Iz Udruženja “Žena-žrtva rata”

Udruženje “Žena-žrtva rata” oglasilo se danas saopćenjem za javnost u kojem navodi da “raspolaže informacijama da se predmeti svrstani u kategoriju “A” standardnim oznakama haškog tužilaštva, a shodno Pravilima puta Rimskog sporazuma, bez kriterija i kontrole prebacuju između kantonalnih i okružnih tužilaštva”.

“Na ovu još jednu neprihvatljivu pojavu su nam ukazale i žrtve zločina i svjedoci iz predmeta Tužilac protiv ratnih zločinaca br. predmeta KT-5/02 iz Višegrada, a od Ureda tužioca Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije aktom br. 025290/GB/RR613 od 17. januara 2002. godine”, saopćeno je iz Udruženja “Žena-žrtva rata”.

 

Naime, prema tvrdnjama žrtava predmeti pod br.: KT-12/98, KT-9/92, KT-10/02, KT-12/02 i KT-5/02 je bez ičijeg znanja i odobrenja prebačen iz Državnog tužilaštva u Kantonalno tužilaštvo Goražde, a zatim iz Kantonalnog tužilaštva Goražde u Tužilaštvo Istočno Sarajevo – RS i na taj način su se svjedoci izložili otkrivanju identiteta i cijeli slučaj je dospio u ruke onih koji su posredno uključeni u teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, a glavni kantonalni tužilac je bio Lazar Draško inače ratni zločinac, navodi se u saopćenju.

Udruženje intenzivno prikuplja sve relevantne informacije i o drugim istim ili sličnim slučajevima vezanim ne samo za Tužilaštvo Goražde nego i za područje BiH, navodi se u saopćenju.

Udruženje smatra da svi predmeti pregledani od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju – Tribunala (ICTY), shodno pravilima Rimskog sporazuma moraju biti prioritet u radu i u isključivoj nadležnosti Suda BiH, a ne nikako u rukama tužilaštava bilo na lokalnom ili entitetskom nivou.

 

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.