OTVORENO PISMO:VISOKOM PREDSTAVNIKU GOSP. LAJČAKU

 

Kao novoformirana politička organizacija «NGI Kozarac» je stranka građanske proevropske orijentacije. Stranka je nastala kao potreba u iznalaženju drugačijih puteva rješavanja mnogih nagomilanih problema u razvoju, kako BiH, tako I lokalne zajednice.

Dosadašnje strukture tripartitne nacionalne vlasti su se pokazale nesposobne da postignu konsenzus oko ključnih pitanja koja su od zajedničkog interesa svih naroda i građana BiH, što onemogućava reformska rješenja koja bi dovela do bržeg približavanja Evropskoj uniji. Propuštene su mnoge prilike da se BiH usmjeri putem programirane obnove ekonomije i života uopće, koristeći vlastite raspoložive potencijale, kao i pomoć međunarodne zajednice.

Uloga međunarodne zajednice u poslijeratnom periodu je presudna i opće poznata. Mnoge aktivnosti i odluke međunarodne zajednice kod građana BiH su izazvale revolt, frustracije i nezadovoljstvo. Jedna od posljednjih je otezanje sa potpisivanjem sporazuma o pridruživanju sa EU, dok se drugima u regionu taj sporazum objeručke nudi bezuslovno.

Posebno ističemo i cijenimo značajnu ulogu Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Ne bismo ovom prilikom o vašim prethodnicima na toj značajnoj poziciji. Vaše imenovanje i postavljanje na mjesto Visokog predstavnika pobudilo je nadu kod mnogih građana BiH, da ćete vi kao mlad, visokoobrazovan, hrabar i ambiciozan čovjek, koji jako dobro poznaje prilike u regionu, učiniti značajniji pomak, obzirom na vaše ovlasti. Svjesni smo svih opstrukcija i oponenata spram vas i vaših nastojanja.

Obzirom da je ovo godina izbora za lokalne organe vlasti, za očekivati je vruče ljeto u ambijentu političke neizvjesnosti. U takvom ambijentu i vaša uloga će biti od izuzetnog značaja i posebne važnosti.

Putem sredstava javnog informisanja smo saznali za vašu posjetu opštini Prijedor, kojoj pripada šire područje Kozarca.

Vama su sigurno dobro poznati događaji i stradanja Bošnjaka na ovom području, a posebno Kozarčana u ljeto ‘92 godine.

Vjerovatno vam je poznato da je Kozarac, koji je bio porušen do temelja, najveće povratničko naselje u BiH i simbol povratka na svoje, koji podržava međunarodna zajednica i Vi osobno. Važno je istaknuti da je povratak na svoje, ostvaren uz pomoć međunarodne zajednice, ali prije svega zahvaljujući hrabrosti, upornosti, vlastitom radu i sredstvima Kozarčana.

Zbog svega naprijed navedenog, neugodno smo iznenađeni da nismo bili u prilici i mogućnosti prisustvovati skupu u Prijedoru čiji ste bili gost, jer nas nitko od organizatora nije obavijestio, niti pozvao.

Očigledno je da određeni politički vlastodršci ne misle da smo dobrodošli na slične skupove i tribine, kako se ne bi čuo naš glas. Glas nezadovoljstva građana, zbog nagomilanih problema koje nitko iz struktura vlasti ozbiljno ne doživljava.

Nagomilani problemi se prije svega ogledaju u izuzetno lošoj komunalnoj infrastrukturi: problemi sa vodom i kanalizacijom, niskonaponskom mrežom i rasvjetom, lošim stanjem puteva itd. Poseban problem je nemogućnost ravnopravnog pristupa pri zapošljavanju Bošnjaka povratnika.

Svi naprijed navedeni problemi s kojima se susreću povratnici imaju za posljedicu ponovni odlazak sa ovih prostora, prije svega mladih, radno sposobnih.

O kakvoj se to onda evropskoj perspektivi BiH može razgovarati. Dok god u taj proces ne budu uključeni relevantni faktori na nivou BiH, ali posebno na lokalnom nivou evropske perspektive BiH nisu svijetle i izvjesne.

Nadamo se da nas lokalna vlast i njihovi trabanti neće ubuduće zaobilaziti u sličnim prilikama, jer kao relevantan faktor imamo što reći vlasti i javnosti.

Isto se tako nadamo, da ćete nekom drugom prilikom naći vremena i mogućnosti posjetiti najveće povratničko mjesto u BiH.

S poštovanjem,

NGI KOZARAC
Prof. Nihad Foric

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.