U susret ramazanu…

U odnosu na druge mjesece u godini, Allah, s.v.t., je odlikovao ramazan sa mnogim vrijednostima i blagodatima. Između ostalog, odlikovao ga je time što je zadah iz usta postača draži Uzvišenom Allahu od mirisa miska, što za postače meleki mole sve dok ne završe svoj post, što u njemu Allah uljepšava Džennet i obveseljava ga dolaskom dobrih i pobožnih robova, njegovih budućih stanovnika, što se u njemu šejtani u lance okivaju i otvaraju se vrata džennetska, a zatvaraju džehennemska, što se postaču u noćima ramazana opraštaju njegovi grijesi, i što u njemu Allah potpuno oslobađa neke Svoje grješne robove od Vatre…

U mjesecu ramazanu se nalazi najveličanstvenija noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci! Kome bude uskraćena njena blagodat, takvome je uskraćeno veliko dobro! Uzvišeni Allah je rekao:“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur”™ana, koji je uputstvo ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla “ (El-Bekare, 185).

Poštovani brate i cijenjena sestro, kako ćemo provesti mjesec koji ponosno nosi sve ove odlike?

Kako su njegove dane i noći iskorištavali naši ispravni prethodnici (selefu-s-salih) koji su nam kao blistave zvijezde vodilje u shvatanju i razumijevanju islama?!

To su oni koji su živjeli u vremenu objavljivanja Kur'ana, koji su bili bliski i najbliži Poslanikovoj, sallallahu ‘alejhi ve selleme, uputi, i koji su najbolje razumijevali njegov put i njegov sunnet?

Da li znamo kakvo je bilo njihovo stanje u ramazanu?

Prije svega, oni bi jedni druge obveseljavali sa nastupanjem mjeseca Allahove milosti, a zbog svega što ramazan u sebi sadrži.

Radovali bi se kao što bi se radovao neko od nas kada bi bio svjestan da mu ponovo dolazi njegov voljeni i dragi gost sa svim veličanstvenim darovima i mnogobrojnim hajratima koje ljudski um ne može ni da pojmi, niti razum da obuhvati!

Molili su Uzvišenog Allaha šest mjeseci prije ramazana da ih poživi da ga dočekaju, a nakon što bi ga iskoristili, šest mjeseci poslije njega bi molili da im Uzvišeni primi njihova dobra djela kojima su požrtvovano hrlili!

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme:

”Došao vam je mjesec ramazan – mubarek mjesec! Allah vas je obavezao da u njemu postite. U njemu se otvaraju vrata Dženneta, a zatvaraju vrata Džehennema, i šejtani se okivaju! U njemu se nalazi noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, pa ko bude uskraćen njenog dobra, uskraćeno mu je (mnogo dobro)! “

Postili bi i nadali se obećanju kojeg je Uzvišeni Allah dao postačima!

Žudili bi za nagradama i visokim stepenima kod svoga Stvoritelja, shodno riječima Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme:

”Svako dobro djelo koje učini sin Ademov mu se računa kao deset sličnih učinjenih, pa sve do sedam stotina puta. Uzvišeni kaže: ‘Osim posta, jer je on zbog Mene i Ja ga posebno nagrađujem! Postač je ostavio svoju strast, svoju hranu i piće samo zbog Mene!’ Postač ima dvije radosti: radost pri iftaru i radost kada se susretne sa svojim Gospodarom. Zadah iz usta postača je draži Allahu od mirisa miska! “

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, je, također, rekao:

”Ko ramazan isposti vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni protekli grijesi! “

I rekao je:

”Ko ne ostavi ružan govor i ružna djela, pa, Allahu nije u potrebno da takav ostavlja svoju hranu i piće! “

Džabir, radijallahu ‘anhu, bi govorio: ”Kada budeš postio, neka posti i tvoj sluh, i tvoj vid i tvoj jezik od svih laži i zabranjenih djela! Kloni se uznemiravanja svoga komšije, i neka se na tebi primijeti staloženost i smirenost! Neka ne budu isto tvoje vrijeme kada postiš i kada jedeš! “

Uzvišeni Allah je objavio:

“A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama!”, i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći. “ (El-Furqan, 63-64).

