“Tako mi zore, i deset noci…”


Kad je Ibrahim as završio gradnju Kabe, Allah mu je naredio da obznani ljudima hadž. Ibrahim je tad zapitao Allaha: O, Allahu! Kako ce moj glas doci do svih tih ljudi?

Allah mu je tad rekao da je njegova dužnost da samo objavi hadž, a da je na Allahu da ucini da poziv stigne svim ljudima. Ibrahim as se tad popeo na Arafat i povikao najjacim glasom: O, ljudi! Allah vam je zasigurno propisao hadž, pa obavljajte ga!

Allah je objavio u Kuranu: I oglasi ljudima hadž! Dolazice ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazice iz mjesta dalekih.(22;27). Od tada pa do dana današnjeg, milioni i milioni muslimana se odazivaju pozivu poslanika Ibrahima as.

U Kur'anu, Uzviseni Allah kaze: “Tako mi zore, i deset noci…” (El-Fedzr, 1-2).

Mnogi ucenjaci rekli su da se ovo odnosi na prvih deset dana Zul-Hidzeta, a cinjenica da se Allah njima kune znaci da su ti dani zaista znacajni i vrijedni paznje svakog muslimana.

Poslanik (s.a.w.s.) kaze: “Nema dana u kojima je ucinjeno dobro djelo Allahu draze od o­nih u zul-hidzetu, tj. u prvih deset dana zul-hidzeta”. Ashabi upitase: “Zar i od borbe na Allahovom putu? Muhammed a.s. rece: “I od borbe na Allahovom putu, osim covjeka koji izadje da se bori zalazuci svoj zivot i svoj imetak, pa zrtvuje i jedno i drugo.” (Hadis prenosi Buhari)

Neki od preporucenih ibadeta u toku ovih dana ukljucuju:

Post – Receno nam je da radimo dobra djela tokom ovih dana, a post je jedan od najboljih djela, kao sto stoji u kudsi hadisu: ‘Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu,osim posta, koji je Moj i Ja nagradjujem za njega.’ (Buhari).

Takodjer, Allahov Poslanik je rekao: “Nema roba koji posti i jedan dan u ime Allaha, a da mu Allah za svaki dan njegova posta ne udalji lice od vatre za sedamdeset godina hoda.”

Nocni namaz (Qiyam al layl)

Poslanik (s.a.w.s.) je rekao da je dobrovoljni post u svakom od ovih dana ravan dobrovoljnom postu jedne godine, a dobrovoljni namaz u svakoj njegovoj noci je ravan dobrovoljnom namazu u noci Lejletul-Kadr. (Tirmizi)

Izgovaranje sto vise ‘La illahe illa Allah’, ‘Allahu Ekber’, ‘Elhamdulillah’.

Abdullah ibn ”˜Umar (neka je Allah zadovoljan s njim i njegovim ocem) prenosi da je Poslanik (s.a.w.s.) rekao: “Nema vrijednijih dana kod Allaha, niti je u nekim drugim danima Allahu drzae cinjenjenje dobrih djela kao u prvih deset dana zul-hidzeta. Zbog toga, u tim danima cesto izgovarajte ‘La ilahe illa Allah’, ‘Allahu Ekber’ i ‘Elhamdulillah’.” (Ahmed)

Pokajanje (Tewba) : Iako se pokajanje treba ciniti uvijek, srca ljudi se okrecu ibadetu vise u ovim posebnim danima, tako da je vazno traziti oprost u ovim danima (kao i u drugim), a pokajanje zajedno sa dobrim djelima ucinjenim u ovim danima moze insaAllah dovesti do reformacije kod muslimana da ne ponavljaju svoje grijehe i nastave ciniti dobra djela.

Arafat, deveti dan mjeseca Zul-Hidzdzeta, najvazniji je dan cijele godine.

Strogo je preporucen post tog dana (za o­ne koji ne obavljaju Hadzdz), jer nam je Poslanik(s.a.w.s.) porucio da post na dan Arefata brise grijehe iz godina koja je prosla i godine koja dolazi. ( Muslim)

Nema dana u kojem sunce izade a da je draži Allahu od dana Arefata.


Kaže Resul savs: Nema dana u kojem Allah oslobada više od svojih robova iz Vatre, kao na dan Arefata. I On im se zaista približi, i ponosi se sa njima pred melecima, rijecima: Å ta oni traže? (Muslim).

A u drugom hadisu: Zaista se Allah ponosi ljudima na Dan Arafata pred stanovnicima nebesa, sa rijecima: Pogledajte moje robove koji su mi došli nepocešljani i prašnjavi.

Drugi hadis nam govori da se na dan Arafata oprasta o­nima koji paze na svoj sluh, vid i jezik. Arafat je, takodjer, najbolji dan za citanje Kur'ana.

Deseti dan Zul-Hidzdze je kurbanski bajram, a tog dana je post zabranjen. Svi muslimani treba da iskoriste ove posebne prilike koje nam je podario Allah i da ih ne propuste.

Abdullah ibn Mubarek prenosi: Otišao sam Sufjanu ibn Ujejnu, na Dan Arafata. Našao sam ga gdje kleci, ruke digao prema nebu, a suze mu kvase obraze i bradu. Okrenuo se kad me vidio, pa sam ga upitao: Medu ljudima koji su se ovdje sakupili na hadžu, koji je od njih u najgorem stanju? Kaže: Onaj koji misli da mu Allah nece oprostiti.

Samo Allah zna kada cemo umrijeti, tako da bi trebalo da se potrudimo zasluziti sto vise nagrada, narocito o­nim danima kada je nagrada mnogostruka. Nikad ne mislite da ste uradili dovoljno dobra, braco i sestre, jer nikad ne mozete uraditi dovoljno dobra u ime Allaha…

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.