BiH potpisala SSP sa EU!

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, evropski komesar za proširenje Olli Rehn i ministar vanjskih poslova Slovenije Dimitrij Rupel, čija zemlja predsjedava EU-om, u prisustvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića, ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja i visokog predstavnika EU za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku Javiera Solane, potpisali su danas u Luxembourgu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU.

Sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme s ciljem doprinosa ekonomskoj i političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine.

 

Sklapanjem Sporazuma, BiH će zahvaljujući “evolutivnoj klauzuli” potvrditi status zemlje potencijalnog kandidata.

SSP na odgovarajući način uređuje odnose Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom u sva tri stuba Unije (Evropska zajednica, ekonomske politike i zajedničko tržište, zatim zajednička vanjska i sigurnosna politika, te pravosuđe i unutarnji poslovi).

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sastoji se od 10 poglavlja. To su opća načela, politički dijalog, regionalna saradnja, slobodno kretanje roba, kretanje radnika, poslovni planovi, pružanje usluga, kapital, zatim usklađivanje prava, provedba prava i pravila tržišnog natjecanja, pravosuđe i unutrašnji poslovi, oblici saradnje, finansijska saradnja, te na kraju institucionalne, opće i završne odredbe.

Po značaju odredaba koje se bave pitanjem trgovine mnogi smatraju SSP i trgovinskim sporazumom.

Potpisivanjem Sporazuma BiH počinje da otvara svoje tržište, odnosno da smanjuje i ukida carine na dogovorene grupe proizvoda. Prije svega, ukidanje carina u najbržem vremenskom roku je predviđeno za sirovine iz Evropske unije za kojim postoji potreba u BiH i drugim proizvodima gdje BiH nema mogućnost daljneg razvoja.

Najveći stupanj zaštite će zadržati određeni poljoprivredni proizvodi, a neki će čak biti zaštićeni i nakon isteka prijelaznog perioda od šest godina.

S obzirom da je Sporazum mješovitog karaktera, da bi stupio na snagu u potpunosti mora biti potvrđen (ratificiran) u svim parlamentima zemalja članica, Evropskom parlamentu i Parlamentu BiH.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH je stupila u prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom. Zadatak BiH je da provede dogovorene odredbe iz Sporazuma i da nastavi sa svojim aktivnostima i ispunjavanju kriterija za punopravno članstvu.

(Sarajevo-x)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.