Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu’a 9. i 10.)

Dosta je lijepom ahlaku i lijepom ponašanju vrijednosti i časti to što je ono glavno obilježje iskrenih i dobrih ljudi, pobožnjaka; lijepo ponašanje i  ahlak je taj koji nas na visoke deredže i položaje uzdiže. Lijepi ahlak ima svoje brojne vrijednosti između kojih su i ove:

1. Lijep ahlak je obaveza i naređeno djelo. Allah dž.š., kaže: “Opraštaj drugima, naređuj dobro i od neznalica se kloni” (el-E’araf, 199.)

Opraštaj drugima tj. saburaj na tuđem lošem ponašanju i sve što se može podnijeti i pretrpjeti – pretrpi!

Naređuj dobro tj. traži od drugih da lijepo i dobro zbore i da ispravno i dobro postupaju, i traži od drugih da se lijepo ponašaju kako prema Allahu dž.š., tako i prema Njegovim stvorenjima, kako prema bližnjima tako i prema daljnjima. Naređuj da se širi ‘ilm i znanje, školstvo i obrazovanje, preporučuj sebi i drugima da čine dobročinstvo, traži da se čuva i održava rodbinska veza, traži da se paze roditelji, traži da se mire zavađeni ljudi, da se daju savjeti ljudima, da se iznose pravilni stavovi i mišljenja po raznim pitanjima, da se ljudi međusobno potpomažu u takvaluku i bogobojaznosti, ili makar da se ljudi okanu nemorala i zla, kako prema Allahu dž.š., tako i prema Njegovim stvorenjima. Sve u svemu, naređuj da se ostvaruje svako dobro ne bitno je li ono dunjalučko ili dinsko!

I od neznalica se kloni tj. ko te od neznalica i neukih ljudi uvrijedi svojim riječima ili svojim djelom nemoj mu uzvraćati; ko ti uskrati nemoj mu ti uskratiti; ko kida vezu sa tobom nemoj je kidati ti sa njime; ko je prema tebi nepravedan bio ti prema njemu pravedan budi!

Kada bi svi ljudi postupali samo po ovom ajetu bilo bi im i predovoljno, i hvala Allahu dž.š., koji nam naredi ovakvo ponašanje i od nas ga zatraži, naređujući nam opraštanje drugima, činjenje dobra i odvraćanje od zla!

Hurr b. Kajs r.a., zatraži dozvolu za ulazak kod halife Omer b. El-Hattaba r.a., i to za svog prijatelja ‘Ujejnu b. Hisna – pa mu Omer r.a., dozvoli da dođe kod njega. Kada je ‘Ujejna ušao kod Omera r.a., reče: “E moj Omere b. El-Hattab! Tako mi Allaha, prava si tvrdica i ništa nam ne daješ, i među nama ne vladaš po pravdi (tj. ti si zulumćar nepravedni)!”  Halifa Omer r.a., se namah naljuti tako da htjede da krene put ‘Ujejne, ali ga Hurr r.a.,  preduhitri riječima: O vođo pravovjernih, Allah dž.š., je Svome Poslaniku s.a.w.s., rekao:” Opraštaj drugima, naređuj dobro i od neznalica se kloni”  (el-E’araf, 199.) – a ovaj što ti se obraća je također jedan od neznalica. Kada je začuo kur’anski ajet, Omer r.a., je zastao, a bio je poznat po tome što nije nikada htio preći preko pravila Allahove Knjige!” (Sahihul-Buhari)

Vehb b. Kejsan rhm., kaže: Čuo sam jedne prilike Abdullaha b. Zubejra kako sa minbera kaže: Allah dž.š., je rekao: “Opraštaj drugima, naređuj dobro i od neznalica se kloni” (el-E’araf, 199.) – pa reče: “Tako mi Allaha, ovako nam je naređeno da se odnosimo prema ponašanju drugih ljudi; tako mi Allaha, ovako ćemo se i ponašati sve dok se družimo s ljudima!” ( Buharija)