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme: ”Ko u ramazanu bude klanjao, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni protekli grijesi. “

Prema noćnom namazu je posebno bio brižljiv Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme. Od Aiše, radijallahu ‘anha, se o tome prenose sljedeće riječi:

”Ne ostavljaj klanjanje noćnog namaza, jer, zaista ga ni Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, nije ostavljao! Kada bi bio bolestan, ili kada bi osjetio teškoću, klanjao bi sjedeći! “

Također se prenosi i od Omera ibn El-Hattaba, radijallahu ‘anhu, da bi klanjao u noći onoliko koliko je htio, pa bi, kada bi nastupila polovina noći, budio svoje ukućane na namaz, govoreći im: ”Namaz, namaz! “, učeći ajet:

“Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo sa bogobojaznošću je lijep svršetak. (Ta-ha, 132).

Ibn Omer bi, nakon što bi proučio ajet:

“Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga”¦. (Ez-Zumer, 9), govorio: ”Ovo je Osman ibn Affan, radijallahu ‘anhu! “

Ibn Ebi Hatim je u pogledu ovih riječi kazao sljedeće: ”Ibn Omer je ove riječi govorio zbog vladara pravovjernih, Osmana, i učestalosti njegovog klanjanja noćnog namaza i učenja Kur'ana, kojeg bi ponekad proučio i na jednom rek'atu! “

Od ‘Alkame ibn Kajsa se prenosi da je rekao: ”Jedne noći sam bio na konaku kod Abdullaha ibn Mes'uda, radijallahu ‘anhu, pa je ustao na početku noći i klanjao namaz. U njemu bi učio onako kako i imam uči u mesdžidu, melodično i ne bi se vraćao (na već proučeno). Čuli bi ga svi oni koji bi bili u njegovoj blizini, i ne bi utišavao glas! Tako je radio sve dok do zore ne bi ostalo onoliko vremena kao što je period između akšamskog ezana i ikameta, nakon čega bi završavao sa vitrom! “

Svaki musliman bi trebao da, shodno svojim mogućnostima, upotpuni klanjanje čitave teravije za svojim imamom, te da ne prekida namaz, a sve kako bi imao nagradu onih koji po čitavu noć klanjaju. To je zbog toga što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:

”Ko bude klanjao namaz za svojim imamom sve dok on ne završi, bit će mu upisano kao da je čitavu noć klanjao! “

Žalosno je što mnogi muslimani napuštaju ramazanski noćni namaz, te propuštaju izvanrednu priliku da u mjesecu milosti budu, kod Uzvišenog Allaha, kao oni koji su čitavu noć klanjali!

Težnja prvih generacija za činjenjem ibadeta je bila izrazito velika. Nastojali su da se na sve moguće načine umile i približe Uzvišenom Allahu.

Međutim, kada bi nastupio mjesec ramazan, njihove težnje bi se povećale.

Mnogo su učili Kur'an, znajući da je ramazan mjesec Kur'ana, u kojem bi se Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, učeći od meleka Džibrila, maksimalno okretao njegovom izučavanju.

Ostavljali bi svoje poslove i okretali bi se njegovom učenju, izučavanju, pa čak bi se i nadmetali po broju proučenih hatmi. Tome u prilog govore i prenesene zanimljive predaje.

Spominje se da bi Katade, Allah mu se smilovao, svakih sedam noći po jedanput proučio čitav Kur'an, pa kada bi nastupio ramazan hatmu bi činio svaka tri dana, a kada bi nastupilo deset zadnjih noći ramazana, u svakoj bi proučio po hatmu.

