Džuma…


“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Allah je spustio ljubav u srca vjernika i svojom milošću učinio da se zavole i postanu braća koja se vole samo radi Allahovog zadovoljstva, bez ikakvih bezvrijednih dunjalučkih interesa. Za ovu vječnu ljubav takmičili su se velikani, žrtvovani su životi, poklanjana velika bogatstva, da bi se osjetila ljubav koja nema kraja, ljubav kojom se hrane mu”™minske duše.

Onaj kome je uskraćena ova ljubav, ubraja se među mrtve, iako hoda po zemlji, a onaj koji je ovu ljubav imao pa je prodao za ovaj svijet, takav je u moru zabluda. Njegovo srce sve hoće da pukne od okova, briga i bolova. (Ovo doktori posmatraju previjenih ruku, nemoćni.)

Vječna ljubav je duša imana, izvor činjenja dobrih djela. Ona donosi stanja i stepene koji prouzrokuju iskreno vjerovanje u Allaha, dž.š.

Islamski velikani su pokušali definirati tu vječnu ljubav. Definicija je mnogo, a izabrana je sljedeća:

“Ljubav je obaranje srčanog pogleda od svega mimo Allaha, Voljenog”.

Ebu Bekr es-Siddik, r.a, rekao je: “Ko bude okusio iskrenu ljubav prema Allahu, dž.š., On će ga odvratiti od trke za dunjalukom i bit će dušom otuđen od svih ljudi koji nemaju takvu ljubav”.

A Jahja bin Muaz veli: “Praška ljubavi draža mi je od sedamdeset godina ibadeta”.

Ova Ljubav direktno dolazi od Uzvišenog Allaha, Koji, obraćajući se Musau, a.s., kaže:

“… Ja sam učinio da te svako voli (Ja sam ti poklonio svoju ljubav) i (učinio) da rasteš pod okom Mojim” (Taha : 39).

Više je uzoraka zbog kojih vjernik biva počašćen ovom Ljubavlju:

”“ učenje Kur”™ana i duboko promišljanje o njegovom značenju,
”“ približavanje Allahu obaveznim dužnostima, farzovima i dobrovoljnim ibadetom,
”“ spominjanje Allaha u svakom momentu,
”“ posmatranje i svjedočenje prefinjene Allahove dobrote prema robovima,
”“ izbjegavanje svega što udaljava od Allaha,
”“ druženje sa onima koji iskreno vole Allaha, Poslanika i sve mu”™mine (vjernike).

Postoje tri stepena ljubavi prema Allahu, dž.š.:

”“ Ljubav koja prekida i odbacuje svaku vesvesu, lošu misao koja razara iman i prouzrokuje svađu među ljudima. Dakle, ljubav prema Allahu i zloba prema ljudima su dvije suprotnosti kao budnost (zikir) i nemarnost. U srcu mora prevladati ljubav nad svim vesvesama. Ko iskreno voli neće dopustiti mjesto lošim mislima u srcu. U srcu vjernika koji ovako postupa počinje se javljati slast i zadovoljstvo služenja svome Gospodaru. On će naići na veliku utjehu u bolestima i teškim situacijama.

”“ Ljubav kojom posmatra i svjedoči prevelike Allahove blagodati koje uživa, bilo vanjske ili unutarnje, a najveća blagodat je to što te je Allah odabrao nad ovolikim stvorenjima i učinio dostojnim da Ga ti spominješ i voliš.

”“ Ljubav koja podstiče da daješ prednost Allahu i Poslaniku nad svim stvorenjima i smatraš da su svi vjernici preči od tebe.

Mnogi ljudi se čude odakle tolika ljubav među vjernicima iz raznih krajeva, čak i kad se prvi put u životu sretnu. To nam Allah objašnjava:

“One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će sigurno voljenim učiniti” (Taha : 96).

U komentarima ovog ajeta stoji da će ih Allah zavoljeti i učiniti da se i oni međusobno vole i poštuju.

