SAOPÅ TENJE ZA JAVNOST UDRUŽENJA LOGORAÅ A ”PRIJEDOR92 “

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10.decembra, Udruženja logoraša „Prijedor92“ je u Mostaru izvršilo zvaničnu primopredaju prvih 219 optužnica protiv Republike Srpske i drugih radi naknade nematerijalne štete nastale usljed bespravnog zatvaranja, mučenja, zastrašivanja i ubijanja u koncentracionim logorima.

Ovm činu su u ime udruženja prisustvovali Mirsad Duratović predsjednik udruženja, te njegov sekretar Musić Sudbin.

 

 

 

Advokati koji su preuzeli na sebe posao dalje borbe za barem malo pravde kako preživjelih logoraša tako i porodica ubijenih su Semir Guzin, Miro Kebo, Faruk Čupina te Mensud čonko inače čuveni i po činjenici da su u ime „Majki enklava Srebrenice i Žepe“ podigli optužnicu  protiv Ujedinjenih nacija i Kraljevine Holandije za zločin počinjen u Srebrenici u ljeto 1995.godine.

Dokumentaciju koju su advokati preuzeli sačinjavaju punomoći potpisane od strane 219 lica koja su odlučila ući u ovaj proces, kao i po dva primjerka ugovora isto tako potpisana od strane istih ali koja će biti potpisana i od strane advokata te dostavljena strankama.

Ovim su zvanično žrtve najzloglasnijih koncentracionih logora nakon drugog svjetskog rata Omarske, Keraterma, Trnopolje, Manjače i drugih zvanično započele sudsku borbu protiv počinioca najgorih zločina i tvorevine nastale na krvlju nevinih kako Srebreničana i drugih tako i na kostima i krvlju Prijedorčana i Kozarčana.

Uduženje logoraša „Prijedor92“ kao jedno od onih koji su podržali herojski i historijski čin Udruženja „Izvor“ i prve javne demonstracije žrtava nesrpske nacionalnosti   u centru jednog od gradova u manjem BH entitetu, ponovo izražava svoju daljnu podršku i sve pohvale Udruženju Prijedorčanki  „Izvor“ te onima koji su podnijeli najviše tereta da se ove demonstracije i održe a to su prije svega Fatima Fazlić predsjednica ovog udruženja, te hrabri Edin Ramulić i ostali aktivisti ove organizacije.

Osim toga Udruženje logoraša „Prijedor92“ apeluje na ostale svoje članove, one koji nisu predalči svoju optužnicu protiv Republike Srpske da isto učine u što je moguće kraćem roku.

Onih 219 koji su to učinili savjetujemo da se više informišu o daljnjem toku ovog postupka kako u samom udruženju tako i na oficijelnoj web stranici Udruženja logoraša „Prijedor92“ www.prijedor92.tk , na kojoj između ostalog možete pronaći i spisak lica koja su to do 10. decembra 2008. i učinila.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.