto i kakav REKOM   
    Predlozi i preporuke

13:30 – 14:30     Ručak

14:30 – 16:00        Zašto i kakav REKOM
    Predlozi i preporuke

16:00 – 16:30    Zaključci

 
Udruženje Prijedorčanki ”Izvor”.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.