“Prevod Dejtonskog sporazuma ili nova provokacija SNSD-a?”

“Imam dojam, ali to ne mora značiti da sam u pravu, ako bi se Aneks IV ratifikovao u Parlamentu BiH, da bi se on de fakto priznao kao Ustav BiH”. Ovim riječima je Krešimir Zubak, učesnik dejtonskih pregovora komentarisao zahtjev Milorada Živkovića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH predsjedavajućem Predsjedništva BiH Harisu Silajdžiću da pokrene inicijativu za ratifikaciju Dejtonskog sporazuma u Parlamentu BiH.

Živković je taj zahtjev zvanično poslao u petak.

 

Krešimir Zubak kaže da Aneks 4. Dejtonskog sporazuma sad nosi naziv “Ustav”, ali da je on, zapravo, dio mirovnog sporazuma i prelazno rješenje, piše dnevni list “San”.

“Mislim da u pozadini svega stoji želja da se kaže “evo ratifikovali smo, prihvatili smo to kao svoj Ustav”. Ovakav kakav je, on je manjkav, dio je mirovnog plana, Parlament ga nije usvojio i nema karakter Ustava u pravom smislu riječi”, istakao je Zubak.

Sa druge strane, ako Živković misli samo na to da se u Parlamentu utvrde službene verzije prijevoda na tri jezika, Zubak se sa njim slaže i smatra da je to nužno.

“Svi dosadašnji prevodi nisu verifikovani. Svako je prevodio onako kako je želio. Zbog toga, između ostalog, imamo različitih tumačenja Ustava. Što se tiče utvrđivanja službenih verzija prijevoda na tri jezika, to je u redu i kao takve treba ih objaviti u Službenom listu BiH. Ali, to nije ratifikacija. To je nešto sasvim drugo. Ako Živković pod ratifikacijom podrazumijeva da ga usvojimo u Parlamentu, onda to nije dobro i to nije u redu”, kategoričan je Zubak.

U pismu koga je Živković u petak zvanično uputio Silajdžiću, na početku se podsjeća da se u zadnje vrijeme vodi rasprava o sudbini originalnog primjerka Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali da je on “više od toga zabrinut informacijom da je i prijevod ovog dokumenta pretrpio tehničke izmjene od OHR-a”.

“Imajući u vidu obavezu BiH prema sporazumu o prevodima iz Pariza 1995. godine, te ozbiljnost situacije koja može nastati ako se ne raščisti ovaj nedopustiv administrativni nemar, shvatajući bizarnost novonastale situacije, složićete se sa mnom da je daljnje komplikovanje ovog pitanja neodrživo. Istovremeno, a u skladu sa ovlaštenjima koja propisuju Član IV/ 4 pod a i d, Član V/ 3 pod d i h Ustava BiH, te Član 27 pod a i k Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta BiH, očekujem od vas da nam dostavite kopiju originala i službeni prijevod Aneksa IV na jezicima koji se koriste u BiH”, navodi Živković.

Čelnik Parlamenta smatra “da je svrsishodno pokrenuti postupak za davanje saglasnosti za ratifikaciju Dejtonskog sporazuma u BiH u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu zaključivanje međunarodnih sporazuma i za sva vremena odagnati sumnje u vezi sa vjerodostojnosti Dejtonskog sporazuma na kojem i počiva BiH”.

Ovaj potez SNSD-a poslanik SDA u Parlamentu BiH Šemsudin Mehmedović ocijenio je provokativnim.

“Oni znaju šta to znači! Dejtonski sporazum je bio na ratifikaciji u tadašnjoj Skupštini RBiH i mislim da nema potrebe za bilo kakvim daljim procedurama kada je u pitanju Parlament. Međutim, oni dodatno žele da komplikuju politički ambijent u BiH. U suštini, ništa time ne bi dobili, a izgubio bi se i minimum saglasnosti u zajedničkom radu Parlamenta i smatram da takve provokacije ne vode ničemu”, kaže Mehmedović.

Portparol OHR-a Mario Brkić kaže za list “San” da je “Ustav pravno na snazi od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir, te njegov trenutni status ne predstavlja bilo kakav problem pravne prirode”.

“Naravno, ako se domaći organi dogovore da ratifikuju i prevedu sporazum, niko se tome neće protiviti”, kaže Brkić.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.