Herim bin Hajan kaže: “Kad god se rob srcem okrene Allahu, odmah Allah okreće srca mu”™mina prema njemu i počasti ga da sve mu”™mine voli i da bude milostiv prema njima”.

Ovo je mu”™minska ljubav koju je zagarantirao Allah. Mnogi ljudi bi voljeli pridobiti iskrenu ljubav svojih prijatelja, ali u većini slučajeva dolazi do razočarenja. Mnogi roditelji bi voljeli da im djeca uzvrate iskrenu ljubav i poštovanje. Dali bi svo bogatstvo da to dobiju. Ali, uzalud. Mnoge majke plaču zato što ih djeca ne obilaze. Njima nisu potrebne pare, zadovoljne su i sa malim, ali im je, zato, potrebna pažnja, blagost, lijepa riječ, potrebna im je ljubav.

Pa, gdje je nestala ta ljubav?

Zapostavljanjem vjere, ljubav je prebačena u aktovke.

Kako se može postići ova ljubav?

U 31. ajetu sure Ali Imran, obraćajući se Muhammedu, s.a.v.s., Allah, dž.š., kaže:

“Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti’ “.

I u podužem hadisu se navodi da Allah, kad zavoli svoga roba, isto to naredi Džibrilu i ostalim melekima, a učini i da tog roba zavole i svi ljudi. (11. Buharija, Muslim)

Evo i svijetlog primjera ashaba koji je silno volio Poslanika. Jednom je odsustvovao iz džemata na sabah-namazu. Poslanik je odmah upitao za njega. Ashabi su odgovorili da ne znaju. Onda su skupa otišli do njegove kuće, da ga obiđu. Zatekli su ga u postelji. Na Poslanikov upit zašto nije bio na sabah-namazu, ashab je odgovorio: “Božiji Poslaniče, davno sam se probudio i počeo sam razmišljati o tebi, tvome stepenu kod Allaha i mjestu na Onome svijetu. Poznajući sebe, svoje grijehe i slabosti, pobojao sam se da možda na Onome svijetu neću biti s tobom u društvu. Od plača i straha, noge su mi se oduzele i nisam bio u stanju doći”. Nakon toga je zaplakao i Poslanik i rekao: “Bit ćeš sa onim koga voliš”. (12. Buharija, Muslim, Tirmizi, Ahmed)

Zato, budeš li volio kafira, i bit ćeš s njim. Budeš li volio munafika, bit ćeš s munafikom. A budeš li volio vjernika, bit ćeš s njim. A svi mi volimo vjernike.

Među nama sigurno ima onih koji se nikako ne poznaju. Zato, upoznajmo se, zbližimo se i zavolimo u ime Allaha. Džamija je kuća u kojoj se sjedinjuju srca i rješavaju svi problemi.

Upoznajmo se na izlasku iz džamije, razmijenimo mišljenja i pozitivne rezultate, usmjeravajmo se ka istom cilju, jer je nama isti Allah, isti Poslanik ”“ Muhammed, s.a.v.s., ista Objava ”“ Kur”™an i ista Kibla. A isti cilj nas je i sastavio i svi zajedno, povezanih srca, putujemo ka Džennetu.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao u svojoj hutbi: “Zavolite svakog koga Allah voli. Volite Allaha iz dna duše i neka vam ne dosadi Njegovo spominjanje. I neka vam prema Njemu srca ne budu kamena. I nemojte mu ništa pripisivati. Bojte Ga se iskreno. Ono što govorite, potvrdite dobrim djelima i zavolite se Allahovom milošću”. (13. Ovu hutbu navodi Ebu Bekr El.Bakillani, u svojoj knjizi I'džazul-Kur'an, str. 130.)

Gospodaru naš, učini nas da budemo među onima koje voliš Ti, meleki, Poslanik i sva stvorenja. Amin!

(Sulejman Bugari)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.