Ramazanski ders

Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj knjizi, Kur'anu, poziva nas na međusobno opominjanje i savjetovanje, te obavještava da će ono koristiti onima koji vjeruju. Rekao je Svevišnji Allah:

‘Ti opominji – savjetuj, a opomena će, doista, koristiti vjernicima.” (Ez-Zarijat, 55.) 

Postupajući po ovom ajetu, u ovom tekstu podsjetit ćemo se na neke činjenice, svima nama dobro poznate, kako bismo predstojeći blagoslovljeni mjesec ramazan iskoristili na što bolji način.

 

PRVI ZLATNI SAVJET

Na samom početku, prije bilo čega drugoga, ne bismo trebali zaboraviti da zahvalimo Uzvišenom Allahu na tome što nas je poživio do ove velike sezone dobra, što nam je omogućio da u zdravlju i veselju doživimo ovaj mubarek – blagoslovljeni mjesec ramazan.

Zahvalnost Allahu je svojstvo najodabranijih Allahovih robova, Njegovih poslanika.

Uzvišeni Allah, kada govori o Ibrahimu, a.s., opisuje ga na sljedeći način: ”Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na Pravi put izveo” (Pčele, 120 – 121).

I ne samo to, Uzvišeni Allah naređuje Svom najodabranijem robu da bude zahvalan, pa kaže: ”A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti. Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan! (Skupovi, 65 – 66)

Zaista se tako ponašao i Allahov Poslanik, toliko je ibadetio da su mu noge oticale od dugog stajanja u namazu, pa kada je upitan o tome, kazao je: ”A zar da ne budem zahvalni Allahov rob.” (Buharija i Muslim od Mugire ibn Šu'be, r.a.)

I na kraju, to je naredba Uzvišenog Allaha svim vjernicima: ”O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!” (Krava, 172.)

Također, trebamo znati da se koristi zahvale Uzvišenom Allahu vraćaju nama, a Njemu, subhanehu ve te'ala, nije to potrebno. Rekao je Uzvišeni Allah:  ”A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: ‘Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.”‘ (Lukman, 12.)

Da spomenemo samo neke činjenice, svima nama dobro poznate, koje nam ukazuju na veličinu blagodati kojima nas je Uzvišeni Allah počastio.

Koliko je ljudi koji su zajedno sa nama postili prethodni ramazan, a ovog ramazana oni nisu sa nama? Šta bi oni dali, koliko bi platili, da imaju priliku da još jedan ramazan provedu u ibadetu i da na konto svojih dobrih djela pridodaju mnogo toga.

Koliko je onih koji su prošle godine mogli da poste mjesec ramazan, dok ove godine zdravstvene prilike im to ne dozvoljavaju?

Koliko je onih koji ne znaju ni koji je dan, a kamoli da znaju kada je nastupio mjesec ramazan, kada je sehur, a kada iftar, zato što su zatvoreni – nerijetko bespravno – u samicama u kojima ne znaju ni koji je dan, ni kada svane ni kada se smrkne?

Koliko je onih koji, povrh velike želje da poste, ne mogu postiti, jer jednostavno ne posjeduju ono čime bi sehurili niti ono čime bi iftarili, odnosno njihov cijeli život je post?

Koliko je onih koji ne mogu postiti jer im bezbjednosna situacija to ne dozvoljava, koji umjesto da slušaju sehurske i iftarske ezane, slušaju plotune VBR-ova, slušaju granatiranje neprijateljske avijacije, helikoptera, očekuju upade neprijateljske vojske u kuću?

Koliko je onih koji ne znaju kada nastupa mjesec ramazan, niti imaju namjeru da ga poste? Koliko je onih koji će i u ovom mubarek mjesecu pokazati da su toliko daleko od Allaha, od morala, od insanstva, da kada bismo napravili komparaciju između  njih, njihovog ”modernog” ponašanja i stvorenja koja nemaju razuma – životinja, vidjeli bismo da su ih životinje pretekle u mnogo čemu.

Pa zar ne bismo trebali biti zahvalni Allahu na svim blagodatima koje uživamo: uputa na prvom mjestu, mir, sloboda, zdravlje, sigurnost, posjedovanje uvjeta za post.

