Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu’a 9. i 10.)

“I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega i držite, i druge puteve ne slijedite, kako vas ne bi odvojili od puta Njegova – eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.” (El-En’am, 153.)

Duša bez imana i bez vjere nije stabilna, nervozna je, izgubljena i uplašena. Nestabilna je zbog toga što je duša bez vjere poput praznog broda s kojim se vjetrovi na morskoj pučini igraju. Kako koja vremenska promjena nastupi, brod se klati čas ulijevo čas udesno. Ono na što se nikako nije obraćala pažnja sada dolazi glave ovom brodu, koji ne nalazi ništa što će ga ustabiliti i do sigurnosti kopna dovesti.

Svaka duša koja se prihvati nekih zakona u ponašanju i određene metodologije u vjerovanju, a nisu u pitanju zakoni i metodologija koju je Allah dž.š., propisao vjernicima, bivajući samo na taj način zadovoljan njima, zbog čega je i slao tolike poslanike – neće postići svoje želje, niti će sama duša biti odmorna, niti će se postići kakav cilj u svome životu!

Ono s čime je Allah dž.š., jedino zadovoljan jeste Njegova Knjiga ispravna, koja ni s početka ni s otraga ne sadrži u sebi ikakvih nepravilnosti; objava je to od Veličanstvenog i Mudrog.

U sklop navedenog spada i sve ono što nam je Muhammed s.a.w.s., dostavio kao objavu od svoga Gospodara, pojašnjavajući nam Allahov dž.š., zakonik, šeri’at, radi ostvarenja dobra kod ummeta, spašavajući ih od zabluda i lutanja, liječeći njihove duše i prsa.

Samo uz ova dva izvora života, duša može biti stabilna, i može se normalno krećati, bivši potpuno sigurnom po svoju sadašnjost ali i po svoju budućnost.

Nervozna je zbog toga što je Allah dž.š., u svakom čovjeku pohranio osjećaj i želju za imanjem dobre budućnosti kao i strah od eventualnih neželjenih posljedica, kako bi se u tom pravcu i kretao čovjek ide čas lijevo čas desno kako bi pronašao makar djelić onoga što će ostvariti njegovu nadu ili će mu dati odmora za njegovu dušu.

Ovu duševnu nervozu i nestabilnost ne može otkloniti ništa osim jekina – pravog i dubokog ubjeđenja, koji je jedino u stanju da otkloni ono što proizvodi nervozu kao i ono što proizvodi nervoza.

Vjerovanje u Allahove dž.š., odredbe, bile one dobre ili zle, uz imanje ubjeđenja da su Allahove dž.š., odredbe neizostavno ostvarive, uz iskreno zadovoljstvo svim onim što nam je Allah dž.š., udjelio – to su najjači stubovi na koje se oslanja jekin – pravo i duboko ubjeđenje, kako se to inače navodi u Ibnu Abbasovom r.a., hadisu.

Izgubljena je zbog toga što svaka osoba koja se kreće bez upute i bez spoznaje Allahovog dž.š., šeri’ata, kojeg je propisao robovima Svojim – takav je poput čovjeka koji je krenuo na put ali ne zna puta ni pravca!

Putevi vjere – ‘ibadeta i ‘akide, su poput puteva koji vode iz mjesta u mjesto. Onaj ko se zaputi poznatim putem, prateći znakove i upute taj se sigurnim putem zaputio, dok svi drugi putevi mogu učiniti da se izgubimo ili da nam duša živčano popusti.

Putovanje takvim nesigurnim putem plaši dušu jer se ona boji po sebe od raznih loših posljedica, boji se po svoj život i svoj imetak, kao što Allah dž.š., i kaže: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega i držite, i druge puteve ne slijedite, kako vas ne bi odvojili od puta Njegova – eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.” (El-En’am, 153.)

Nema mira i sigurnosti za pojedinca i zajednicu bez imana i vjerovanja u Allaha dž.š., i bez slijeđenja Njegovog šeri’ata. Vjernik je neprestano u životnoj sigurnosti i smirenosti, zbog toga što je vjernik taj koji predaje život svoj Allahu dž.š., zadovoljan je Njegovim odlukama, pokoran je Njegovom šeri’atu, i nada se Njegovim nagradama.

Osoba koja je izgubila iman i koja ostala je bez prave i iskrene vjere – kako da bude mirna!?

Kako da bude mirna a ne vjeruje u Allaha dž.š., Veličanstvenog, u čijoj je ruci sva vlast nad svim što postoji. Osoba bez vjere se neprestano plaši po sebe i svoj imetak, a ako je kakva nesreća snađe namah skrene i popusti psihički ili fizički!

Osoba bez imana se ne nada sevabima i nagradama od Allaha dž.š., tako da je ona hem što je nestabilna a hem je u neprestanoj nesreći i patnji. Allah dž.š., kaže: “Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne pomiješaju; oni će biti na pravome putu.” (El-En’am, 82.)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.