Evropska unija pokazala da vjeruje u BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i direktor za zapadni Balkan Generalne direkcije za proširenje EU Pierre Mirel potpisali su jučer Okvirni sporazum o pravilima saradnje za provedbu finansijske podrške Evropske komisije BiH u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Ovim sporazumom Evropska komisija će osigurati BiH u vidu grantova pola miliona eura putem IPA programa za period od 2007. do 2011. godine.

 

Cilj ovog instrumenta je da pomogne BiH u procesu evropskih integracija te provedbi neophodnih reformi da bi ispunila uvjete za članstvo u EU.

Samo nekoliko sati nakon potpisivanja ovog važnog sporazuma, Predstavnički dom BiH jučer je usvojio dva zakona koji se odnose na reformu policije.

S ciljem ispunjavanja obaveza potrebnih za parafiranje i potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, polazeći od opredjeljenja koja su utvrđena u akcionom planu Mostarske deklaracije, prijedlogom zakona o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH, predloženo je osnivanje državnih tijela za nivo BiH i to: direkcije za koordinaciju policijskih tijela, agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i agencije za policijsku podršku kao upravnih organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti.

Prijedlogom zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH se predlaže osnivanje državnih tijela za nivo BiH i to: nezavisnog odbora, odora za žalbe policijskih službenika i odbora za žalbe građana kao nezavisnih i nadzornih tijela policijske strukture BiH.

(Sarajevo-x)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.