Od Ebu Zerra r.a., se prenosi da mu je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “O Ebu Zerre, boj se Allaha dž.š., gdje god da si; za svakim lošim djelom učini jedno dobro djelo – izbrisaće ga. Prema ljudima se lijepim ponašanjem i lijepim ahlakom odnosi!” (Tirmizi)

Allahov Poslanik s.a.w.s., je poseban akcenat stavio na zadnji dio svoga hadisa: “Prema ljudima se lijepim ponašanjem i lijepim ahlakom odnosi!” – zbog toga što je ahlak – bogobojaznost, odnosno čovjek neće biti na takvaluku i bogobojaznosti ako nema ahlaka, pa je zbog toga i posebno naglašen kako bi nam se bolje pojasnilo. Veliki broj ljudi misli da je takvaluk i bogobojaznost davanje prava i izgrađivanje dobrog odnosa na relaciji  između čovjeka i Allaha dž.š., bez osvrta na prava Allahovih dž.š., stvorenja što je pogrešno rezonovanje. Svako ko se mješa i druži sa ljudima mora se prema njima i lijepo ophoditi.

2. Lijep ahlak je obilježje iskrenih i pravih vjernika. Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Najsavršenijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ahlaka!” (Ebu Davud)

Lijep ahlak je grana vjere i imana dok je nedostatak lijepog ahlaka grana kufra i nevjerstva. Vjernici se međusobno razlikuju u ahlaku, neki su bolji od drugih, i što je čovjek boljeg ahlaka ujedno je i jačeg imana i vjere, i što je čovjeku ahlak gori i ponašanje lošije za toliko mu se iman srozao i opao. Savršenstvo vjere je oličeno u savršenstvu morala, stoga neka svako sebe preispita na kojem smo stepeniku vjere u Allaha dž.š.!

Ovaj hadis: “Najsavršenijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ahlaka!” (Ebu Davud) – moramo uvjek imati na umu, i nikada ga ne smijemo zaboravljati!

Ako želimo visoke deredže i stepene, i uzvišene dženetske perivoje, koje se dobijaju shodno jačini imana i ubjeđenja – na nama je obaveza da se založimo i da pregnemo raditi na polju lijepog ahlaka i ponašanja prema Allahu dž.š., i Njegovim stvorenjima, udaljavajući se od svake poganštine, nevjerstva, zla i nemorala!

Abdullah b. Amr r.a., kaže: Poslanik s.a.w.s., nije bio nemoralna i drska osoba! Uvjek bi govorio: “Najbolji od vas su oni koji su najljepšeg ahlaka!” (Muttefekun ‘alejh)

Lijep ahlak je polje ili stadion na kojem se takmiče i natječu vjernici. Ko prvi bude taj je jedan od odabranijih i savršenijih vjernika. Dobro i moral nekog čovjeka se ne ogleda samo kroz njegov namaz i post! Uz nečiji namaz i post mora se obratiti pažnja i na njegov ahlak, moral i lijepo ponašanje zbog toga što je namaz i post na relaciji između čovjeka i Allaha dž.š., u šta mi nemamo uvid jel ono iskreno ili ne, jel ono kabul ili ne. Ono u šta mi kao ljudi imamo uvid jeste naše ophođenje prema ljudima oko nas i tu se da primjetiti kakav je ko.

3. Lijep ahlak je djelo džennetlija. Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., bio upitan o tome šta najviše uvodi ljude u džennet. Poslanik s.a.w.s., reče: “Takvaluk / bogobojaznost, i lijep ahlak / lijepo ponašanje!” (Tirmizi)

Poslanik s.a.w.s., je ovim hadisom ukazao na dva djela koja će ljude uvoditi u džennet: takvaluk i lijep ahlak. Takvaluk i bogobojaznost popravlja odnose na relaciji između čovjeka i Allaha dž.š., a lijep ahlak je ono što popravlja odnose na relaciji između ljudi. Zbog takvaluka i bogobojaznosti čovjek stiče Allahovu dž.š., ljubav, dok zbog lijepog ponašanja i ahlaka stječemo ljubav Allahovih stvorenja, kako insana tako i hajvana! (el-Feva’id)

Ebu Umame r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Garantujem kuću u džennetu onome ko se ostavi raspravke pa makar bio u pravu; garantujem kuću u sred dženneta onome ko se prođe laži pa makar i u šali; garantujem kuću u vrhu dženneta onome čiji ahlak bude lijep!” (Ebu Davud)

Dakle, najvisočija kuća je obećana onima sa lijepim ahlakom, srednja kuća za one koji se prođu laže, a donja kuća za one koji se prođu raspravki i prepiranja.

