Zakljucak Savjeta Mjesne zajednice Kozarac

 

U zadnjih nekoliko navrata, pisali smo o problemima sa kojima se suocava Vatrogasno drustvo Kozarac, kao i povezanost tih problema sa pitanjem zgrade ambulante u Kozarcu, kao i cijelog problema zdravstvene zastite na nasem prostoru, u tom smjeru, a i zbog alarmantnosti situacije,  donosimo Vam Zakljucak Savjeta Mjesne zajednice Kozarac sa  sjednice koja se sinoc odrzala u Kuci mira, a na kojoj se razmatrala trenutna situacija, vezano na ovu temu:

Zakljucak Savjeta Mjesne zajednice Kozarac sa  sjednice od 12.01. 2009 godine.

S obzirom da  u posljednje vrijeme od strane Izvrsne vlasti opcine Prijedor postoji tendencija da se pitanje Varogasnog drustva Kozarac te buduceg Vatrogasnog doma riješi mimo predvidjenog načina u sklopu regulacionog plana „Kozarac-centar“, Savjet Mjesne zajednice Kozarac na svojoj sjednici odrzanoj 12.01.2009 godine je raspravljao  ponovo o problemu Vatrogasnog drustva Kozarac i njegovom buducem smjestaju.

Polazeci od vaznosti postojanja gore navedenog drustva te pomoci koja je pruzena od strane Savjeta mjesne zajednice Kozarac kako u njegovom formiranju, opremanju, smjestaju i pomoći svih ostalih koji su ucestvovali u tome, isticemo da je neophodno i dalje podrzavati ovo drustvo od općeg interesa za sigurnost nasih gradjana i njihove imovine.

Mjesna zajednica Kozarac kao legalni predstavnik interesa gradjana MZ Kozarac, tokom protekle godine svojim zalaganjem je doprinijela da se isfinansira najveci dio radova na zgradi Doma zdravlja, sa zeljom da se Kozarcu vrati nekadašnji značaj i infrastruktura u  zdravstvenoj zaštiti, kao i da se zdravstvena zaštita gradjana podigne na viši nivo a ne da se vrati na stanje nize od onog kojeg je već imao.

Osim toga smatramo da lobiranje pojedinih mještana Kozarca za rješenja koja nisu u interesu šire zajednice neće stvoriti preduslove za mjesto ugodnog življenja za šta se svi zalažemo, već će dovesti do podijela i nesuglasica a što će se odraziti na budući razvoj regije Kozarca.

Iz ovih razloga smo mišljenja da rješenje vezano za pitanje lokacije buduceg Vatrogasnog doma treba tražiti kroz realizaciju usvojenog Regulacionog plana Kozarac-centar, od strane SO Prijedor iz Augusta 2007 godine.

U Regulacionom planu je predvidjena lokacija za VD Kozarac i stojimo na stanovištvu da se to mora ispoštovati, na što imamo zakonsko i moralno pravo kao i obavezu prema gradjanima regije Kozarca.

Savjet MZ Kozarac
Predsjednik:
Dipl. ing. Hadžić Ekrem

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.