Obilježavanje 16-godišnjice Sedamnaeste viteške krajiške brigade

Preživjeli pripadnici 17. viteške krajiške brigade elitne jedinice slavnog Sedmog korpusa obilježili su 24. i 25. novembra u Sanskom Mostu, Ključu i Travniku 16 godina od formiranja ove jedinice.

Dostojanstveno okupljanje boraca Sedamnaeste i postrojavanje u Sportskoj dvorani u Sanskom Mostu pred generalom Fikretom Čuskićem izazvalo je velike emocije nekadašnjih ratnika. Postrojavali su se ponovo komanda, prištapske jedinice, četiri bataljona, a ispred njih kao u ratnim godinama prodefilovao je zastavni vod.

 

– Formiraćemo naše udruženje ”Sedamnaesta viteška krajiška brigada” koje će čuvati tekovine Sedamnaeste, podsjećati i obilježavati  na bitke i ratišta koje smo zajedno prošli, razvijati veze i kontakte sa pripadnicima drugih bratskih brigada. Moramo ostati zajedno,..– kazao je general Čuskić svojim nekadašnjim borcima.

Pored  sportskih i kulturnih sadržaja te svečane  akademije u čast brigade i povodom Dana državnosti u holu Sportske dvorane otvorena je izložba ratnih eksponata 17. krajiške. U jutarnjim satima  položeno je cvijeće i proučena Fatiha na mezarima rahmetli generala Mehmeda Alagića  u Fajtovcima i  rahmetli komandira Drugog bataljona  Amira Žilića u Starom Majdanu.

17. krajiška formirana je 25. novembra 1992. godine. Prvi njen komandant bio je Fikret Čuskić,a načelnik Enes Lepirica. Brigada je u momentu formiranja brojala 1700 boraca. Prošla je visočko, sarajevsko, kupreško, maglajsko, vitežansko i sva ratišta  na oslobodilačkom putu prema Bosanskoj krajini odakle potiču borci ove slavne jedinice. Brigada je odlikovana ratnim ordenom ”Zlatni ljiljan”.

(MojaSana)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.