KOZARAC-Jutarnji trač…

 

U Kljucu je 13. decembra 2008.godine, odrzana 1. Redovna i izborna Skupstina Udruzenja 17.VKBBr-e-Kljuc. Za predsjednika Skupstine izabran je Ismet Seferovic iz Sanskog Mosta, a za njegovog zamjenika Hotic Ekrem iz Kljuca.

Za predsjednika Upravnog odbora, ujedno i Udruzenja 17.VKBBr-e-Kljuc, jednoglasno je izabran general Fikret Cuskic, prvi komadant ove brigade.

Izabran je i Upravni odbor od 11 clanova te Nadzorni odbor, Statutarno pravna komisija i Strucni tim za marketing i informisanje. Na Skupstini je usvojen i Poslovnik o radu Skupstine, te Odluka o izmjeni i dopuni Statuta kao i financijski plan udruzenja za 2009. godinu.

Udruzenje 17.VKBBr-e- osnovano je 12.07.2008.godine u Sanskom Mostu sa sjedistem u Kljucu i registrovano je u Federalnom ministarstvu pravosudja a djeluje na podrucju cijele Bosne i Hercegovine putem svojih ogranaka. Na Skupstini je istaknuto da su osnovni ciljevi osnivanja udruzenja prije svega briga i pomoc bivsim pripadnicima te RVI i clanovima porodica sehida i poginulih boraca ove brigade, druzenje i obiljezavanje znacajnih datuma iz bogate ratne proslosti ove proslavljene brigade.

Posebno je istaknut znacaj 17.VKBBr koji je ona dala u toku rata, kroz koju je proslo vise od 5600 boraca iz 66 opcine BiH, te da je zivot za Bosnu i Hercegovinu dalo vise od 300 pripadnika ove brigade, kao i da je 17.VKBBr bila jedna od najelitnijih jedinica Armije rBiH, jedina ratna brigada koja je odlikovana najvecim ratnim priznanjem Zlatni ljiljan te je za svoje ratne zasluge i dobila naziv  Viteska.

Vecina prisutnih na Skupstini udruzenja je izrazila svoje zadovoljstvo i istakla znacaj formiranja ovog udruzenja jer kako je to istakao i prvi komadant i predsjednik Udruzenja, general Cuskic, 17.VKBBr je u ratu bila svacija a poslije rata nicija.

Istaknuti su prioritetni zadaci novoizabranih organa udruzenja a to je ustrojavanje evidencije o clanovima i bivsim pripadnicima ove brigade te usvajanje Programa rada kako bi se kroz daljnje djelovanje udruzenja ostvarili ciljevi radi kojih je ovo udruzenje i osnovano.

 

 

Danas se, takodjer u Kjlucu, odrzao i prvi sastanak Upravnog odbora Udruzenja 17.VKBbr. na kojem se izmedju uobicajnih proceduralnih stvari radilo i na pripremi Okvira za izradu Plana rada za iducu godinu. Slijedeci sastanak dogovoren je za 29. decembar  u Kozarcu.

To bi bilo najbitnije za ovo javljanje, u carsiji se i ne desava nista spektakularno, standardna zimska kolotecina, a na forumu smo otvorili nekoliko zanimljivih tema, tako da je i previse traca…

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.