Pravda za sve

Ovog ljeta desilo se nekoliko važnih događaja koji mogu doprinijeti pravdi i trajnom pomirenju na Balkanu. Najdramatičniji događaj bilo je hapšenje Radovana Karadžića, na koje se predugo čekalo. Njegovim prebacivanjem i početkom sudskog procesa u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, jedan od glavnih lidera odgovornih za zločine počinjene u vrijeme rata od 1992. do 1995, uključujući i genocid u Srebrenici, odgovaraće za svoja djela.

Bilo je i drugih pozitivnih koraka koji nisu privukli toliko pažnje kao hapšenje Karadžića, ali i oni bi na sličan način mogli doprinijeti pravdi i pomirenju u BiH.

 Nešto manje od dvije sedmice nakon hapšenja Karadžića, 29. jula, prvostepeno vijeće Suda BiH osudilo je sedam osoba optuženih za genocid i učestvovanje u ubistvu više od hiljadu muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti u skladištu zemljoradničke zadruge Kravice blizu Srebrenice. Ovom istorijskom presudom Sud BiH je, prvi put, izrekao presudu za počinjeni genocid u BiH. Posebno odjeljenje za ratne zločine pod vođstvom vršioca dužnosti glavnog tužioca, Milorada Barašina, treba da bude ponosno na ovaj ishod, ali i na svoje druge rezultate.

Bilo je još dobrih vijesti. Tužilaštvo BiH sačinilo je demografsku analizu ratnih zločina počinjenih u ratnom periodu 1992-1995. godine. Ovu analizu će koristiti Posebno odjeljenje za ratne zločine kako bi utvrdilo prioritetne predmete u pogledu istraga i suđenja, što će obezbijediti da se sredstva usmjere na najteže ratne zločine počinjene protiv Bošnjaka, Srba, Hrvata i svih drugih građana BiH. Svaka žrtva ima pravo na pravdu, ali činjenica je da nigdje u svijetu ne postoji pravni sistem koji bi mogao obraditi količinu posla koji se trenutno nalazi pred sudovima BiH. Stoga je potrebno utvrditi prioritete među velikim brojem predmeta. To će biti težak i emotivno osjetljiv posao, ali njega je neophodno završiti da bi se pokrenuli krivični procesi. Demografska analiza će dati konkretnu osnovu za depolitizovanu, objektivnu strategiju za odabir predmeta, te, uz to, može poslužiti i kao primjer drugim regijama u svijetu koje žele uspostaviti sistem odgovornosti za počinjene zločine.

Iako događaji koje sam naveo predstavljaju značajan napredak, ipak ima još dosta da se uradi. Vlada BiH mora usvojiti i sprovesti efikasnu strategiju za rad na predmetima ratnog zločina, što je i Savjet za sprovođenje mira odredio kao uslov koji mora biti ispunjen prije zatvaranja Kancelarije visokog predstavnika u BiH. Politički lideri moraju tužiocima dati podršku da ojačaju regionalnu saradnju kako bi osobe optužene za ratne zločine, a koje se nalaze u susjednim državama, bile procesuirane u tim državama. Vlada, takođe, mora izgraditi zatvor s maksimalnim stepenom bezbjednosti u kojem bi bili zatvoreni ozloglašeni osuđenici za ratni zločin i mora preduzeti korake kako bi bila spriječena nova bjekstva kao što je bilo bjekstvo Radovana Stankovića, koji je nažalost još na slobodi.

Moja vlada je krajnje odlučna da pomogne naporima BiH pri krivičnom gonjenju onih koji su optuženi za ratni zločin, otkrivanju i obilježavanju zločina iz prošlosti i promovisanju pomirenja u cijeloj zemlji. Zato Sjedinjene Američke Države finansiraju međunarodne sudije i tužioce koji rade u Sudu i Tužilaštvu BiH i obezbjeđuju obuku i drugu vrstu podrške pravosudnim dužnosnicima u cijeloj BiH. Zbog toga SAD, takođe, podržavaju organizacije kao što su Istraživačko-dokumentacioni centar i Međunarodna komisija za nestale osobe koje rade na objektivnom dokumentovanju događaja iz prošlosti. Lideri BiH imaju obavezu da se iskreno suoče sa zločinima počinjenim tokom rata i s njihovim posljedicama.

Politiziranje pitanja ratnog zločina, rada Tužilaštva BiH i drugih pravosudnih institucija ili iskorištavanje žrtava ratnih zločina je nesavjesno i kratkovidno ponašanje. Građani BiH žele, zaslužuju i poštuju istinu; a to je upravo ono za šta se ove institucije i njihovo predano osoblje zalažu. Lokalni i međunarodni uposlenici u Tužilaštvu BiH su predani i požrtvovani profesionalci koji vjeruju u pravdu i vladavinu zakona. Na njima je težak teret i ogromna odgovornost da zadovolje pravdu u zemlji s užasnim ratnim posljedicama. Moja zemlja nudi pomoć. Lideri BiH moraju učiniti isto.  

Autor: Clint Williamson,

(ambasador SAD za pitanja ratnih zločina)

 

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.