Kako iskazati svoju zahvalnost Uzvišenom Allahu?

Jednostavno, činjenjem onoga što nam je naredio i ostavljanjem onoga što je zabranio. Odlukom da ćemo postiti cijeli mjesec ramazan, na način kako to od nas traži ova vjera.

DRUGI ZLATNI SAVJET

Da bi insan bio svjestan veličine Allahovih blagodati prema njemu, treba da se na trenutak prisjeti vrijednosti mjeseca koji je pred nama.

Sjetimo se samo hadisa koji govore o vrijednosti posta mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ”Ko isposti ramazan, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi.”

U drugom hadisu je kazao: ”Ko provede mjesec ramazan u kijamu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi.”

U trećem hadisu je kazao: ”Ko provede noć Lejletul-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi.” (Buharija i Muslim)

Svima je poznat hadis Ka'ba ibn Udžre, r.a., u kojem je spomenuo da je Allahov Poslanik jedne prilike kada se penjao na minber na prvoj stepenici kazao: ”Amin”, pa je isto to kazao na drugoj i trećoj stepenici. Kada je sišao, ashabi su začuđeno upitali Poslanika zašto je govorio te riječi, pa im je rekao: ”Došao mi je Džibril, a.s., kada sam bio na prvoj stepenici i kazao: ‘Neka je daleko onaj koji doživi ramazan a ne bude mu oprošteno’, pa sam rekao amin. Kada sam bio na drugoj stepenici, rekao mi je: ‘Neka je daleko onaj u čijem prisustvu budem spomenut a ne donese salavat na mene’, pa sam rekao amin. Kada sam bio na trećoj stepenici, rekao mi je: ‘Neka je daleko onaj ko doživi starost roditelja ili jednog od njih, a oni ga ne uvedu u Džennet’, pa sam kazao amin.” (Hakim, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u ”Sahih Et-Tergibu”)

Svi znamo za hadis: ”Kada nastupi ramazan, otvore se vrata Dženneta, zatvore se vrata Džehennema, a šejtani se povežu u lance.” (Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a.)

Allahu ekber, vrata Dženneta samo što se nisu otvorila, vrata Džehennema zatvorila, ima li onih koji žele da kupe kartu? Ima li onih koji žele da kupe kartu dok nije prošlo sezonsko sniženje, ramazanski popust?

To je mjesec u kojem je noć Lejletul-kadr, noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Ibadet u njoj vredniji je od ibadeta u drugih hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Kazao je Uzvišeni Allah: ”Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadr – a šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i D‍žibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (Noć kadr, 1 – 5.)

Mnogo je drugih argumenata koji potvrđuju vrijednost mjeseca ramazana i njegovo mjesto kod muslimana, i to su stvari većinom nama poznate, ali je malo onih koji razmišljaju o veličini obećanih i spomenutih nagrada.

Kada se nama govori o Džennetu, kao da ne shvatamo da je  u pitanju vječna nagrada, vječno uživanje, vječni užici!

Kada se govori o oprostu grijeha, mi kao da smo meleki i da za tom tematikom nemamo skoro nikakve potrebe, a Allahov Poslanik nam je potvrdio činjenicu da smo svi grješni, i da nam je svima potrebna Allahova milost, Njegov oprost. Svi smo mi svjedoci da svakodnevno počinimo mnogo grijeha, stoga je mjesec ramazan jedna veoma dobra prilika da se riješimo tog bremena, koje sigurno neće biti poželjno na Sudnjem danu.

S druge strane, u tom mjesecu je jedinstvena prilika da učinimo djela s kojima ćemo preteći narode koji su živjeli prije nas, koji su živjeli mnogo duže od nas. Ibadet u Noći kadr vredniji je od ibadeta u drugih hiljadu mjeseci u kojima nema te noći.

Pa zar se za ovakvu veliku sezonu dobra ne bi trebalo maksimalno pripremati?!

Mnogo toga nam je potrebno kako bismo ovu sezonu kvalitetno iskoristili.