Tako bi isto činio i imam En-Nehai u zadnjih deset noći. Rekao je Er-Rebi’ ibn Sulejman, Allah mu se smilovao: ”Muhammed ibn Idris Eš-Å afi'i bi u ramazanu činio po šezdeset hatmi. Svaku bi proučio samo u namazima. “

Također se prenosi da bi Malik ibn Enes, Allah mu se smilovao, kada bi nastupio mjesec ramazan, ostavljao iščitavanje hadisa i sijela sa učenim ljudima, kako bi se potpuno posvetio učenju Kur'ana. Abdur-Rezak je kazao: ”Kada bi nastupio mjesec ramazan, Sufjan es-Sevri bi ostavljao sve dobrovoljne ibadete predajući se samo učenju Kur'ana. “

Poštovani brate i cijenjena sestro, nastoj da svoj ibadet u ramazanu uljepšaš učenjem Kur'ana, jer da ti Uzvišeni Allah podari blagodati dva zagovarača na Sudnjem danu, bolje ti je nego da uživaš blagodati samo jednog…

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme:

”Post i Kur'an će biti zagovarači za roba na Sudnjem danu.

Reći će post: ‘O Gospodaru, zbog mene se suzdržavao hrane i prohtjeva danju, pa mi omogući da mu budem zagovornik!’

Reći će Kur'an: ‘Gospodaru, uskratio sam mu san u noći, pa mi podari da mu budem zagovornik!’ Pa će se oni zagovarati za njega! “

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, je bio najdarežljiviji čovjek. Njegova darežljivost bi se posebno isticala u ramazanu. Rekao je: ”Najbolja sadaka je ona koja se dadne u ramazanu… “

Prenosi se od Zejda ibn Eslema, a on od svoga oca da je rekao:

”Čuo sam Omera ibn El-Hattaba, radijallahu ‘anhu, kako govori: ”Jednom nam je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, naredio da udijelimo sadaku, pa se to podudarilo kada sam imao imetka, te sam rekao: ‘Ako ikada mognem nadmašiti Ebu Bekra, to ću danas moći!’

Reče: ‘Donio sam polovinu svoga imetka, pa mi je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: ‘Da li si išta ostavio svojoj porodici?’ Rekoh: ‘Ostavio sam im isto toliko!’

Zatim je došao Ebu Bekr sa svim imetkom koji je imao, pa je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: ‘Å ta si za njih ostavio?’ Reče: ‘Ostavio sam im Allaha i Njegovog Poslanika!’

Tada sam rekao: ‘Više te neću ni u čemu pokušavati nadmašiti!”’

Naši ispravni prethodnici su udjeljivali sadaku i tako što su davali hranu. Å taviše, tom ibadetu bi ponekad i davali prednost nad ostalim ibadetima, svejedno da li bi to udjeljivanje hrane bilo kroz nahranjivanje gladnog, ili nekog pobožnog i dragog brata, jer nije uvjet da ta osoba bude potpuni siromah!

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, je u općenitoj formi rekao:

”O ljudi, širite selam, udjeljujte hranu, održavajte rodbinske veze i klanjajte dok drugi spavaju, pa će te u miru ući u Džennet! “

Uzvišeni Allah je nagovijestio koje nagrade čekaju one koji udjeljuju svoju hranu:

“…i hranu su davali ”“ mada su je i sami željeli ”“ siromahu i siročetu i sužnju. “Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo! Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.” I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi… “ (Ed-Dehr, 8-12).

Neki prethodnici su govorili: ”Da pozovem desetericu svojih prijatelja i da ih nahranim hranom koju oni vole, draže mi je nego da oslobodim deset robova iz potomstva Ismailovog! “

Ovo su bile samo iskrice iz života naših prethodnika, ali su i te iskrice same po sebi veličanstveni primjeri koji opisuju i govore o stanju naših ispravnih prethodnika u mjesecu ramazanu.

Molim Uzvišenog Allaha da nas opskrbi korisnim znanjem, da nam oprosti naše grijehe i uputi nas ka Njegovom zadovoljstvu!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.