4. Lijepim ahlakom čovjek postiže nagrade dobrovoljnog ibadeta od strane pobožnjaka. Ajša r.a., je rekla: Čula sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako kaže: “Vjernici će lijepim ahlakom dostizati nagrade onih koji obavljaju dobrovoljne namaze i dobrovoljni post!” (Ebu Davud)

5. Lijep ahlak je nešto najteže sutra na Mizanu. Od Ebu Derda’a r.a., se bilježi: Čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: “Ništa se teže neće staviti na tasove Mizana/Vage od lijepog ahlaka!” (Tirmizi)

6. Lijep ahlak iziskuje i ljubav Allahovog Poslanika s.a.w.s.. Od Džabira r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Najdraži od vas i najbliži mjestom do mene na Sudnjem Danu jeste onaj između vas koji je najljepšeg ahlaka i ponašanja. Najomraženiji od vas i najudaljeniji od mene biće oni koji mnogo pričaju i galame u prazno, i oni koji se ohole i uzdižu!”   (Tirmizi)

7. Lijep ahlak je razlog stjecanja Allahove dž.š., ljubavi: Od Usame b. Šurejka r.a., se bilježi: “Sjedili smo do Poslanika s.a.w.s., kao da su nam na glavama ptice, niko se od nas nije čuo. Kada dođoše neki beduini, upitaše Allahovog Poslanika s.a.w.s.: Ko je najdraža osoba Allahu dž.š.? Reče: Oni koji su najljepšeg ahlaka!” (Hakim)

8. Lijep ahlak je najbolje dobročinstvo. Sevban b. Sem’an Ensari kaže: Pitao sam Poslanika s.a.w.s., o dobru i grijehu, pa mi reče: “Dobro je – lijep ahlak, a grijeh je sve ono što učiniš nakon čega su ti prsa tijesna, a mrsko ti je da ti ljudi to saznaju!”(Muslim)

9. Lijepim ahlakom možemo obuhvatiti sve ljude. Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Ljude ne možete obuhvatiti svojim imetkom, stoga ih obuhvatite vedrinom vašega lica i lijepim ponašanjem!” (Bezzar)

10. Lijep ahlak ispunjava mjesta i gradove! Ajša r.a., kaže: Poslanik s.a.w.s., je rekao: “…održavanje rodbinske veze, lijep ahlak i dobrosusjedski odnosi – ispunjavaju berićetom mjesta i gradove, i produžavaju život ljudima!” (Ahmed)

11. Lijep ahlak je najljepši poklon! Od Usame b. Šurejka r.a., se bilježi da je rekao: “Neki arapi povikaše: O Allahov Poslaniče, šta je najbolje što može biti dato čovjeku? Reče: Lijep ahlak/ponašanje.” (Ibnu Madždže)

12. Lijep ahlak je najbolje djelo! Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Sin ademov neće raditi boljeg djela od klanjanja namaza, čišćenja duše i lijepog ahlaka/ponašanja!” (Imam Buhari, Tarihul-Kebir, 1/63.)

Ovo bi bile samo neke od vrijednosti lijepog ahlaka i ponašanja stoga požurimo ka uljepšavanju našeg ahlaka, kako bi lično dostigle spomenute vrijednosti i visoke stepene i velike nagrade. Istinu je rekao ko je rekao sljedeće:

Da su mi dali da biram između najvrijednijih stvari

Ne bih izabrao ništa drugo osim lijepoga ahlaka!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.