Na početku, prije svega treba da se podsjetimo na propise koji se vezuju za poglavlje posta, kako u neznanju ne bismo počinili nešto što nas može skupo koštati, kao naprimjer da čovjek spolno opći sa ženom u toku dana u mjesecu ramazanu a bio je od onih koji su obavezni postiti. Takva osoba prvo mora napostiti taj dan, pa izdvojiti iskup, a to je oslobađanje roba, ako to ne može, treba postiti šezdeset dana uzastopno, ako ni to ne može, onda treba  nahraniti šezdeset siromaha.

Također, čovjek se mora potruditi da ne čini grijeh koji će sigurno umanjiti nagradu posta, kao što je ogovaranje, laganje, prevara, gledanje u ono što nije dozvoljeno itd.

Allahov Poslanik je kazao: ”Koliko je postača koji od svoga posta nemaju ništa osim gladovanja, koliko je klanjača koji od svoga namaza nemaju ništa osim budnosti.” (Ibn Madže, Nesai, Ibn Huzejme od Ebu Hurejre, r.a., a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

U drugom hadis kazao je Allahov Poslanik: ”Ko ne ostavi lažni govor i postupanje po njemu, Allahu nije potrebno da ostavlja hranu i piće.” (Buharija od Ebu Hurejre, r.a.)

Da ne govorimo o tome koliko smo daleko od ovih smjernica Allahovog Poslanika, koje su izrečene prvim generacijama i svima onima koji su došli poslije njih!

TREČI ZLATNI SAVJET

Čvrsta odluka da ćemo se maksimalno potruditi da ispostimo cijeli mjesec, tako da ako bi nam se nešto desilo u toku mjeseca, mi ćemo kod Gospodara imati nagradu kao da smo ispostili cijeli mjesec. Mnogo je argumenata koji ukazuju na bitnost čovjekove odluke u životu, a što potvrđuju riječi Allahovog Poslanika:

 ”Ko bude iskreno tražio od Allaha smrt na Njegovom putu, Allah će mu dati stepene šehida pa makar umro na postelji.” (Tirmizi, Ebu Davud, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

 ”Vi niste prešli niti jednu dolinu, niti odabrali neki put a da određene osobe iz Medine nisu učestvovale s vama u nagradi, njih je spriječio validan razlog da krenu s vama u boj.” (Ibn Madže, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

 ”Kada se razboli Moj rob ili otputuje, njemu se upisuje isto ono što je radio dok je bio zdrav i prije putovanja.” (Buharija)

 ”Ko bude prakticirao klanjati namaz noću, pa ga prespava, to mu je Allahova sadaka, a njemu se upiše nagrada za namaz.” (Nesai, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

ČETVRTI ZLATNI SAVJET

Čuvaj se, brate, dugačke nade i odgađanja činjenja dobrih djela. Vjernik bi trebao da bude svjestan da kako god smo danas na vratima ovog velikog mjeseca, ove velike sezone dobra, tako će za koji dan doći vijest da je sutra dan Bajrama.

Prije nego što počne ramazan trebamo se dobro pripremiti za njegovo nastupanje, trebamo od samog početka ramazana provoditi vrijeme u ibadetima, kako ne bi došao Bajram a mi još u nekom gafletu i nemaru, nesvjesni gdje i u kojem vremenu živimo.

Ako na sve to pridodamo činjenicu da trebamo biti svjesni da nam niko ne može garantovati da ćemo živjeti do sljedećeg ramazana, to bi trebalo da nam bude dovoljno da se maksimalno potrudimo da pokupimo sve bonuse u ovom mjesecu.

Mnogo je nas koji su, kada se završio prošlogodišnji ramazan, shvatili da su slabo iskoristili tu sezonu dobra, te su poželjeli da ramazan potraje. Evo, prilika nam se ponovo ukazuje, ali ne dozvolimo da nas zmija ujede dva puta iz iste rupe, jer Poslanik je rekao: ”Vjernik neće biti ujeden iz jedne rupe dva puta.” (Buharija i Muslim)

Ako smo prokockali prošlogodišnji ramazan, i nismo znali da li ćemo doživjeti sljedeći, pa smo ga evo doživjeli, nemoj da to ponovimo i ove godine.

(E.Pezic, minber.ba)

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.