CIKBiH ovjerio 64 političke stranke i 183 nezavisna kandidata

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIKBiH) danas je ovjerila 64 političke stranke za učešće na lokalnim izborima u oktobru za one izborne jedinice za koje su ispunile uvjete propisane zakonom i 183 nezavisna kandidata.

Također, CIKBiH danas je ovjerio prijave 27 političkih stranaka, 19 nezavisnih kandidata, 11 udruženja građana za učešće u izborima za predstavnike nacionalnih manjina u izbornim jedinicama kojima su statutom utvrđena, odnosno zagarantirana mjesta za predstavnike nacionalnih manjina u općinskim vijećima/skupštinama opština.

 

Portparolka CIK-a BiH Maksida Bajramović je danas na pres-konferenciji u Sarajevu kazala da je CIK utvrdio da određene političke partije imaju nedostatke u podnesenim prijavama te im je ostavio rok od 48 sati od prijema obavijesti CIK-a da otklone te nedostatke i nepravilnosti.

Prema njenim riječima, Penzionerska stranka Republike Srpske i Narodna bošnjačka stranka nisu dostavile dokaz o upisu političke organizacije u registar političkih organizacija kod nadležnog organa.

Rok od 48 sati ostavlja se za Stranku demokratske aktivnosti A – SDA, Socijaldemokratsku uniju 2002 BiH, Srpsku demokratsku stranku 1990 – Izvorna, Srpsku narodnu radikalnu stranku Republike Srpske da izvrše izmjenu naziva političke stranke jer može dovesti u zabunu birače, s obzirom na to da već postoje ranije registrirani politički subjekti sa sličnim nazivom.

Dokaz o uplati iznosa takse za ovjeru za učešće na izborima nisu dostavili Demokratski narodni savez i Zeleni BiH, dok Demokratska stranka invalida BiH nije podnijela prijavu pod istim nazivom pod kojim se registrirala kod nadležnog organa pa se i njoj ostavlja rok od 48 sati da otkloni ovaj nedostatak.

Političke stranke koje imaju dva ili više nedostataka u prijavi za ovjeru su: Demokratski centar BiH, Srpska stranka Republike Srpske te Penzionerski demokratski savez Banja Luka.

Bajramović je kazala da je za 34 političke stranke utvrđen i nedostatak nedovoljnog broja potpisa podrške birača te im se također ostavlja rok od 48 sati da otklone te nedostatke.

Prema njenim riječima, CIK je danas odbio ovjeru učešća na lokalnim izborima BH Slobodnim demokratima, a razlog je Odluka CIK-a BiH kojom je izrečena administrativna mjera kojom se uskraćuje pravo političkoj stranci da se kandiduje na izborima zbog nedostavljanja godišnjeg finansijskog izvještaja za 2006. u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija.

Iz istog razloga odbijena je prijava ovjere za učešće na predstojećim izborima i Bosanskohercegovačkoj stranci prava, a prijava je odbijena i Hrvatskoj čistoj stranci prava dr. Ante Starčević jer nije podnijela prijavu na način i u roku propisanim Izbornim zakonom BiH, prijava je dostavljena izvan roka.

Centralna izborna komisija BiH je odbila prijavu učešća na lokalnim izborima i za pet nezavisnih kandidata: Božo Kostić, Duško Paravac i Siniša čorđević jer nisu podnijeli prijavu na način i u roku propisanim Izbornim zakonom BiH, te Milenko Vrhovac i Alaga Alimanović jer nisu registrirani birači u općini za koju su podnijeli prijavu.

“Nakon što završimo ovjeru političkih stranaka počinje teći rok za one političke stranke i nezavisne kandidate, ukoliko žele, imaju pravo po zakonu, da podnesu prijavu za ovjeru koalicija, odnosno listi nezavisnih kandidata za učešće na izborima“, kazala je Bajramović.

Podsjetila je da je 23. maja istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja građana i grupa građana za učešće na lokalnim izborima u BiH. Prijavu su podnijela 373 politička subjekta i to: 84 političke stranke, 277 nezavisnih kandidata, 11 udruženja građana te jedna grupa građana od 40 osoba.

Rok do kojeg Centralna izborna komisija treba završiti provjeru i ovjeru političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete je 7. juni.

 

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.