Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

”I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio…” (El-‘Araf, 185)

 

 

Da li si se ikada upitao kakva je to snaga koja pokreće milione muslimana svijeta da se neumorno, pet puta dnevno, u svojim molitvama skrušeno obraćaju Allahu?

Otkuda potječe njihova snažna volja da se čitav jedan mjesec u godini, u vremenu koliko traje svjetlost dana, odriču svoje hrane i pića?

Zašto obavezno udjeljuju određeni višak od svoga imetka, ili, zbog čega toliko radosno hrle da dadnu zadnji dinar svoje dugogodišnje ušteđevine kako bi hodočastili Sveti hram u Mekki?

Znaj da se snaga vjernika nalazi u njihovom čvrstom vjerovanju u Allaha… Pa, da li si ti spoznao Uzvišenog Allaha?

Najbolji put do spoznaje Allaha je razmišljanje o Allahovim stvorenjima. Što čovjek više saznaje o Njegovim stvorenjima i o tajnama i mudrosti njihovoga stvaranja, povećava se i njegovo ubjeđenje u Allahovo postojanje. Otuda islam posebno podstiče na razmišljanje i učenje.

Uzvišeni Allah je kazao: ”I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio…”(El-‘Araf, 185)

Svojim razumom čovjek može doći do spoznaje da je neminovno da postoji neko Uzvišeno Biće – Svemogući Stvoritelj. Kada posmatra stvorenja oko sebe, čovjeku biva sasvim jasno da ništa nije moglo slučajno, tek tako da nastane, već da sve ima svoga ”proizvođača.”

Jednom davno, neki beduin je kazao: ”Ako balega ukazuje na devu, a trag ukazuje na pravac njenog kretanja, onda, zar Zemlja po kojoj su brda razastrta i nebesa sazviježđima okićena, ne ukazuje na Milostivog i Onoga Koji je u sve upućen?!”

Nemoguće je da nešto može nastati samo od sebe, kao što teoriju o postanku svijeta  zabludjeli objašnjavaju. Nemoguće je da  ”nebitak” nešto uradi, jer on i ne postoji!

Pametan čovjek razumije da nema ni jedne knjige bez autora, niti kuće bez zidara, ni mlijeka bez krave, jabuke bez drveta… U svim ovim primjerima proizvođači su ljudi, životinje ili biljke. Međutim, ako posmatramo Allahova stvorenja koja su oko nas, poput brda, planina, rijeka, nebesa, zvijezda… kao razumni ljudi zaključit ćemo da ni ogromni broj nebeskih tijela nije mogao nastati sam od sebe, niti slučajno. I njih je neko stvorio! Da li su to bili ljudi, biljke ili životinje?

Taj Neko je, svakako, neizmjerno jači, umniji i sposobniji od čovjeka, naročito ako smo svjesni činjenice da On održava red na nebesima i Zemlji na najsavršeniji način.

Uzvišeni Allah je kazao: ”Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.” (El-Bekare, 164)

Možda je razumnom dovoljno da razmisli o svome organizmu, naprimjer, o svojim očima… Ko je Taj što ih je mudro stvorio i najpogodnije funkcionalno mjesto na tijelu im odredio?

Ko je Taj što ih je laganim i mehkim kapcima, obrvama i trepavicama, sa mudrošću ukrasio?

Ko ih je, dok su se iz kapi sjemena formirale na tvome tijelu u tminama majčinog stomaka i neobaviještene o svjetlosti koja ih čeka nakon tvoga rođenja, podučio najsavremenijim znanstvenim dostignućima o zakonitostima svjetlosti?

Ko ih je stvorio da budu obojene, plave, smeđe, zelene… Zar su mogle same, ni od čega, biti stvorene? Zar su stvorene bez razloga?

Uzvišeni Allah je kazao: ‘‘Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju; i stvaranje vas i životinja koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto ubijeđeni; i smjena noći i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?” (El-Gašija, 3 – 6)

Sve ovo jasno ukazuje da postoji UZVIŠENO BIČE koje mi muslimani zovemo Allah. Allah je Gospodar i Stvoritelj svih svjetova. Jedan je i Jedini kome niko ravan nije! On je čovjeka od obične kapi sjemena stvorio, i kakav je htio, lik mu je podario.

Uzvišeni je kazao: ‘‘Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to činimo? Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko Nas ne može spriječiti da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?’‘(El-Waki'a, 58 – 62)

U onome što Allah stvara nema nesklada, sve je precizno, harmonično i savršeno stvoreno.

On je Uzvišeni i Veličanstveni! On nema potrebu za Svojim stvorenjima, a Njegova stvorenja su u prijekoj potrebi za Njim!

Uzvišeni Allah je kazao: ‘‘Upitaj: ‘Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim?’ – ‘Allah!’ – reći će oni – a ti reci: ‘Pa zašto Ga se onda ne bojite?'”(Junus, 31)

Također je kazao: ‘‘Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste govorili: ‘Mi smo, doista, oštećeni, čak smo svega lišeni!’ Kažite vi Meni: vodu koju pijete – da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo da je slanom učinimo – pa zašto niste zahvalni? Kažite vi Meni: vatru koju palite – da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji noćivaju; zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!” (El-Waki'a, 63 – 74)

Dobro razmisli o Allahovim dokazima koji se svuda oko tebe prostiru! Razmisli, i bit će ti  sasvim jasno da je Allah Uzvišeni i tvoj Gospodar i Stvoritelj.

Također, znaj da te Uzvišeni Allah nije uzalud stvorio. On ima Svoja prava kod tebe. On od tebe traži da ih naučiš, a onda da ih i svojom praksom poštuješ!

Uzvišeni Allah je kazao: ‘‘Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare na to…” (El-Enbija’, 1)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.