Prijedlozi za konferenciju o logoru smrti Omarska

Inicijativni odbor za formiranje Fondacije “Memorijalni centar Omarska” namjerava početkom augusta organizovati međunarodnu konferenciju posvećenu logoru smrti Omarska. Predlozeni datum održavanja je 4. august 2008.godine u Prijedoru, a pored iznošenja do sada utvrđenih činjenica o logoru smrti Omarska konferencija će najvećim dijelom biti posvećena uspostavi memorijala.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije i pojedince da učestvuju u kreiranju ove konferencije.

U ovom trenutku od vas očekujemo da predložite učesnike za koje vi smatrate da bi mogli dati svoj doprinos radu konferencije. Pošto za planirane učesnike iz lokalne zajednice već imamo podatke i kontakte onda vaše prijedloge usmjerite na organizacije, institucije i institucije van Prijedora.

Svaki vaš prijedlog bi trebao sadržavati precizan naziv institucije, organizacije ili pojedinca koje predlažete. Dobro bi nam došao i kontakt ili web site ukoliko posjedujete takvu informaciju. I na kraju da date kratko obrazloženje na koji način mislite da bi vaš prijedlog doprinio radu konferencije.

Također od vas očekujemo da iznesete svoje prijedloge na koji način da se obezbijede finansijska sredstva za pokrivanje troškova ove konferencije.

Vaše prijedloge možete ostavljati uz ovaj tekst tamo gdje bude objavljen ili na e-mail adresu:
mcomarska@gmail.com

Inicijativni odbor za formiranje fondacije “Memorijalni centar Omarska”

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.